Skatt på partnerförsäljning

Som företag är du skyldig att samla in och vidarebefordra skatt på din försäljning till den behöriga statliga myndigheten. Den här guiden ger dig en översikt över hur och när Shopify beräknar skatter för appförsäljning, temaförsäljning, tjänsteförsäljning och hänvisningar, samt hur dessa skatter remitteras.

Obs! Dina skatteförpliktelser varierar beroende på vilken typ av tjänster du erbjuder och var ditt företag är registrerat. Vi rekommenderar att du diskuterar eventuella skattefrågor relaterade till ditt företag med en lokal skatteutredare.

Skatter på appförsäljning och temaförsäljning

Om du är en Shopify-partner som säljer appar eller teman på Shopifys plattform kan lagstiftningen hos den handlare som köper appen eller temat kräva att du remitterar skatt för denna försäljning. Shopify beräknar och tar ut dessa skatter till den lokala skattemyndigheten om följande stämmer:

  • Shopify har företagsnärvaro i det lagrum där handlaren är befinner sig.
  • Den lokala skattemyndigheten kräver att Shopify debiterar skatt på appar och teman.

Beroende på din jurisdiktion kan du behöva fylla i ett eller flera gemensamma valformulär för att låta Shopify lämna in vissa skatter å dina vägnar. Se tabellen över gemensamma valformulär för mer information.

Om du vill veta mer om lagstiftningen där Shopify har företagsnärvaro, se faktureringsdokumentationen för handlare.

Gemensamma valformulär

Den här tabellen innehåller en lista över gemensamma valformulär som du kanske behöver fylla i. Ett gemensamt valformulär indikerar att Shopify samlar in och återbetalar vissa skatter å din räkning. Formulären du behöver fylla i beror på din jurisdiktion och var du är skatteregistrerad. Du kan behöva fylla i mer än ett av dessa formulär eller ingen av dem.

Den här listan kanske inte är klar. Du bör diskutera eventuella dokumentationskrav avseende ditt företag med en lokal skatterådgivare.

Gemensamma valformulär efter jurisdiktion
Jurisdiktion Formulär

Kanada

Canada Revenue Agency (CRA)

Om du skattar för Canada Revenue Agency ska du fylla i ett gemensamt valformulär. Du kan ladda ner formuläret på webbplatsen för Canada Revenue Agency . När du har slutfört och skrivit under det gemensamma formuläret som chef kan du begära Shopifys underskrift i formuläret genom att skicka det ifyllda formuläret till billing-tax-support@shopify.com. Identifieringen av agentinformation kan lämnas tom. Shopify kommer returnera formuläret till dig och du kan spara det i dina uppgifter.
British Columbia

Du måste fylla i ett gemensamt valformulär om du väljer att arkivera skatt i British Columbia. Du måste skicka in detta formulär till Shopify inom 60 dagar efter din första app eller temas säljs.

Du kan ladda ner det gemensamma valformuläret från gov.bc.ca. När du har slutfört och skrivit under det gemensamma valformuläret som huvudaktör kan du begära Shopifys underskrift i formuläret genom att skicka det ifyllda formuläret till billing-tax-support@shopify.com. Shopify kommer att lämna in denna blankett åt dig med British Columbia Government.

Quebec Om du skattar i Québec bör du fylla i ett gemensamt valformulär. Du kan ladda ner det gemensamma valformuläret från webbplatsen för Revenu Québec. När du har slutfört och skrivit under det gemensamma valformuläret som huvudaktör kan du begära Shopifys underskrift i formuläret genom att skicka det ifyllda formuläret till billing-tax-support@shopify.com. Shopify kommer att returnera detta formulär till dig och du kan spara det i dina uppgifter.

Skatt på serviceavgifter

Om du är en Shopify-partner som debiterar serviceavgifter kan du inkludera ditt skatteregistreringsnummer och hur mycket skatt som ska debiteras till handlare på fakturorna som du skickar in. Shopify tar ut det angivna beloppet av handlaren och betalar ut din del av transaktionen med skatt inkluderad. Det är ditt ansvar att föra över skatt till lämpliga myndigheter.

Skatter på hänvisningar

Shopify betalar dig en provision för hänvisningar till utvecklingsbutiker, partnerhänvisningar och hänvisningar till Shopify Plus. Eftersom det här är en tjänst som du tillhandahåller till Shopify kan din lagstiftningen där du bedriver din verksamhet kräva att du remitterar skatt för denna provision. Shopify beräknar och betalar dessa skatter endasti följande fall.

Hänvisningar utförda av kanadensiska partners

Om du anger ett kanadensiskt företagskonto (BN) i din skatteinformation för ditt partnerkonto lägger Shopify till ytterligare 13 % Ontario HST till din hänvisningsutbetalning från. Denna skatt läggs till din utbetalning och återspeglas i din [faktura för hänvisningsprovision](/partners/getting-started/getting-paid#referral-commission-invoice). Du är ansvarig för att vidarebefordra dessa skatter till den behöriga statliga myndigheten.