Zgodność z przepisami kraju i przepisami dotyczącymi waluty w zakresie usługi Shopify Payments dla POS

Przetwarzając osobiście transakcję w punkcie sprzedaży za pomocą usługi Shopify Payments i czytnika kart Shopify, musisz postępować zgodnie z uregulowaniami w zakresie płatności obowiązującymi w kraju, w którym przetwarzasz transakcję.

Aby przyjmować płatności osobiste w punktach sprzedaży w wielu krajach, musisz utworzyć osobne konto sklepu Shopify i Shopify Payments dla każdego dodatkowego kraju, chyba że Twój sklep znajduje się w Unii Europejskiej (UE). Jeśli Twój sklep znajduje się w UE i prowadzi sprzedaż w euro (EUR), nie musisz tworzyć osobnych kont i możesz mieć lokalizacje POS w innych obsługiwanych krajach UE, które są zarządzane przez jeden sklep Shopify.

Obsługiwane kraje i regiony

Dostępne są tylko kraje, w których Shopify Payments obsługuje zarówno przetwarzanie online, jak i przetwarzanie osobiste. Użyj poniższej listy, aby sprawdzić, czy usługa Shopify Payments jest dostępna do wykorzystania z aplikacją Shopify POS w kraju, w którym działa Twoja firma:

Wymagania

Aby zachować zgodność z wymogami obowiązującymi w danym kraju w zakresie sprzedaży osobistej, Twoja firma musi spełnić następujące kryteria:

  • kraj sklepu Shopify musi być zgodny z krajem lokalizacji sklepu fizycznego.
  • Waluta Twojego sklepu Shopify musi być zgodna z lokalną walutą lokalizacji Twojego sklepu fizycznego.

Jeśli Twój sklep znajduje się w kraju Unii Europejskiej (UE) i prowadzi sprzedaż w euro (EUR), wymagania te nie mają zastosowania do sprzedaży osobistej w innych krajach UE. Możesz akceptować płatności z lokalizacji POS w innym kraju UE obsługiwanym przez Shopify Payments dla POS bez konieczności konfigurowania nowego sklepu Shopify. Zapoznaj się z listą obsługiwanych krajów.

Wymagania te dotyczą tylko lokalizacji fizycznych, w których akceptujesz płatności. Nie akceptujesz płatności POS osobiście w swoich międzynarodowych lokalizacjach, takich jak magazyny lub miejsca zarządzania zapasami.

Przykłady

Firma Drew ma siedzibę w Waszyngtonie i prowadzi sprzedaż online w USD, które są walutą sklepu. Jeśli Drew otworzy punkty sprzedaży detalicznej w Los Angeles i Nowym Jorku, kraj i waluta jej sklepu będzie zgodna z krajem i walutą jej punktów sprzedaży detalicznej, ponieważ wszystkie znajdują się w Stanach Zjednoczonych i używają USD. Jeśli jednak Drew otworzy później punkt sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, zgodność nie zostania zachowana, ponieważ krajem sklepu są Stany Zjednoczone (co nie pasuje do lokalizacji punktu sprzedaży w Wielkiej Brytanii), a jej punkt sprzedaży nadal będzie prowadzić sprzedaż w USD (a nie GBP, które są lokalną walutą).

Przykład 1 Tabela
Lokalizacja sklepu Waluta Zgodność
Stany Zjednoczone USD Tak
Wielka Brytania USD Nie

Sklep Saszy ma siedzibę w Berlinie i Sasza prowadzi sprzedaż osobistą w EUR. Sasza może otworzyć punkt sprzedaży detalicznej w Holandii prowadzący sprzedaż w EUR i zachować zgodność, ponieważ zarówno Niemcy, jak i Holandia są członkami UE obsługiwanymi przez Shopify Payments, a oba punkty sprzedaży detalicznej prowadzą sprzedaż w EUR. Sasza nie może jednak założyć punktu sprzedaży detalicznej w Szwajcarii, ponieważ usługa Shopify Payments nie jest dostępna na potrzeby sprzedaży osobistej w Szwajcarii.

Przykład 2 Tabela
Lokalizacja sklepu Waluta Zgodność
Niemcy EUR Tak
Holandia EUR Tak
Szwajcaria EUR Nie

Na przykład, sklep detaliczny Jane znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Posiada ona również magazyn do przechowywania zapasów w Kanadzie. Jane nie musi tworzyć nowego sklepu dla swojego magazynu w Kanadzie, ponieważ nie przyjmuje płatności osobistych w Kanadzie. Jeśli Jane będzie chciała rozpocząć sprzedaż osobistą za pomocą Shopify POS w Kanadzie, będzie musiała utworzyć nowy sklep Shopify z siedzibą w Kanadzie, który będzie prowadzić sprzedaż w CAD.

Przykład 3 Tabela
Lokalizacja sklepu Waluta Zgodność
Stany Zjednoczone USD Tak
Kanada USD Nie

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo