Shopify Plus İş Ortağı korumalı alan kuruluşları

Shopify Plus İş Ortakları, Shopify Plus için korumalı alan kuruluşları oluşturabilir ve bu kuruluşları, Shopify Plus'ta nasıl kuruluş oluşturulacağını öğrenmek ile satıcı adaylarına yönelik demo oluşturmak amacıyla kullanabilirler.

Korumalı alan kuruluşları, yalnızca test ve demo amaçlıdır. Bu kuruluşlar, bir satıcıya devredilemez ve geliştirme mağazaları gibi ücretli bir plana yükseltilemezler.

Özellikler ve sınırlamalar

Korumalı alan kuruluşları, Shopify Plus Kuruluş Ayarları'nda kullanılabilen özelliklerin birçoğunu içerir.

Korumalı alan kuruluşu yalnızca Shopify Plus korumalı alan mağazalarını içerebilir. Korumalı alan kuruluş yöneticisinde oluşturduğunuz yeni mağazalar, korumalı alan mağazaları olarak oluşturulur. Shopify Plus korumalı alan mağazalarının özellikleri ve sınırlamaları hakkında bilgi edinin.

 • Plus İş Ortağı hesabınızda en fazla beş korumalı alan kuruluşu oluşturabilirsiniz.
 • Her bir korumalı alan kuruluşu içinde en fazla beş korumalı alan mağazası oluşturabilirsiniz.
 • Korumalı alan kuruluşlarında oluşturduğunuz korumalı alan mağazaları, İş Ortağı Kontrol Paneli'nde oluşturduğunuz korumalı alan mağazalarından ayrı olarak izlenir ve sayılır.
 • İş Ortağı Kontrol Paneli'nde oluşturulan korumalı alan mağazalarını, korumalı alan kuruluşuna taşıyamazsınız.
 • Korumalı alan kuruluşları yalnızca test ve demo amaçlıdır. Korumalı alan kuruluşlarını bir satıcıya devredemez veya ücretli bir plana yükseltemezsiniz.
 • Korumalı alan kuruluşlarını oluşturduktan sonra kaldıramaz veya yeniden adlandıramazsınız.

Korumalı alan kuruluşları oluşturma

Korumalı alan kuruluşu oluşturabilmek için bir Shopify Plus İş Ortağı hesabınız olması gerekir.

Basamak

 1. İş Ortağı Kontrol Panelinizde oturum açın.
 2. Korumalı alan kuruluşları'na tıklayın.
 3. Kuruluş ekle'ye tıklayın.
 4. Kuruluş Adı bölümünde kuruluşunuz için bir ad girin. Varsayılan adres olarak, İş Ortağı Kontrol Panelinizle ilişkilendirilen adres kullanılır ancak dilerseniz bunu değiştirebilirsiniz.
 5. Kuruluş ekle'ye tıklayın.
 6. Shopify Plus korumalı alan kuruluşunuz oluşturulur. Korumalı alan kuruluşunuzda bir korumalı alan mağazası oluşturulur. Korumalı alan mağazası oluşturulduktan sonra, Shopify Plus Kuruluş Ayarları'na alınması için oluşturulan mağazaya tıklayın.

Daha fazla bilgi edinin