Aktivera betalningsmetoder för appen Shopify kassasystem

Du kan aktivera olika betalningsmetoder i Shopify kassasystem så att dina kunder kan välja betalningsalternativ i kassan.

Aktivera kontantbetalningar för Shopifys kassasystemapp

Kontanttransaktioner är aktiverade som standard. Du kan inaktivera kontanttransaktioner om du inte längre vill ta emot kontanter. Det tillkommer inga extra avgifter eller kostnader för kunden eller butiken vid kontantbetalning.

Steg:

 1. Tryck på > Inställningar > Betalningsinställningar i Shopify POS.
 2. Under Andra betalningstyper, tryck på Kontant för att aktivera eller inaktivera det.

Aktiverar avbetalning med Shop Pay för Shopify kassasystem-appen

Innan du kan acceptera avbetalning med Shop Pay med Shopify kassasystem måste du aktivera avbetalning med Shop Pay för din webbshop.

När du har aktiverat avbetalning med Shop Pay listas det som ett betalningsalternativ i Shopify kassasystem-appen för alla dina kassasystemsplatser i USA.

Steg:

Aktivera betalning med presentkort för Shopifys kassasystemapp

Presentkort är ett bra sätt att öka din försäljning. Dessutom hjälper presentkort till att marknadsföra din butik när dina kunder köper dem till familj och vänner.

Om du vill sälja fysiska presentkort måste du köpa dem från Shopifys maskinvaruaffär.

Innan du kan sälja presentkort eller acceptera betalningar med presentkort måste du aktivera presentkort som betalningsmetod i Shopifys kassasystemapp.

Steg:

 1. Från Shopify POS trycker du > inställningar > Kassainställningar > Betalningstyper.
 2. Tryck på Presentkort.
 3. Aktivera Acceptera presentkortsbetalningar för att sälja eller acceptera betalningar från presentkort.

Utfärda presentkort

Du kan anpassa vilka typer av presentkort du utfärdar och accepterar för betalning.

Steg:

 1. Från Shopify kassasystem trycker du > Inställningar > Produkter > Presentkort.
 2. Aktivera något av följande:
  • Utfärda digitala presentkort för att sälja eller acceptera betalningar från digitala presentkort som du kan skriva ut och skicka via e-post till kunder.
  • Utfärda digitala eller fysiska presentkort för att sälja eller acceptera betalningar från både digitala och fysiska presentkort.Du måste beställa en leverans av fysiska presentkort.

Läs mer om att sälja ett presentkort på Shopify kassasystem.

Beställa fysiska presentkort

Du kan välja din design och beställa anpassningsbara fysiska presentkort från Shopifys maskinvaruaffär i länder som stöds.

Aktivera anpassade betalningar för Shopifys kassasystemapp

Om du vill acceptera manuella betalningar som inte behandlas av Shopify, till exempel checkar, butikskrediter eller tredjepartsterminaler kan du ställa in en anpassad betalningsmetod.

Shopify spårar följande orderinformation för anpassade betalningsmetoder:

 • ordernummer
 • kopplad kundinformation
 • artiklar
 • ordersumma, inklusive skatter
 • orderdatum och tidsstämplar
 • anpassad betalningstyp används

Steg:

 1. Tryck på > Inställningar > Betalningsinställningar i Shopify POS.
 2. Tryck på Lägg till anpassad betalningstyp under Anpassa betalningstyper.
 3. Ange betalningstypens namn i rutan och tryck på Spara.
 4. Tryck på växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera den anpassade betalningstypen.

Inaktiverar anpassade betalningar för appen Shopify kassasystem

Om en betalningsmetod är inaktiverad visas den inte som betalningsalternativ vid kassan.

Steg:

 1. Tryck på > Inställningar > Betalningsinställningar i Shopify POS.
 2. På skärmen Betalningstyper, tryck på växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera betalningstypen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis