Jobbe med kundebutikker

Som Shopify-partner ønsker du kanskje å få tilgang til en kundes butikk for å utføre visse oppgaver. Du kan for eksempel ønske tilgang til en kundes butikk for å gjøre endringer i temaet.

For å få tilgang til en kundes butikk kan du bruke en av følgende kontoer:

  • Samarbeidskonto (anbefalt): Du kan bruke samarbeidskontoer til å få tilgang til kundenes butikker direkte gjennom ditt eget partnerinstrumentbord. Samarbeidskontoer gir deg bare tilgang til de delene av en butikk som kunden ønsker at du skal se, og teller ikke mot butikkens personalgrense. Alle butikker som du har tilgang til gjennom en samarbeidskonto er merket som Administrerte butikker i partnerinstrumentbordet. Finn ut mer om hvordan du sender en samarbeidsforespørsel til en forhandler.
  • Personalkonto: Hvis du har behov for å gjøre noe som ikke kan gjøres med en samarbeidskonto, kan du be om at en forhandler oppretter en personalkonto du kan bruke. Du kan for eksempel ha behov for tilgang til Shopify-administrator på en mobil enhet for å teste en app.

Det er ikke tillatt å be en forhandler om deres passord, eller å bruke en forhandlers påloggingsinformasjon for å få tilgang til butikken deres.

Du kan jobbe med en forhandlers butikk i Shopify-administrator, eller bruke utviklerverktøy som Shopify CLI og Shopify GitHub-integrasjonen for å jobbe med butikken med lokale utviklerverktøy.

Neste steg