Quy tắc về Quốc gia và Đơn vị tiền tệ để sử dụng Shopify Payments cho POS

Khi xử lý giao dịch POS trực tiếp bằng Shopify Paymentsđầu đọc thẻ của Shopify, bạn phải tuân thủ quy tắc thanh toán của quốc gia nơi bạn đang xử lý giao dịch.

Để chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng POS tại nhiều quốc gia, bạn phải tạo riêng cửa hàng Shopify và tài khoản Shopify Payments cho từng quốc gia bổ sung, trừ khi cửa hàng của bạn ở Liên minh châu Âu (EU). Nếu cửa hàng của bạn ở Liên minh châu Âu và bán hàng bằng đồng Euro (EUR) thì bạn không cần tạo riêng tài khoản và có thể có địa điểm POS tại các quốc gia EU được hỗ trợ khác do cùng một cửa hàng Shopify quản lý.

Quốc gia và khu vực được hỗ trợ

Chỉ những quốc gia Shopify Payments hỗ trợ xử lý trực tuyến và trực tiếp mới có thể sử dụng được. Sử dụng danh sách sau để xem có thể sử dụng Shopify Payments cùng ứng dụng Shopify POS tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động không:

Yêu cầu

Để luôn tuân thủ các yêu cầu của quốc gia khi bán hàng trực tiếp, doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Quốc gia của cửa hàng Shopify phải khớp với quốc gia của tất cả các địa điểm cửa hàng thực tế.
  • Đơn vị tiền tệ của cửa hàng trên Shopify phải khớp với đơn vị tiền tệ địa phương của địa điểm cửa hàng thực tế.

Nếu cửa hàng của bạn nằm ở quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) và bán hàng bằng đồng Euro (EUR), thì những yêu cầu này sẽ không áp dụng cho việc bán hàng trực tiếp tại các quốc gia Liên minh châu Âu khác. Bạn có thể chấp nhận thanh toán từ vị trí POS tại quốc gia khác thuộc liên minh châu Âu được Shopify Payments hỗ trợ POS mà không cần thiết lập cửa hàng mới trên Shopify mới. Tham khảo danh sách quốc gia được hỗ trợ.

Những yêu cầu này chỉ áp dụng cho địa điểm thực tế nơi bạn chấp nhận thanh toán. Bạn không chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng POS tại các địa điểm quốc tế, ví dụ như địa điểm lưu kho hoặc quản lý hàng tồn kho.

Ví dụ

Doanh nghiệp của Drew có trụ sở tại Washington, bán hàng trực tuyến bằng USD làm đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Nếu họ mở địa điểm bán lẻ tại Los Angeles và New York thì quốc gia và đơn vị tiền tệ của cửa hàng khớp với quốc gia và đơn vị tiền tệ của địa điểm bán lẻ của họ, vì tất cả đều nằm trong phạm vi Hoa Kỳ và sử dụng USD. Tuy nhiên, nếu sau này Drew mở một địa điểm bán lẻ tại Vương quốc Anh thì họ sẽ không còn tuân thủ nữa vì quốc gia của cửa hàng là Hoa Kỳ (không khớp với vị trí POS tại Vương Quốc Anh) và POS của họ vẫn được bán bằng USD (không phải đơn vị tiền tệ địa phương là GBP).

Bảng ví dụ 1
Địa điểm cửa hàng Đơn vị tiền tệ Tuân thủ
Hoa Kỳ USD
Vương quốc Anh USD Không

Cửa hàng của Sasha có trụ sở tại Berlin và bán trực tiếp bằng EUR. Sasha có thể mở một địa điểm bán lẻ tại Hà Lan bán hàng bằng EUR và vẫn tuân thủ, vì cả Đức và Hà Lan là các thành viên thuộc liên minh châu Âu được Shopify Payments hỗ trợ và cả hai địa điểm bán lẻ đều bán bằng EUR. Tuy nhiên, Sasha không thể thiết lập địa điểm bán lẻ tại Thụy Sĩ vì Shopify Payments không dành cho bán hàng trực tiếp tại Thụy Sĩ.

Bảng ví dụ 2
Địa điểm cửa hàng Đơn vị tiền tệ Tuân thủ
Đức EUR
Hà Lan EUR
Thụy Sĩ EUR Không

Cửa hàng bán lẻ của Jane ở Hoa Kỳ và cô có một nhà kho để lưu trữ hàng trong kho tại Canada. Jane không cần tạo cửa hàng mới cho nhà kho tại Canada vì cô không chấp nhận thanh toán trực tiếp tại Canada. Tuy nhiên, nếu muốn bắt đầu bán hàng trực tiếp bằng Shopify POS tại Canada thì Jane cần tạo cửa hàng Shopify mới, đặt tại Canada và bán bằng đồng CAD.

Bảng ví dụ 3
Địa điểm cửa hàng Đơn vị tiền tệ Tuân thủ
Hoa Kỳ USD
Canada USD Không

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí