Podatki od sprzedaży partnerów

Jako firma odpowiadasz za zbieranie podatków od sprzedaży i przekazywanie ich odpowiednim urzędom państwowym. Ten przewodnik zawiera przegląd informacji o tym, jak i kiedy są obliczane podatki od sprzedaży aplikacji, sprzedaży szablonów, sprzedaży usług i poleceń oraz informacji, jak te podatki są odprowadzane.

Podatki od sprzedaży aplikacji i szablonów

Jeśli jesteś partnerem Shopify, który sprzedaje aplikacje lub szablony na platformie Shopify, jurysdykcja sprzedawcy dokonującego zakupu aplikacji lub szablonu może wymagać odprowadzenia podatków od tej sprzedaży. Shopify oblicza i przekazuje te podatki do lokalnego organu podatkowego, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Shopify prowadzi działalność handlową w jurysdykcji, w której znajduje się sprzedawca.
  • Lokalny organ podatkowy wymaga, aby firma Shopify naliczała podatki od aplikacji i szablonów.

Jeśli składasz deklaracje podatkowe w Canada Revenue Agency, wypełnij formularz Joint Election, aby umożliwić Shopify składanie określonych deklaracji podatkowych w Twoim imieniu. Możesz pobrać formularz Joint Election ze strony internetowej Canada Revenue Agency website. Po zakończeniu i podpisaniu formularza Joint Election jako osoba odpowiedzialna, możesz zażądać podpisu Shopify na formularzu, wysyłając wypełniony formularz na adres billing-tax-support@shopify.com. Pola informacji Identyfikacja agenta mogą pozostać niewypełnione.

Aby dowiedzieć się więcej o jurysdykcjach, w których Shopify prowadzi działalność handlową, zapoznaj się z dokumentacją rozliczeniową dla sprzedawców.

Podatki od opłat za usługi

Jeśli jesteś partnerem Shopify, który nalicza opłaty za usługi, możesz podać swój numer identyfikacji podatkowej i kwotę podatku, aby obciążać sprzedawców na wysyłanych przez Ciebie fakturach. Shopify nalicza sprzedawcy określoną kwotę i wypłaca część kwoty transakcji z wliczonym podatkiem. Twoim obowiązkiem jest przekazanie podatków odpowiednim organom rządowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia faktur za usługi, zapoznaj się z sekcją Fakturowanie sprzedawców i otrzymywanie płatności.

Podatki od poleceń

Shopify wypłaca prowizję za polecenia sklepu w fazie rozwoju, polecenia afiliacyjne i polecenia Shopify Plus. Ponieważ jest to usługa, którą świadczysz Shopify, jurysdykcja może wymagać odprowadzania podatków od tej prowizji. Shopify oblicza i płaci te podatki tylko w następujących przypadkach.

Polecenia partnerów kanadyjskich

Jeśli podasz kanadyjski numer konta biznesowego (BN) w informacjach podatkowych na koncie partnera, Shopify dodaje dodatkowe 13% Ontario HST do wypłaty prowizji od polecenia. Ten podatek jest dodawany do Twojej wypłaty i przedstawiony na fakturze od prowizji za polecenie. Jesteś odpowiedzialny(-a) za odprowadzenie tych podatków do odpowiedniego organu rządowego.