Efterlevnad av land och valuta för Shopify Payments för POS

När du behandlar en kassasystemstransaktion personligen med hjälp av Shopify Payments och en Shopify-kortläsare måste du följa betalningsreglerna för det land du behandlar transaktionen i.

För att acceptera kassasystemsbetalningar personligen i flera länder måste du skapa ett separat Shopify-butiks- och Shopify Payments-konto för varje ytterligare land, såvida butiken inte är i Europeiska unionen (EU). Om din butik är i EU och säljer i euro (EUR) behöver du inte skapa separata konton och kan ha kassasystemsplatser i andra utvalda EU-länder som alla hanteras av en Shopify-butik.

Länder och regioner som stöds

Endast länder där Shopify Payments stöder både online- och personlig behandling är tillgängliga. Använd följande lista för att ta reda på om Shopify Payments är tillgängligt för användning med Shopifys kassasystemapp i det land där ditt företag är verksamt:

Krav

Ditt företag måste uppfylla följande kriterier för att följa landskraven vid personlig försäljning:

  • Ditt Shopify-butiksland måste matcha landet för din fysiska butiks plats.
  • Din Shopify-butiksvaluta måste matcha den lokala valutan för din fysiska butiks platser.

Om din butik är belägen i ett EU-land och säljer i euro (EUR) gäller inte dessa krav för personlig försäljning i andra EU-länder. Du kan acceptera betalningar från en kassasystemsplats i ett annat EU-land som stöds av Shopify Payments för POS utan att behöva skapa en ny Shopify-butik. Se listan över länder som stöds.

Dessa krav gäller endast fysiska platser där du accepterar betalningar. Du accepterar inte kassasystemsbetalningar personligen på dina internationella platser, till exempel platser för lager eller lagerhantering.

Exempel

Drews företag är baserat i Washington och säljer online med USD som butiksvaluta. Om de öppnar detaljhandelsplatser i Kalifornien och New York matchar butikslandet och valutan detaljhandelsplatserna, som alla är inom USA och använder USD. Men om Drew senare öppnar en detaljhandelsplats i Storbritannien är de inte längre kompatibla eftersom butikens land är USA (vilket inte matchar kassasystemsplatsen i Storbritannien) och deras kassasystem skulle fortfarande sälja i USD (inte GBP, vilken är den lokala valutan).

Exempel 1 tabell
Butiksplats Valuta Kompatibel
USA Usd Ja
Storbritannien Usd Nej

Sashas butik är baserad i Berlin och säljer personligen i EUR. Sasha kan öppna en detaljhandelsplats i Nederländerna som säljer i EUR och förbli kompatibel, eftersom både Tyskland och Nederländerna är EU-medlemmar som stöds av Shopify Payments och båda detaljhandelsplatserna säljer i EUR. Sasha skulle dock inte kunna skapa en detaljhandelsplats i Schweiz eftersom Shopify Payments inte är tillgänglig för personlig försäljning i Schweiz.

Exempel 2 tabell
Butiksplats Valuta Kompatibel
Tyskland Euro Ja
Nederländerna Euro Ja
Schweiz Euro Nej

Till exempel är Janes detaljhandelsbutik i USA och hon har en lagerlokal för lagervaror i Kanada. Jane behöver inte skapa en ny butik för sitt lager i Kanada eftersom hon inte personligen accepterar betalningar i Kanada. Men om Jane vill börja sälja personligen med Shopify kassasystem i Kanada måste Jane skapa en ny Shopify-butik som är baserad i Kanada och säljer i CAD.

Exempel 3 tabell
Butiksplats Valuta Kompatibel
USA Usd Ja
Kanada Usd Nej

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis