การตั้งค่า Shopify Payments สำหรับ POS

Shopify Payments เป็นวิธีรับชำระเงินออนไลน์ที่ง่ายที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจากภายนอกหรือบัญชีผู้ขาย รวมถึงการใส่ข้อมูลประจำตัวลงบน Shopify เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments ระบบจะตั้งค่าให้คุณยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

หลังจากตั้งค่า Shopify Payments เสร็จสิ้น ลูกค้าจะสามารถชำระเงินให้ร้านค้าของคุณด้วยบัตรเครดิตได้ คุณสามารถเปิดใช้งาน Shopify Payments ได้จากหน้าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในการตั้งค่า Shopify ในขั้นตอนตั้งค่า Shopify Payments คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้

 • หมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้างของคุณ (EIN)
 • ข้อมูลธนาคารของคุณ
 • ราคาคำสั่งซื้อเฉลี่ยของคุณ
 • เวลาการจัดส่งเฉลี่ยสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ

เปิดใช้งาน Shopify Payments ในแอป POS

หากมีการตั้งค่า Shopify Payments สำหรับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่หน้าร้านได้ โดยคุณต้องเปิดใช้งาน Shopify Payments ในแอป Shopify POS หลังจากตั้งค่าบริการดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > ประเภทการชำระเงิน
 2. ในส่วนประเภทการชำระเงินเริ่มต้น ให้ตรวจสอบยืนยันว่าตัวเลือกเครดิต/เดบิตแสดงสถานะเป็น “ยอมรับแล้ว

รับการชำระเงินด้วยบัตรโดยไม่มีลายเซ็น

คุณสามารถรับการชำระเงินด้วยบัตรโดยไม่ต้องมีลายเซ็นของลูกค้าหากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
 • คุณกำลังใช้งาน Shopify Payments
 • คุณกำลังใช้เครื่องอ่านบัตร EMV

ตัวเลือกนี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปิดใช้งานได้จากหน้าจอประเภทการชำระเงินของ Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > ประเภทการชำระเงิน
 2. ในส่วนประเภทการชำระเงินเริ่มต้น ให้แตะที่ “เครดิต/เดบิต
 3. แตะปุ่มสลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานข้ามขั้นตอนการลงลายมือชื่อลูกค้าเมื่อทำได้

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

มีให้บริการเพียงประเทศที่ Shopify Payments รองรับการประมวลผลทางออนไลน์และหน้าร้านเท่านั้น ใช้รายการต่อไปนี้เพื่อค้นหาว่า Shopify Payments พร้อมให้ใช้งานกับแอป Shopify POS ในประเทศที่ธุรกิจของคุณดําเนินการอยู่หรือไม่:

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารสำหรับ Shopify Payments

ข้อกำหนดของบัญชีธนาคารขึ้นอยู่กับประเทศที่ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ โปรดดูข้อกำหนดสำหรับประเทศที่รองรับแต่ละประเทศ

วิธีแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

หากคุณเปลี่ยนธนาคารหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร คุณสามารถอัปเดตข้อมูลในการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณได้

และคุณไม่สามารถใช้บัตรชำระค่าบริการล่วงหน้าที่ออกโดยธนาคารเป็นข้อมูลประจำตัวบัญชีธนาคารเพื่อรับการชำระเงินจาก Shopify Payments

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ผู้ให้บริการการชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ใต้บัญชีธนาคารในการรับชำระเงิน ในส่วนรายละเอียดการรับชำระเงิน ให้คลิกเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับชำระเงิน
 4. ป้อนข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นคลิกบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี