Zgodność z przepisami kraju i waluty dla Shopify Payments dla POS

Przetwarzając osobiście transakcję w punkcie sprzedaży za pomocą usługi Shopify Payments i czytnika kart Shopify, musisz postępować zgodnie z uregulowaniami w zakresie płatności obowiązującymi w kraju, w którym przetwarzasz transakcję.

Aby akceptować płatności osobiste w POS w wielu krajach, musisz utworzyć osobny sklep Shopify i konto Shopify Payments dla każdego dodatkowego kraju.

Obsługiwane kraje i regiony

Dostępne są tylko kraje, w których Shopify Payments obsługuje zarówno przetwarzanie online, jak i przetwarzanie osobiste. Użyj poniższej listy, aby sprawdzić, czy usługa Shopify Payments jest dostępna do wykorzystania z aplikacją Shopify POS w kraju, w którym działa Twoja firma:

Wymagania

Aby zachować zgodność z wymogami obowiązującymi w danym kraju w zakresie sprzedaży osobistej, Twoja firma musi spełnić następujące kryteria:

  • kraj sklepu Shopify musi być zgodny z krajem lokalizacji sklepu fizycznego.
  • Waluta Twojego sklepu Shopify musi być zgodna z lokalną walutą lokalizacji Twojego sklepu fizycznego.

Te wymagania mają zastosowanie tylko do fizycznych lokalizacji, w których akceptujesz płatności za pomocą Shopify Payments.

Krajowe wymagania dotyczące płatności osobistych nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

  • Sprzedaż osobista w lokalizacji międzynarodowej za pomocą rozwiązania płatniczego innego niż Shopify Payments.
  • Lokalizacje międzynarodowe, które nie akceptują płatności. Na przykład, lokalizacje do magazynowania lub zarządzania zapasami.

Przykłady

Firma Drew ma siedzibę w Waszyngtonie i prowadzi sprzedaż online w USD, które są walutą sklepu. Jeśli Drew otworzy punkty sprzedaży detalicznej w Los Angeles i Nowym Jorku, kraj i waluta jej sklepu będzie zgodna z krajem i walutą jej punktów sprzedaży detalicznej, ponieważ wszystkie znajdują się w Stanach Zjednoczonych i używają USD. Jeśli jednak Drew otworzy później punkt sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, zgodność nie zostania zachowana, ponieważ krajem sklepu są Stany Zjednoczone (co nie pasuje do lokalizacji punktu sprzedaży w Wielkiej Brytanii), a jej punkt sprzedaży nadal będzie prowadzić sprzedaż w USD (a nie GBP, które są lokalną walutą).

Przykład 1 Tabela
Lokalizacja sklepu Waluta Zgodność
Stany Zjednoczone USD Tak
Wielka Brytania USD Nie

Na przykład, sklep detaliczny Jane znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Posiada ona również magazyn do przechowywania zapasów w Kanadzie. Jane nie musi tworzyć nowego sklepu dla swojego magazynu w Kanadzie, ponieważ nie przyjmuje płatności osobistych w Kanadzie. Jeśli Jane będzie chciała rozpocząć sprzedaż osobistą za pomocą Shopify POS w Kanadzie, będzie musiała utworzyć nowy sklep Shopify z siedzibą w Kanadzie, który będzie prowadzić sprzedaż w CAD.

Przykład 2 Tabela
Lokalizacja sklepu Waluta Zgodność
Stany Zjednoczone USD Tak
Kanada USD Nie

Skonfiguruj nowy sklep Shopify tak, aby akceptował płatności w punkcie sprzedaży w innym kraju

Możesz akceptować płatności osobiste w POS za pomocą Shopify Payments i czytnika kart Shopify w jednym kraju na sklep Shopify.

Kroki:

  1. Utwórz nowy sklep zarejestrowany w kraju, w którym chcesz przyjmować osobiste płatności w punktach sprzedaży w odpowiedniej walucie.
  2. Skonfiguruj nowy sklep. Możesz wyeksportować informacje o produktach z pierwotnego sklepu za pomocą plików CSV.
  3. Utwórz nowe konto Shopify Payments zarejestrowane w kraju, w którym chcesz przyjmować osobiste płatności w punktach sprzedaży w odpowiedniej walucie.
  4. Skonfiguruj Shopify POS dla nowego sklepu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo