การตั้งค่า Shopify Payments สำหรับ POS

หมายเหตุ: Shopify Payments พร้อมใช้งานสำหรับร้านค้าในบางประเทศเท่านั้น หากต้องการดูรายการประเทศที่รองรับ โปรดไปที่ฉันสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่

Shopify Payments เป็นวิธีรับชำระเงินออนไลน์ที่ง่ายที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจากภายนอกหรือบัญชีผู้ขาย รวมถึงการใส่ข้อมูลประจำตัวลงบน Shopify เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments ระบบจะตั้งค่าให้คุณยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

หลังจากตั้งค่า Shopify Payments เสร็จสิ้น ลูกค้าจะสามารถชำระเงินให้ร้านค้าของคุณด้วยบัตรเครดิตได้ คุณสามารถเปิดใช้งาน Shopify Payments ได้จากหน้าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในการตั้งค่า Shopify ในขั้นตอนตั้งค่า Shopify Payments คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้

 • หมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้างของคุณ (EIN)
 • ข้อมูลธนาคารของคุณ
 • ราคาคำสั่งซื้อเฉลี่ยของคุณ
 • เวลาการจัดส่งเฉลี่ยสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ

Shopify Payments ใช้งานได้เฉพาะร้านค้าในบางประเทศและภูมิภาค เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments คุณจะถูกตั้งค่าให้ยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

รับการชำระเงินด้วยบัตรโดยไม่มีลายเซ็น

คุณสามารถรับการชำระเงินด้วยบัตรโดยไม่ต้องมีลายเซ็นของลูกค้าหากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
 • คุณกำลังใช้งาน Shopify Payments
 • คุณกำลังใช้เครื่องอ่านบัตร EMV

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องอ่านบัตร EMV คุณสามารถรับการชำระเงินด้วยบัตรโดยไม่ต้องมีลายเซ็นได้สำหรับยอดต่ำกว่า $25

ตัวเลือกนี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปิดใช้ได้จากหน้าจอการตั้งค่าการชำระเงินของ Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน

 2. ใต้ส่วน Shopify Payments ให้แตะเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานข้ามการเซ็นชื่อของลูกค้าเมื่อเป็นไปได้

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้ Shopify Payments ในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจหรือไม่

หาก Shopify Payments ไม่รองรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ โปรดดูรายชื่อช่องทางการชำระเงินอื่นที่ Shopify รองรับ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารสำหรับ Shopify Payments

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ก่อนที่จะเชื่อมบัญชีดังกล่าวกับ Shopify Payments

 • บัญชีเป็นบัญชีกระแสรายวันแบบเต็มรูปแบบ หรือเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดในสหราอาณาจักรหรือไอร์แลนด์
 • บัญชีใช้สกุลเงินสำหรับการรับชำระเงินตามภูมิภาคของคุณ
 • บัญชีสามารถรับการโอนเงินผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

หมายเหตุ: Shopify Payments ไม่รองรับบัญชีออมทรัพย์ บัญชีสกุลเงินเฟล็ก บัญชีเสมือน และบริการการโอนเงินที่เลียนแบบบัญชีธนาคาร

ในแต่ละภูมิภาคยังมีข้อกำหนดท้องถิ่นที่เจ้าของบัญชีธนาคารต้องปฏิบัติตาม

 • ออสเตรเลีย บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียและใช้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย อีกทั้งต้องมีสิทธิ์ใช้การโอนเงิน BECS
 • ออสเตรีย - บัญชีธนาคารต้องใช้สกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE
 • แคนาดา - หากคุณใช้ดอลลาร์แคนาดาในการรับชำระเงิน บัญชีธนาคารจะต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในแคนาดาและใช้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน ACH
  แต่หากสกุลเงินที่ใช้สำหรับการรับชำระเงินของคุณเป็นดอลลาร์สหรัฐ บัญชีธนาคารดังกล่าวจะต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในแคนาดาหรือสหรัฐฯ และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งต้องมีสิทธิ์ในการโอนเงินแบบ ACH
 • เดนมาร์ก - หากสกุลเงินของการรับชำระเงินของคุณเป็นยูโร บัญชีธนาคารต้องเป็นสกุลเงินยูโร และมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA รวมถึงต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็น DKK บัญชีธนาคารจะต้องเป็นสกุลเงิน DKK และมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA รวมถึงต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วย DK
 • เยอรมนี บัญชีธนาคารต้องใช้สกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE
 • เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง
 • ไอร์แลนด์ บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในไอร์แลนด์และใช้สกุลเงินยูโร อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน FPS
 • อิตาลี - บัญชีธนาคารต้องเป็นบัญชีธนาคารธุรกิจในสกุลเงิน EUR และมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA รวมถึงต้องมี IBAN เริ่มต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้เท่านั้น AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE
 • ญี่ปุ่น บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นซึ่งเป็นบัญชี Futsu และะใช้สกุลเงินเยน
 • เนเธอร์แลนด์ - บัญชีธนาคารต้องเป็นบัญชีธนาคารธุรกิจในสกุลเงิน EUR และมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA รวมถึงต้องมี IBAN เริ่มต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้เท่านั้น AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE
 • เบลเยียม บัญชีธนาคารต้องเป็นบัญชีธนาคารสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานในสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA และมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยที่, เป็น, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE บัญชีธนาคารประเภทอื่นๆและบัญชีผู้ใช้ที่มีผู้ให้บริการเสมือนได้รับการสนับสนุนแต่อาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการรับชำระเงินที่เพิ่มขึ้น
 • นิวซีแลนด์ บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในนิวซีแลนด์และใช้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน BECS
 • สิงคโปร์ บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์และใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
 • สเปน บัญชีธนาคารต้องใช้สกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE.
 • สวีเดน - หากรับชำระเป็นสกุลเงินยูโร บัญชีธนาคารก็ต้องใช้สกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์โอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT หรือ SE หากรับชำระเป็นสกุลเงินโครนาสวีเดน บัญชีธนาคารต้องใช้สกุลเงินโครนาและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่ขึ้นต้นด้วย SE
 • สหราชอาณาจักร บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและใช้สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน FPS
 • สหรัฐอเมริกา บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน ACH

บัญชีกระแสรายวันส่วนใหญ่สามารถรับประเภทการโอนเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ แต่บัญชีกระแสรายวันที่ถูกตั้งค่าให้รับได้เฉพาะการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งาน Shopify Payments ได้ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณสามารถรับประเภทการโอนเงินที่ระบุไว้ข้างต้นในภูมิภาคของคุณได้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

วิธีแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

หากคุณเปลี่ยนธนาคารหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร คุณสามารถอัปเดตข้อมูลในการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณได้

และคุณไม่สามารถใช้บัตรชำระค่าบริการล่วงหน้าที่ออกโดยธนาคารเป็นข้อมูลประจำตัวบัญชีธนาคารเพื่อรับการชำระเงินจาก Shopify Payments

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ผู้ให้บริการการชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ใต้บัญชีธนาคารในการรับชำระเงิน ในส่วนรายละเอียดการรับชำระเงิน ให้คลิกเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับชำระเงิน
 4. ป้อนข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นคลิกบันทึก

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มบัญชีธนาคารญี่ปุ่น คุณจำเป็นต้องใช้ตัวอักษรคันจิ (ขนาดกว้าง)

ธุรกิจที่ห้ามใช้งาน

ธุรกิจและบริการบางประเภทไม่อนุญาตให้ใช้ Shopify Payments เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่ ให้เข้าไปที่รายชื่อประเภทธุรกิจที่ห้ามใช้งานของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดในการใช้งาน (TOS) สำหรับ Shopify Payments และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Shopify Payments

หาก Shopify Payments ไม่รองรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ โปรดดูรายชื่อช่องทางการชำระเงินอื่นที่ Shopify รองรับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี