การตั้งค่า Shopify Payments สำหรับ POS

Shopify Payments เป็นวิธีรับชำระเงินออนไลน์ที่ง่ายที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจากภายนอกหรือบัญชีผู้ขาย รวมถึงการใส่ข้อมูลประจำตัวลงบน Shopify เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments ระบบจะตั้งค่าให้คุณยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

หลังจากตั้งค่า Shopify Payments เสร็จสิ้น ลูกค้าจะสามารถชำระเงินให้ร้านค้าของคุณด้วยบัตรเครดิตได้ คุณสามารถเปิดใช้งาน Shopify Payments ได้จากหน้าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในการตั้งค่า Shopify ในขั้นตอนตั้งค่า Shopify Payments คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้

 • หมายเลขประจำตัวผู้ว่าจ้างของคุณ (EIN)
 • ข้อมูลธนาคารของคุณ
 • ราคาคำสั่งซื้อเฉลี่ยของคุณ
 • เวลาการจัดส่งเฉลี่ยสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ

Shopify Payments ใช้งานได้เฉพาะร้านค้าในบางประเทศและภูมิภาค เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments คุณจะถูกตั้งค่าให้ยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เปิดใช้งาน Shopify Payments ในแอป POS

หากมีการตั้งค่า Shopify Payments สำหรับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่หน้าร้านได้ โดยคุณต้องเปิดใช้งาน Shopify Payments ในแอป Shopify POS หลังจากตั้งค่าบริการดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน
 2. ในส่วนประเภทการชำระเงินเริ่มต้น ให้ตรวจสอบยืนยันว่าตัวเลือกเครดิต/เดบิตแสดงสถานะ “ยอมรับแล้ว

รับการชำระเงินด้วยบัตรโดยไม่มีลายเซ็น

คุณสามารถรับการชำระเงินด้วยบัตรโดยไม่ต้องมีลายเซ็นของลูกค้าหากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
 • คุณกำลังใช้งาน Shopify Payments
 • คุณกำลังใช้เครื่องอ่านบัตร EMV

ตัวเลือกนี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปิดใช้ได้จากหน้าจอการตั้งค่าการชำระเงินของ Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน
 2. ในส่วน ประเภทการชำระเงินเริ่มต้น ให้แตะที่ “เครดิต/เดบิต
 3. แตะที่ปุ่มสลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้ตัวเลือกข้ามขั้นตอนการลงลายมือชื่อลูกค้าเมื่อทำได้

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

ใช้รายการต่อไปนี้เพื่อค้นหาว่า Shopify Payments พร้อมให้ใช้งานกับแอป Shopify POS ในประเทศที่ธุรกิจของคุณดําเนินการอยู่หรือไม่:

หาก Shopify Payments ไม่รองรับประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ โปรดดูรายชื่อช่องทางการชำระเงินอื่นที่ Shopify รองรับ

การปฏิบัติตามกฏของประเทศและสกุลเงินเพื่อขายที่หน้าร้าน

เมื่อคุณประมวลผลธุรกรรม POS ที่หน้าร้านโดยใช้ Shopify Payments และเครื่องอ่านบัตรของ Shopify คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎการชำระเงินของประเทศที่คุณกำลังประมวลผลธุรกรรมอยู่ หากต้องการรับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้านในหลายประเทศ คุณจะต้องสร้างร้านค้า Shopify และบัญชี Shopify Payments ของแต่ละประเทศที่เพิ่มมาแยกต่างหาก

ข้อกำหนด

Shopify POS จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศต่างๆ ตราบเท่าที่ธุรกิจของคุณนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ประเทศของร้านค้า Shopify ของคุณต้องตรงกับประเทศของตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าจริงของคุณ
 • สกุลเงินของบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณต้องตรงกับสกุลเงินของตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าจริงของคุณ

หากต้องการรับการชำระเงินโดยใช้เครื่องอ่านบัตรของ Shopify การตั้งค่าสกุลเงิน ตำแหน่งที่ตั้ง และประเทศในบัญชีผู้ใช้ Shopify และบัญชี Shopify Payments จะต้องเป็นแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากร้านค้าของคุณอยู่ในประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปและขายสินค้าในสกุลเงินยูโร (EUR) คุณก็สามารถมีตำแหน่งที่ตั้ง POS ในประเทศสหภาพยุโรปอื่นได้ ตัวอย่างเช่น ร้านค้าของคุณอาจมีตำแหน่งที่ตั้ง POS อยู่ในเยอรมนีและมีตำแหน่งที่ตั้ง POS ในเนเธอร์แลนด์ด้วย โดยทั้งสองตำแหน่งที่ตั้งขายสินค้าในสกุลเงินยูโร

ตั้งค่าร้านค้า Shopify ร้านใหม่ให้รับการชำระเงิน POS ในประเทศอื่น

คุณสามารถรับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้านโดยใช้ Shopify Payments และเครื่องอ่านบัตรของ Shopify ได้หนึ่งประเทศต่อหนึ่งบัญชีผู้ใช้ Shopify เท่านั้น โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าร้านค้าเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่ตั้งในต่างประเทศที่คุณไม่รับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้าน เช่นตำแหน่งที่ตั้งของโกดังสินค้าหรือการจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ การรับการรับการชำระเงินออนไลน์จากประเทศอื่นๆ เองก็ไม่ต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Shopify อื่นด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีกของ Jane ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเธอมีคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้าคงคลังในแคนาดา โดย Jane จะไม่จำเป็นต้องสร้างร้านค้าใหม่สำหรับคลังสินค้าของเธอในแคนาดาเนื่องจากเธอไม่ได้รับการชำระเงินที่หน้าร้านในแคนาดา อย่างไรก็ตาม หาก Jane ต้องการเริ่มขายสินค้าที่หน้าร้านโดยใช้ Shopify POS ในสหราชอาณาจักร Jane ก็จะต้องสร้างร้านค้า Shopify ร้านใหม่ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและขายเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

ขั้นตอน:

 1. สร้างร้านค้าใหม่ โดยลงทะเบียนในประเทศที่คุณต้องการให้รองรับการชำระเงินผ่าน POS ที่หน้าร้านและด้วยสกุลเงินที่เหมาะสม
 2. ตั้งค่าร้านค้าใหม่ โดยคุณสามารถส่งออกข้อมูลสินค้าของคุณจากร้านค้าเดิมได้โดยใช้ไฟล์ CSV
 3. สร้างบัญชี Shopify Payments ใหม่ โดยลงทะเบียนในประเทศที่คุณต้องการรับการชำระเงิน POS ที่หน้าร้านและขายในสกุลเงินที่เหมาะสม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารสำหรับ Shopify Payments

ข้อกำหนดของบัญชีธนาคารขึ้นอยู่กับประเทศที่ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ โปรดดูข้อกำหนดสำหรับประเทศที่รองรับแต่ละประเทศ

วิธีแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

หากคุณเปลี่ยนธนาคารหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร คุณสามารถอัปเดตข้อมูลในการตั้งค่า Shopify Payments ของคุณได้

และคุณไม่สามารถใช้บัตรชำระค่าบริการล่วงหน้าที่ออกโดยธนาคารเป็นข้อมูลประจำตัวบัญชีธนาคารเพื่อรับการชำระเงินจาก Shopify Payments

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ผู้ให้บริการการชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ใต้บัญชีธนาคารในการรับชำระเงิน ในส่วนรายละเอียดการรับชำระเงิน ให้คลิกเปลี่ยนบัญชีธนาคารในการรับชำระเงิน
 4. ป้อนข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นคลิกบันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี