Sự tuân thủ về quốc gia và đơn vị tiền tệ để sử dụng Shopify Payments cho POS

Khi xử lý giao dịch POS trực tiếp bằng Shopify Paymentsđầu đọc thẻ của Shopify, bạn phải tuân thủ quy tắc thanh toán của quốc gia nơi bạn đang xử lý giao dịch.

Để chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng POS tại nhiều quốc gia, bạn phải tạo riêng cửa hàng Shopify và tài khoản Shopify Payments cho từng quốc gia bổ sung.

Quốc gia và khu vực được hỗ trợ

Chỉ những quốc gia Shopify Payments hỗ trợ xử lý trực tuyến và trực tiếp mới có thể sử dụng được. Sử dụng danh sách sau để xem có thể sử dụng Shopify Payments cùng ứng dụng Shopify POS tại quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động không:

Yêu cầu

Để luôn tuân thủ các yêu cầu của quốc gia khi bán hàng trực tiếp, doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Quốc gia của cửa hàng Shopify phải khớp với quốc gia của tất cả các địa điểm cửa hàng thực tế.
  • Đơn vị tiền tệ của cửa hàng trên Shopify phải khớp với đơn vị tiền tệ địa phương của địa điểm cửa hàng thực tế.

Những yêu cầu này chỉ áp dụng cho các địa điểm thực tế nơi bạn chấp nhận thanh toán bằng Shopify Payments.

Các yêu cầu của quốc gia về bán hàng trực tiếp không áp dụng trong các trường hợp sau:

  • Bán hàng trực tiếp tại địa điểm quốc tế bằng giải pháp thanh toán khác ngoài Shopify Payments.
  • Địa điểm quốc tế không chấp nhận thanh toán. Ví dụ: Địa điểm để làm nhà kho hoặc quản lý hàng tồn kho.

Ví dụ

Doanh nghiệp của Drew có trụ sở tại Washington, bán hàng trực tuyến bằng USD làm đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Nếu họ mở địa điểm bán lẻ tại Los Angeles và New York thì quốc gia và đơn vị tiền tệ của cửa hàng khớp với quốc gia và đơn vị tiền tệ của địa điểm bán lẻ của họ, vì tất cả đều nằm trong phạm vi Hoa Kỳ và sử dụng USD. Tuy nhiên, nếu sau này Drew mở một địa điểm bán lẻ tại Vương quốc Anh thì họ sẽ không còn tuân thủ nữa vì quốc gia của cửa hàng là Hoa Kỳ (không khớp với vị trí POS tại Vương Quốc Anh) và POS của họ vẫn được bán bằng USD (không phải đơn vị tiền tệ địa phương là GBP).

Bảng ví dụ 1
Địa điểm cửa hàng Đơn vị tiền tệ Tuân thủ
Hoa Kỳ USD
Vương quốc Anh USD Không

Cửa hàng bán lẻ của Jane ở Hoa Kỳ và cô có một nhà kho để lưu trữ hàng trong kho tại Canada. Jane không cần tạo cửa hàng mới cho nhà kho tại Canada vì cô không chấp nhận thanh toán trực tiếp tại Canada. Tuy nhiên, nếu muốn bắt đầu bán hàng trực tiếp bằng Shopify POS tại Canada thì Jane cần tạo cửa hàng Shopify mới, đặt tại Canada và bán bằng đồng CAD.

Bảng ví dụ 2
Địa điểm cửa hàng Đơn vị tiền tệ Tuân thủ
Hoa Kỳ USD
Canada USD Không

Thiết lập cửa hàng Shopify mới để chấp nhận thanh toán qua POS tại một quốc gia khác

Bạn có thể chấp nhận thanh toán POS trực tiếp bằng Shopify Payments và đầu đọc thẻ Shopify tại một quốc gia trên mỗi cửa hàng Shopify.

Bước:

  1. Tạo cửa hàng mới, đã đăng ký tại quốc gia mà bạn muốn chấp nhận thanh toán trực tiếp qua POS và bằng đơn vị tiền tệ phù hợp.
  2. Thiết lập cửa hàng mới. Bạn có thể xuất thông tin sản phẩm từ cửa hàng ban đầu bằng cách sử dụng tệp CSV.
  3. Tạo tài khoản Shopify Payments mới, đã đăng ký tại quốc gia bạn muốn chấp nhận thanh toán trực tiếp qua POS và bằng đơn vị tiền tệ phù hợp.
  4. Thiết lập Shopify POS cho cửa hàng mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí