Podatki od sprzedaży partnerów

Jako firma odpowiadasz za zbieranie podatków od sprzedaży i przekazywanie ich odpowiednim urzędom państwowym. Ten przewodnik zawiera przegląd informacji o tym, jak i kiedy są obliczane podatki od sprzedaży aplikacji, sprzedaży szablonów, sprzedaży usług i poleceń oraz informacji, jak te podatki są odprowadzane.

Podatki od sprzedaży aplikacji i szablonów

Jeśli jesteś partnerem Shopify, który sprzedaje aplikacje lub szablony na platformie Shopify, jurysdykcja sprzedawcy dokonującego zakupu aplikacji lub szablonu może wymagać odprowadzenia podatków od tej sprzedaży. Shopify oblicza i przekazuje te podatki do lokalnego organu podatkowego, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • Shopify prowadzi działalność handlową w jurysdykcji, w której znajduje się sprzedawca.
  • Lokalny organ podatkowy wymaga, aby firma Shopify naliczała podatki od aplikacji i szablonów.

W zależności od jurysdykcji, której podlegasz, konieczne może być wypełnienie jednego lub kilku formularzy Joint Election, aby umożliwić Shopify składanie określonych deklaracji podatkowych w Twoim imieniu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Formularze Joint Election.

Aby dowiedzieć się więcej o jurysdykcjach, w których Shopify prowadzi działalność handlową, zapoznaj się z dokumentacją rozliczeniową dla sprzedawców.

Formularze Joint Election

Ta tabela zawiera listę formularzy Joint Election, których wypełnianie może okazać się konieczne. Formularz Joint Election określa, że Shopify pobiera i zwraca określone podatki w Twoim imieniu. Formularze, które musisz wypełnić, zależą od Twojej jurysdykcji i miejsca rejestracji do celów podatkowych. Może być konieczne wypełnienie co najmniej jednego z tych formularzy.

Ta lista może nie być kompletna. Należy omówić z lokalnym specjalistą ds. podatków wszelkie wymogi dokumentacji związane z Twoją firmą.

Formularze Joint Election według jurysdykcji
Jurysdykcja Formularz

Kanada

Canada Revenue Agency (CRA)

Jeśli składasz deklaracje podatkowe w Canada Revenue Agency, wypełnij formularz Joint Election. Możesz go pobrać ze strony internetowej Canada Revenue Agency. Po wypełnieniu i podpisaniu formularza Joint Election jako osoba odpowiedzialna, możesz zażądać podpisu Shopify na formularzu, wysyłając wypełniony formularz na adres billing-tax-support@shopify.com. Pola informacji Identyfikacja agenta mogą pozostać niewypełnione. Shopify zwróci Ci ten formularz i będziesz mieć możliwość zachowania go w swojej dokumentacji.
Kolumbia Brytyjska

Jeśli składasz deklaracje podatkowe w Kolumbii Brytyjskiej, musisz wypełnić formularz Joint Election. Ten formularz musisz przesłać do Shopify w ciągu 60 dni od pierwszej sprzedaży aplikacji lub szablonu.

Możesz pobrać formularz Joint Election ze strony gov.bc.ca. Po zakończeniu i podpisaniu formularza Joint Election jako osoba odpowiedzialna możesz zażądać podpisu Shopify na formularzu, wysyłając wypełniony formularz na adres billing-tax-support@shopify.com. Shopify złoży w Twoim imieniu ten formularz w urzędzie Kolumbii Brytyjskiej.

Quebec Jeśli składasz deklaracje podatkowe w Quebec, musisz wypełnić formularz Joint Election. Formularz Joint Election możesz pobrać ze strony internetowej Revenu Québec. Po wypełnieniu i podpisaniu formularza Joint Election jako osoba odpowiedzialna, możesz zażądać podpisu Shopify na formularzu, wysyłając wypełniony formularz na adres billing-tax-support@shopify.com. Shopify zwróci Ci ten formularz i będziesz mieć możliwość zachowania go w swojej dokumentacji.

Podatki od opłat za usługi

Jeśli jesteś partnerem Shopify, który pobiera opłaty za usługi, możesz podać swój numer identyfikacji podatkowej i kwotę podatku, która ma być naliczona sprzedawcom na przesłanych przez Ciebie fakturach. Shopify obciąża sprzedawcę określoną kwotą i wypłaca Twoją część kwoty transakcji wraz z podatkiem. Twoim obowiązkiem jest odprowadzenie podatków do odpowiednich urzędów.

Podatki od poleceń

Shopify wypłaca prowizję za polecenia sklepu w fazie rozwoju, polecenia afiliacyjne i polecenia Shopify Plus. Ponieważ jest to usługa, którą świadczysz Shopify, jurysdykcja może wymagać odprowadzania podatków od tej prowizji. Shopify oblicza i płaci te podatki tylko w następujących przypadkach.

Polecenia partnerów kanadyjskich

Jeśli podasz kanadyjski numer konta biznesowego (BN) w informacjach podatkowych na koncie partnera, Shopify dodaje dodatkowe 13% Ontario HST do wypłaty prowizji od polecenia. Ten podatek jest dodawany do Twojej wypłaty i przedstawiony na [fakturze od prowizji za polecenie](/partners/getting-started/getting-paid#referral-commission-invoice). Jesteś odpowiedzialny(-a) za odprowadzenie tych podatków do odpowiedniego organu rządowego.