การตั้งค่า Shopify Payments สำหรับ POS

Shopify Payments เป็นวิธีรับชำระเงินออนไลน์ที่ง่ายที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจากภายนอกหรือบัญชีผู้ขาย รวมถึงการใส่ข้อมูลประจำตัวลงบน Shopify เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments ระบบจะตั้งค่าให้คุณยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

หลังจากตั้งค่า Shopify Payments เสร็จสิ้น ลูกค้าจะสามารถชำระเงินให้ร้านค้าของคุณด้วยบัตรเครดิตได้ คุณสามารถเปิดใช้งาน Shopify Payments ได้จากหน้าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในการตั้งค่า Shopify ในขั้นตอนตั้งค่า Shopify Payments คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้

 • หมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้างของคุณ (EIN)
 • ข้อมูลธนาคารของคุณ
 • ราคาคำสั่งซื้อเฉลี่ยของคุณ
 • เวลาการจัดส่งเฉลี่ยสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ

Shopify Payments ใช้งานได้เฉพาะร้านค้าในบางประเทศและภูมิภาค เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments คุณจะถูกตั้งค่าให้ยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เปิดใช้งาน Shopify Payments ในแอป POS

หากมีการตั้งค่า Shopify Payments สำหรับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่หน้าร้านได้ โดยคุณต้องเปิดใช้งาน Shopify Payments ในแอป Shopify POS หลังจากตั้งค่าบริการดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน
 2. ในส่วนประเภทการชำระเงินเริ่มต้น ให้ตรวจสอบยืนยันว่าตัวเลือกเครดิต/เดบิตแสดงสถานะ “ยอมรับแล้ว

รับการชำระเงินด้วยบัตรโดยไม่มีลายเซ็น

คุณสามารถรับการชำระเงินด้วยบัตรโดยไม่ต้องมีลายเซ็นของลูกค้าหากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
 • คุณกำลังใช้งาน Shopify Payments
 • คุณกำลังใช้เครื่องอ่านบัตร EMV

ตัวเลือกนี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปิดใช้ได้จากหน้าจอการตั้งค่าการชำระเงินของ Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน
 2. ในส่วน ประเภทการชำระเงินเริ่มต้น ให้แตะที่ “เครดิต/เดบิต
 3. แตะที่ปุ่มสลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้ตัวเลือกข้ามขั้นตอนการลงลายมือชื่อลูกค้าเมื่อทำได้

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

ใช้รายการต่อไปนี้เพื่อค้นหาว่า Shopify Payments พร้อมให้ใช้งานกับแอป Shopify POS ในประเทศที่ธุรกิจของคุณดําเนินการอยู่หรือไม่:

หาก Shopify Payments ไม่รองรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ โปรดดูรายชื่อช่องทางการชำระเงินอื่นที่ Shopify รองรับ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านประเทศและสกุลเงินเพื่อการขายที่หน้าร้าน

เมื่อคุณประมวลผลธุรกรรม POS ที่หน้าร้านโดยใช้ Shopify Payments และเครื่องอ่านบัตรของ Shopify คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎการชำระเงินของประเทศที่คุณกำลังประมวลผลธุรกรรมอยู่ หากต้องการรับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้านในหลายประเทศ คุณจะต้องสร้างร้านค้า Shopify และบัญชี Shopify Payments ของแต่ละประเทศที่เพิ่มมาแยกต่างหาก ยกเว้นว่าร้านค้าของคุณอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) หากร้านค้าของคุณอยู่ใน EU และขายสินค้าในสกุลเงินยูโร (EUR) คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้แยกและสามารถจัดการตำแหน่งที่ตั้ง POS ในประเทศอื่นๆ ใน EU ทั้งหมดได้โดยร้านค้า Shopify เพียงร้านเดียว

ข้อกำหนด

Shopify POS จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศต่างๆ ตราบเท่าที่ธุรกิจของคุณนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ประเทศของร้านค้า Shopify ของคุณต้องตรงกับประเทศของตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าจริงของคุณ
 • สกุลเงินของบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณต้องตรงกับสกุลเงินของตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าจริงของคุณ

หากต้องการรับการชำระเงินโดยใช้เครื่องอ่านบัตรของ Shopify การตั้งค่าสกุลเงิน ตำแหน่งที่ตั้ง และประเทศในบัญชีผู้ใช้ Shopify และบัญชี Shopify Payments จะต้องเป็นแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากร้านค้าของคุณอยู่ในประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปและขายสินค้าในสกุลเงินยูโร (EUR) คุณก็สามารถมีตำแหน่งที่ตั้ง POS ในประเทศสหภาพยุโรปอื่นได้ ตัวอย่างเช่น ร้านค้าของคุณอาจมีตำแหน่งที่ตั้ง POS อยู่ในเยอรมนีและมีตำแหน่งที่ตั้ง POS ในเนเธอร์แลนด์ด้วย โดยทั้งสองตำแหน่งที่ตั้งขายสินค้าในสกุลเงินยูโร

ตั้งค่าร้านค้า Shopify ร้านใหม่ให้รับการชำระเงิน POS ในประเทศอื่น

คุณสามารถรับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้านโดยใช้ Shopify Payments และเครื่องอ่านบัตรของ Shopify ได้เพียงประเทศเดียวต่อบัญชีผู้ใช้ Shopify เท่านั้น ยกเว้นว่าร้านค้าของคุณจะอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) หากร้านค้าของคุณอยู่ใน EU และขายสินค้าในสกุลเงินยูโร (EUR) คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้แยกและสามารถจัดการตำแหน่งที่ตั้ง POS ในประเทศอื่นๆ ใน EU ทั้งหมดได้โดยร้านค้า Shopify เพียงร้านเดียว

คุณไม่จำเป็นต้องสร้างร้านค้าเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในประเทศที่คุณไม่ต้องการรับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้าน เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของคลังสินค้า หรือการจัดการสินค้าคงคลัง การรับการชำระเงินออนไลน์จากประเทศอื่นๆ ก็ไม่ต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Shopify ที่แตกต่างออกไปเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีกของ Jane อยู่ในสหรัฐอเมริกา และเธอมีคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้าคงคลังในแคนาดา Jane ไม่จำเป็นต้องสร้างร้านค้าใหม่สำหรับคลังสินค้าในแคนาดา เนื่องจากเธอไม่รับการชำระเงินที่หน้าร้านในแคนาดา อย่างไรก็ตาม หาก Jane ต้องการเริ่มขายสินค้าหน้าร้านโดยใช้ Shopify POS ในแคนาดา Jane ก็จะต้องสร้างร้านค้า Shopify ใหม่ที่แคนาดาและขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา

ขั้นตอน:

 1. สร้างร้านค้าใหม่ โดยลงทะเบียนในประเทศที่คุณต้องการให้รองรับการชำระเงินผ่าน POS ที่หน้าร้านและด้วยสกุลเงินที่เหมาะสม
 2. ตั้งค่าร้านค้าใหม่ โดยคุณสามารถส่งออกข้อมูลสินค้าของคุณจากร้านค้าเดิมได้โดยใช้ไฟล์ CSV
 3. สร้างบัญชี Shopify Payments ใหม่ โดยลงทะเบียนในประเทศที่คุณต้องการรับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้านและขายในสกุลเงินที่เหมาะสม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารสำหรับ Shopify Payments

ข้อกำหนดของบัญชีธนาคารขึ้นอยู่กับประเทศที่ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ โปรดดูข้อกำหนดสำหรับประเทศที่รองรับแต่ละประเทศ

วิธีแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

หากคุณเปลี่ยนธนาคารหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร คุณสามารถอัปเดตข้อมูลในการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณได้

และคุณไม่สามารถใช้บัตรชำระค่าบริการล่วงหน้าที่ออกโดยธนาคารเป็นข้อมูลประจำตัวบัญชีธนาคารเพื่อรับการชำระเงินจาก Shopify Payments

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ผู้ให้บริการการชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ใต้บัญชีธนาคารในการรับชำระเงิน ในส่วนรายละเอียดการรับชำระเงิน ให้คลิกเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับชำระเงิน
 4. ป้อนข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นคลิกบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี