การตั้งค่า Shopify Payments สำหรับ POS

หมายเหตุ: Shopify Payments พร้อมใช้งานสำหรับร้านค้าในบางประเทศเท่านั้น หากต้องการดูรายการประเทศที่รองรับ โปรดไปที่ฉันสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่

Shopify Payments เป็นวิธีรับชำระเงินออนไลน์ที่ง่ายที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจากภายนอกหรือบัญชีผู้ขาย รวมถึงการใส่ข้อมูลประจำตัวลงบน Shopify เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments ระบบจะตั้งค่าให้คุณยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

หลังจากตั้งค่า Shopify Payments เสร็จสิ้น ลูกค้าจะสามารถชำระเงินให้ร้านค้าของคุณด้วยบัตรเครดิตได้ คุณสามารถเปิดใช้งาน Shopify Payments ได้จากหน้าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในการตั้งค่า Shopify ในขั้นตอนตั้งค่า Shopify Payments คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้

 • หมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้างของคุณ (EIN)
 • ข้อมูลธนาคารของคุณ
 • ราคาคำสั่งซื้อเฉลี่ยของคุณ
 • เวลาการจัดส่งเฉลี่ยสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ

Shopify Payments ใช้งานได้เฉพาะร้านค้าในบางประเทศและภูมิภาค เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments คุณจะถูกตั้งค่าให้ยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เปิดใช้ Shopify Payments ในแอป POS

หากมีการตั้งค่า Shopify Payments ให้ร้านค้าของคุณแล้ว คุณสามารถรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหน้าร้านได้ หลังจากที่คุณตั้งค่า Shopify Payments แล้ว คุณต้องเปิดใช้ในแอป Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน
 2. ในส่วนประเภทการชำระเงินเริ่มต้น ให้ตรวจสอบยืนยันว่าตัวเลือกเครดิต/เดบิตแสดงสถานะ "ยอมรับแล้ว"

รับการชำระเงินด้วยบัตรโดยไม่มีลายเซ็น

คุณสามารถรับการชำระเงินด้วยบัตรโดยไม่ต้องมีลายเซ็นของลูกค้าหากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
 • คุณกำลังใช้งาน Shopify Payments
 • คุณกำลังใช้เครื่องอ่านบัตร EMV

ตัวเลือกนี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปิดใช้ได้จากหน้าจอการตั้งค่าการชำระเงินของ Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน
 2. ในส่วน ประเภทการชำระเงินเริ่มต้น ให้แตะที่ "เครดิต/เดบิต"
 3. แตะที่ปุ่มสลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้ตัวเลือกข้ามขั้นตอนการลงลายมือชื่อลูกค้าเมื่อทำได้

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

ใช้รายการต่อไปนี้เพื่อค้นหาว่า Shopify Payments พร้อมให้ใช้งานกับแอป Shopify POS ในประเทศที่ธุรกิจของคุณดําเนินการอยู่หรือไม่:

หาก Shopify Payments ไม่รองรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ โปรดดูรายชื่อช่องทางการชำระเงินอื่นที่ Shopify รองรับ

การปฏิบัติตามกฏของประเทศและสกุลเงินเพื่อขายสินค้าที่หน้าร้าน

เมื่อคุณประมวลผลธุรกรรม POS ที่หน้าร้านโดยใช้ Shopify Payments และเครื่องอ่านบัตรของ Shopify คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎการชำระเงินของประเทศที่คุณกำลังประมวลผลธุรกรรมอยู่ หากต้องการรับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้านในหลายประเทศ คุณจะต้องสร้างร้านค้า Shopify และบัญชี Shopify Payments ของแต่ละประเทศที่เพิ่มมาแยกต่างหาก

ข้อกำหนด

Shopify POS จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศต่างๆ ตราบเท่าที่ธุรกิจของคุณนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ประเทศของร้านค้า Shopify ของคุณต้องตรงกับประเทศของตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าจริงของคุณ
 • สกุลเงินของบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณต้องตรงกับสกุลเงินของตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าจริงของคุณ

หากต้องการรับการชำระเงินโดยใช้เครื่องอ่านบัตรของ Shopify การตั้งค่าสกุลเงิน ตำแหน่งที่ตั้ง และประเทศในบัญชีผู้ใช้ Shopify และบัญชี Shopify Payments จะต้องเป็นแบบเดียวกัน

ตั้งค่าร้านค้า Shopify ร้านใหม่ให้รับการชำระเงิน POS ในประเทศอื่น

คุณสามารถรับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้านโดยใช้ Shopify Payments และเครื่องอ่านบัตรของ Shopify ได้หนึ่งประเทศต่อหนึ่งบัญชีผู้ใช้ Shopify เท่านั้น โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าร้านค้าเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในต่างประเทศที่คุณไม่รับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้าน เช่นตำแหน่งที่ตั้งของโกดังสินค้าหรือการจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ การรับการรับการชำระเงินออนไลน์จากประเทศอื่นๆ เองก็ไม่ต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Shopify อื่นด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีกของ Jane ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเธอมีคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้าคงคลังในแคนาดา โดย Jane จะไม่จำเป็นต้องสร้างร้านค้าใหม่สำหรับคลังสินค้าของเธอในแคนาดาเนื่องจากเธอไม่ได้รับการชำระเงินที่หน้าร้านในแคนาดา อย่างไรก็ตาม หาก Jane ต้องการเริ่มขายสินค้าที่หน้าร้านโดยใช้ Shopify POS ในสหราชอาณาจักร Jane ก็จะต้องสร้างร้านค้า Shopify ร้านใหม่ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและขายเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

ขั้นตอน:

 1. สร้างร้านค้าใหม่ โดยลงทะเบียนในประเทศที่คุณต้องการให้รองรับการชำระเงินผ่าน POS ที่หน้าร้านและด้วยสกุลเงินที่เหมาะสม
 2. ตั้งค่าร้านค้าใหม่ โดยคุณสามารถส่งออกข้อมูลสินค้าของคุณจากร้านค้าเดิมได้โดยใช้ไฟล์ CSV
 3. สร้างบัญชี Shopify Payments ใหม่ โดยลงทะเบียนในประเทศที่คุณต้องการรับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้านและขายในสกุลเงินที่เหมาะสม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารสำหรับ Shopify Payments

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของคุณตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ก่อนที่จะเชื่อมบัญชีดังกล่าวกับ Shopify Payments

 • บัญชีเป็นบัญชีกระแสรายวันแบบเต็มรูปแบบ หรือเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดในสหราอาณาจักรหรือไอร์แลนด์
 • บัญชีใช้สกุลเงินสำหรับการรับชำระเงินตามภูมิภาคของคุณ
 • บัญชีสามารถรับการโอนเงินผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

หมายเหตุ: Shopify Payments ไม่รองรับบัญชีออมทรัพย์ บัญชีสกุลเงินเฟล็ก บัญชีเสมือน และบริการการโอนเงินที่เลียนแบบบัญชีธนาคาร

ในแต่ละภูมิภาคยังมีข้อกำหนดท้องถิ่นที่เจ้าของบัญชีธนาคารต้องปฏิบัติตาม

 • ออสเตรเลีย บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียและใช้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย อีกทั้งต้องมีสิทธิ์ใช้การโอนเงิน BECS
 • ออสเตรีย - บัญชีธนาคารจะต้องเป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK
 • เบลเยียม บัญชีธนาคารจะต้องเป็นบัญชีธนาคารสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานที่เป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วย AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK ระบบรองรับบัญชีธนาคารประเภทอื่นๆ และบัญชีที่มีผู้ให้บริการเสมือนจริง แต่อาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวที่เพิ่มมากขึ้นในการรับชำระเงิน
 • แคนาดา - หากคุณใช้ดอลลาร์แคนาดาในการรับชำระเงิน บัญชีธนาคารจะต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในแคนาดาและใช้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน ACH
  แต่หากสกุลเงินที่ใช้สำหรับการรับชำระเงินของคุณเป็นดอลลาร์สหรัฐ บัญชีธนาคารดังกล่าวจะต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในแคนาดาหรือสหรัฐฯ และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งต้องมีสิทธิ์ในการโอนเงินแบบ ACH
 • เดนมาร์ก - หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นยูโร บัญชีธนาคารจะต้องเป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นโครนเดนมาร์ก บัญชีธนาคารจะต้องใช้สกุลเงินโครนเดนมาร์กและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วย DK
 • เยอรมนี - บัญชีธนาคารต้องเป็นสกุลเงินยูโร ต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA และต้องมี IBAN ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK
 • เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเป็นสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง
 • ไอร์แลนด์ บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในไอร์แลนด์และใช้สกุลเงินยูโร อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน FPS
 • อิตาลี - บัญชีธนาคารต้องเป็นบัญชีประเภทธุรกิจในสกุลเงินยูโร ต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA และต้องมี IBAN ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK
 • ญี่ปุ่น บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นซึ่งเป็นบัญชี Futsu และะใช้สกุลเงินเยน
 • เนเธอร์แลนด์ - บัญชีธนาคารจะต้องเป็นบัญชีธนาคารธุรกิจที่เป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วย AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK
 • นิวซีแลนด์ บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในนิวซีแลนด์และใช้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน BECS
 • สิงคโปร์ บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์และใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์
 • สเปน - บัญชีธนาคารจะต้องเป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK
 • สวีเดน - หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นยูโร บัญชีธนาคารจะต้องเป็นสกุลเงินยูโรและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI หรือ SK หากสกุลเงินที่ใช้ในการรับชำระเงินของคุณเป็นโครนาสวีเดน บัญชีธนาคารจะต้องใช้สกุลเงินโครนาสวีเดนและมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA อีกทั้งต้องมี IBAN ที่เริ่มต้นด้วย SE
 • สหราชอาณาจักร บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและใช้สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน FPS
 • สหรัฐอเมริกา บัญชีธนาคารต้องเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งต้องมีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน ACH

บัญชีกระแสรายวันส่วนใหญ่สามารถรับประเภทการโอนเงินผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ แต่บัญชีกระแสรายวันที่ถูกตั้งค่าให้รับได้เฉพาะการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งาน Shopify Payments ได้ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณสามารถรับประเภทการโอนเงินที่ระบุไว้ข้างต้นในภูมิภาคของคุณได้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

วิธีแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

หากคุณเปลี่ยนธนาคารหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร คุณสามารถอัปเดตข้อมูลในการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณได้

และคุณไม่สามารถใช้บัตรชำระค่าบริการล่วงหน้าที่ออกโดยธนาคารเป็นข้อมูลประจำตัวบัญชีธนาคารเพื่อรับการชำระเงินจาก Shopify Payments

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ผู้ให้บริการการชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ใต้บัญชีธนาคารในการรับชำระเงิน ในส่วนรายละเอียดการรับชำระเงิน ให้คลิกเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับชำระเงิน
 4. ป้อนข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นคลิกบันทึก

ธุรกิจที่ห้ามใช้งาน

ธุรกิจและบริการบางประเภทไม่อนุญาตให้ใช้ Shopify Payments เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่ ให้เข้าไปที่รายชื่อประเภทธุรกิจที่ห้ามใช้งานของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดในการใช้งาน (TOS) สำหรับ Shopify Payments และคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Shopify Payments

หาก Shopify Payments ไม่รองรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ โปรดดูรายชื่อช่องทางการชำระเงินอื่นที่ Shopify รองรับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี