Administration af butikker

Som Shopify-partner kan du bruge butikker som et værktøj til at udvikle produkter til shopejere. Du kan også få adgang til shopejeres butikker for at hjælpe dem med at opfylde deres virksomheds behov. Du kan bruge siden Butikker i Shopify-partnerkontrolpanelet til at oprette og få adgang til butikker. Du kan udføre følgende opgaver:

 • Oprette og administrere udviklingsbutikker. Udviklingsbutikker kan bruges til at teste funktioner i et smugkig til udviklere, teste en app eller et tema eller konfigurere og derefter overføre en tilpasset butik til en kunde.
 • Opret sandkasseorganisationer. Sandkasseorganisationer kan bruges til at teste Shopify Plus-funktioner eller oprette demoer til potentielle shopejere. Sandkasseorganisationer er kun tilgængelige for Shopify Plus-partnere.
 • Oprette sandkassebutikker. Sandkassebutikker kan bruges til at teste Shopify Plus-funktioner eller oprette demoer til potentielle shopejere. Sandkassebutikker er kun tilgængelige for Shopify Plus-partnere.
 • Anmode om adgang til samarbejdspartnerkonti for shopejerbutikker.
 • Se eller logge ind i butikker, hvor du har adgang til samarbejdskonti, eller butikker, som du har overført til en kunde.
 • Se og administrer hvilke medarbejdere, der har adgang til en butik.
 • Gennemgå ydeevnen i de butikker, du administrerer.

Du kan få adgang til siden Butikker ved at logge ind på dit Partnerkontrolpanel og klikke på Butikker.

Listen Butikker

Listen Butikker indeholder alle de butikker, som du har adgang til, og som du har oprettet, fået adgang til eller anmodet om adgang til via din partnerkonto. Du kan klikke på en hvilken som helst butik for at se dens oplysninger. Hvis du vil se en enkelt butikstype, skal du klikke på fanen for denne type. Hvis du f.eks. kun vil se dine udviklingsbutikker, skal du klikke på fanen Udvikling.

Administrerede butikker

Butikker klassificeres som administrerede butikker i følgende tilfælde:

 • Du har samarbejdspartneradgang til butikken.
 • Du har oprettet butikken som en udviklingsbutik og derefter overført den til en shopejer.
 • Du har anmodet om samarbejdspartneradgang til butikken.
 • Du har anmodet om samarbejdspartneradgang til butikken, men det blev afvist.
 • Du har tidligere haft samarbejdspartneradgang, der blev fjernet.

På siden Butikker kan du se en administreret butiks aktuelle abonnement og status. Hvis en butiks abonnement er angivet as Inaktiv, er den blevet sat på pause af shopejeren og er i øjeblikket passiv. Du kan få mere at vide om administrerede butikker i Anmodning om adgang til en kundes butik.

Udviklingsbutikker

Udviklingsbutikker er butikker, som du kan bruge til at få en forhåndsvisning af funktioner, udvikle apps eller temaer eller opsætte og overføre til kunder. På siden Butikker kan du se en udviklingsbutiks status. Hvis en butik har et smugkig til udviklere aktiveret, er smugkigget til udviklere angivet som butikkens status. Du kan få mere at vide om udviklingsbutikker i Oprettelse af udviklingsbutikker.

I dette afsnit