Konfigurowanie Shopify Payments dla POS

Shopify Payments jest najprostszym sposobem przyjmowania płatności. Eliminuje żmudną konfigurację konta zewnętrznego dostawcy płatności lub konta sprzedawcy i konieczność wprowadzania poświadczeń do Shopify. Za pomocą Shopify Payments następuje automatyczna konfiguracja umożliwiająca akceptację wszystkich głównych metod płatności tuż po utworzeniu sklepu Shopify.

Po skonfigurowaniu Shopify Payments klienci mogą dokonywać płatności kartą kredytową w Twoim sklepie. Shopify Payments można aktywować na stronie Dostawcy płatności w ustawieniach Shopify. Do skonfigurowania Shopify Payments potrzebne sa następujące informacje:

 • Twój numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN)
 • Informacje bankowe
 • Średnia cena Twoich zamówień
 • Średni czas wysyłki Twoich zamówień

Funkcja Shopify Payments jest dostępna tylko dla sklepów w określonych krajach i regionach. Za pomocą Shopify Payments następuje automatyczna konfiguracja umożliwiająca akceptację wszystkich głównych metod płatności od razu po utworzeniu sklepu Shopify.

Włącz Shopify Payments w aplikacji POS

Jeśli dla Twojego sklepu ustawiono Shopify Payments, możesz akceptować płatności kartą kredytową osobiście. Po skonfigurowaniu Shopify Payments musisz je włączyć w aplikacji Shopify POS.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Ustawienia płatności.
 2. W sekcji Domyślne typy płatności sprawdź, czy w opcji Uznanie/Obciążenie jest włączona opcja Zaakceptowano.

Akceptuj płatności kartą bez podpisu

Możesz akceptować płatności kartą bez podpisu klienta, jeśli spełniasz następujące wymagania:

 • Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
 • Używasz Shopify Payments.
 • Używasz czytnika kart EMV.

Ta opcja jest domyślnie wyłączona, ale możesz ją włączyć na ekranie Ustawienia płatności w Shopify POS.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Ustawienia płatności.
 2. W sekcji Domyślne typy płatności naciśnij opcję Uznanie/Obciążenie.
 3. Naciśnij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć opcję Pomiń podpisy klientów, jeśli to możliwe.

Obsługiwane kraje i regiony

Użyj poniższej listy, aby sprawdzić, czy usługa Shopify Payments jest dostępna do wykorzystania z aplikacją Shopify POS w kraju, w którym działa Twoja firma:

Jeśli kraj, w którym działa Twoja firma, nie jest obsługiwany przez Shopify Payments, przejrzyj listę innych bramek płatniczych obsługiwanych przez Shopify.

Zgodność z wymogami dotyczącymi kraju i waluty w przypadku sprzedaży osobistej

Przetwarzając osobiście transakcję w punkcie sprzedaży za pomocą usługi Shopify Payments i czytnika kart Shopify, musisz postępować zgodnie z uregulowaniami w zakresie płatności obowiązującymi w kraju, w którym przetwarzasz transakcję. Aby przyjmować płatności osobiste w punktach sprzedaży w wielu krajach, musisz utworzyć osobne konto sklepu Shopify i Shopify Payments dla każdego dodatkowego kraju.

Wymagania

Shopify POS pomaga firmie zapewnić zgodność z wymogami obowiązującymi w danym kraju, o ile spełnia ona następujące wymagania:

 • kraj sklepu Shopify musi być zgodny z krajem lokalizacji sklepu fizycznego
 • waluta konta Shopify musi być zgodna z walutą lokalizacji sklepu fizycznego

Aby możliwe było akceptowanie płatności za pomocą czytnika kart Shopify, konto Shopify i konto Shopify Payments muszą mieć tę samą walutę, lokalizację i ustawienia kraju.

Skonfiguruj nowy sklep Shopify tak, aby akceptował płatności w punkcie sprzedaży w innym kraju

Możesz przyjmować płatności osobiste w punktach sprzedaży, korzystając z usługi Shopify Payments i czytnika kart Shopify, tylko w jednym kraju dla każdego konta Shopify. Nie musisz tworzyć dodatkowych sklepów dla lokalizacji międzynarodowych, w których nie przyjmujesz osobistych płatności w punktach sprzedaży, takich jak magazyny lub miejsca zarządzania zapasami. Przyjmowanie płatności online z innych krajów również nie wymaga posiadania innych kont Shopify.

Przykład: sklep detaliczny Jane znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Posiada ona również magazyn do przechowywania zapasów w Kanadzie. Jane nie musi tworzyć nowego sklepu dla swojego magazynu w Kanadzie, ponieważ nie przyjmuje płatności osobistych w Kanadzie. Jeśli Jane będzie chciała rozpocząć sprzedaż osobistą za pomocą Shopify POS w Wielkiej Brytanii, będzie musiała utworzyć nowy sklep Shopify z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który będzie prowadzić sprzedaż w GBP.

Kroki:

 1. Utwórz nowy sklep zarejestrowany w kraju, w którym chcesz przyjmować osobiste płatności w punktach sprzedaży w odpowiedniej walucie.
 2. Skonfiguruj nowy sklep. Możesz wyeksportować informacje o produktach z pierwotnego sklepu za pomocą plików CSV.
 3. Utwórz nowe konto Shopify Payments zarejestrowane w kraju, w którym chcesz przyjmować osobiste płatności w punktach sprzedaży w odpowiedniej walucie.

Wymagania dotyczące konta bankowego w ramach Shopify Payments

Przed podłączeniem do Shopify Payments upewnij się, że Twoje konto bankowe spełnia następujące wymagania:

 • Konto to pełne konto czekowe lub rachunek bieżący prowadzone w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 • Konto korzysta z waluty wypłaty używanej w Twoim regionie.
 • Konto może akceptować elektroniczne przelewy bankowe.

Każdy region ma również lokalne wymagania, które muszą spełniać konto bankowe:

 • Australia - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Australii, w walucie AUD i kwalifikować się do przelewów BECS.
 • Austria - Konto bankowe musi być prowadzone w EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK.
 • Belgia - Konto bankowe musi być standardowym rachunkiem bieżącym prowadzonym w walucie EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK. Inne typy kont bankowych i kont u dostawców wirtualnych są obsługiwane, ale w ich przypadku może występować więcej przypadków nieudanych wypłat.
 • Kanada - jeśli walutą wypłaty jest CAD, konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Kanadzie, w walucie CAD i kwalifikować się do przelewów ACH.
  Jeśli walutą wypłaty jest USD, konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Kanadzie, w walucie USD i kwalifikować się do przelewów ACH.
 • Dania - Jeśli Twoją walutą wypłaty jest EUR, konto bankowe musi być prowadzone w EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK. Jeśli Twoją walutą wypłaty jest DKK, konto bankowe musi być prowadzone w DKK, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od DK.
 • Niemcy - Konto bankowe musi być prowadzone w walucie EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK.
 • SRA Hong Kong -konto bankowe musi być w banku fizycznym w SRE Hongkong i walucie HKD.
 • Irlandia - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Irlandii, w walucie EUR i kwalifikować się do przelewów FPS.
 • Włochy - Konto bankowe musi być rachunkiem firmowym prowadzonym w walucie EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK.
 • Japonia - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Japonii w walucie JPY i musi być kontem Futsu.
 • Holandia - Konto bankowe musi być firmowym rachunkiem bankowym prowadzonym w walucie EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA oraz mieć numer IBAN rozpoczynający się od liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK.
 • Nowa Zelandia - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Nowej Zelandii, w walucie NZD i kwalifikować się do przelewów BECS.
 • Singapur - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Singapurze w walucie SGD.
 • Hiszpania - Konto bankowe musi być prowadzone w walucie EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK.
 • Szwecja - Jeśli Twoją walutą wypłaty jest EUR, konto bankowe musi być prowadzone w EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK. Jeśli Twoją walutą wypłaty jest SEK, konto bankowe musi być prowadzone w SEK, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od SE.
 • Wielka Brytania - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Wielkiej Brytanii, w walucie GBP i kwalifikować się do przelewów FPS.
 • Stany Zjednoczone - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Stanach Zjednoczonych, w walucie USD i kwalifikować się do przelewów ACH.

Większość kont czekowych może akceptować wymienione powyżej typy elektronicznych przelewów bankowych. Konta czekowe, których konfiguracja zezwala na akceptację tylko przelewów bankowych nie współdziałają z Shopify Payments. Aby potwierdzić, że Twoje konto może zaakceptować wymieniony typ przelewu dla Twojego regionu, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Edytuj dane konta bankowego

Jeśli zmienisz banki lub zmienisz dane konta bankowego, możesz zaktualizować informacje w swoich ustawieniach Shopify Payments.

Nie możesz użyć przedpłaconych kart bankowych jako poświadczeń konta bankowego w celu otrzymywania wypłat z Shopify Payments.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Dostawcy płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W obszarze Konto bankowe wypłaty w sekcji Szczegóły wypłaty kliknij opcję Zmień konto bankowe.
 4. Wprowadź informacje o koncie bankowym, a następnie kliknij Zapisz.

Zabronione rodzaje działalności

W przypadku niektórych rodzajów działalności i usług korzystanie z usługi Shopify Payments nie jest dozwolone. Aby sprawdzić, czy możesz korzystać z usługi Shopify Payments, sprawdź listę zabronionych rodzajów działalności w kraju, w którym działa Twoja firma:

Więcej szczegółów można znaleźć w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments oraz w Często zadawanych pytaniach dotyczących Shopify Payments.

Jeśli rodzaj prowadzonej przez Ciebie działalności nie jest obsługiwany przez Shopify Payments, przejrzyj listę innych bramek płatniczych obsługiwanych przez Shopify.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo