Arbetar med dina kundbutiker

Som en Shopify partner kanske du vill få åtkomst till en kunds butik för att utföra vissa uppgifter. Du kanske till exempel vill få åtkomst till en kunds butik för att göra ändringar i temat.

För att få åtkomst till en kunds butik kan du använda ett av följande konton:

  • Samarbetspartner-konto (rekommenderas): Du kan använda samarbetspartner-konton för att få åtkomst till dina kunders butiker direkt via din egen partner-kontrollpanel eller genom att använda Shopify-appen. Med samarbetspartner-konton får du endast åtkomst till de avsnitt i en butik som din kund vill att du ska se och räknas inte in i butikens personalgräns. Alla butiker som du har åtkomst till med ett samarbetspartner-konto är märkta som Hanteradebutiker i din partner-kontrollpanel. Lär dig hur du skickar en förfrågan om att bli samarbetspartner till en handlare.
  • Personalkonto: Om du behöver göra något som inte kan genomföras med ett samarbetspartner-konto kan du begära att en handlare skapar ett personalkonto som du kan använda. Du kan till exempel behöva få åtkomst till Shopify-administratören på en mobil enhet för att testa en app.

Det är förbjudet att be en handlare om deras lösenord eller använda handlarens inloggningsuppgifter för att få åtkomst till butiken.

Du kan arbeta med en handlares butik i Shopify-administratören eller använda utvecklarverktyg såsom Shopify-CLI och Shopifys GitHub-integration för att arbeta i butiken med dina lokala utvecklingsverktyg.

På den här sidan

Nästa steg