การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านภาษีในเยอรมนี

เพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อบังคับด้านภาษีในเยอรมนี เช่น GoBD และ KassenSichV คุณสามารถใช้แอปได้จาก Shopify App Store

GoBD

ในเยอรมนี GoBD คือชุดหลักการที่กำกับเรื่องการจัดการและจัดเก็บหนังสือ บันทึก และเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม รวมทั้งเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้วย โดยมาตรฐาน GoBD นี้จะวางระเบียบข้อกำหนดทั้งหมดที่หน่วยงานรับผิดชอบดูแลเรื่องภาษีของเยอรมันกำหนดไว้สำหรับการลงบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษี ไม่ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบกระดาษ นอกจากนี้ GoBD ยังกำหนดแนวทางที่หน่วยงานรับผิดชอบดูแลเรื่องภาษีของเยอรมนีสามารถใช้เข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการตรวจสอบภาษีอีกด้วย GoBD จะช่วยให้คุณทราบว่าสำนักงานสรรพากรต้องการให้คุณเก็บข้อมูลใดไว้บ้าง รวมทั้งแสดงว่าผู้ตรวจสอบได้รับอนุญาตให้ทำอะไรบ้างในกระบวนการตรวจสอบภาษี

เพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตาม GoBD คุณสามารถใช้แอป Data Exporter ได้

การปฏิบัติตาม TSE

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 เป็นต้นไป ผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมนีจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ KassenSichV ของประเทศเยอรมนี กฎข้อบังคับนี้จะมีผลกับผู้ค้าปลีกทั้งหมดในประเทศเยอรมนีที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่หน้าร้านและมีเครื่องบันทึกเงินสดระบบดิจิทัลที่รับการชำระเงินเป็นเงินสด ภายใต้กฎข้อบังคับนี้ ผู้ขายจะต้องเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเงินสดอิเล็กทรอนิกส์กับระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค (TSE) เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี

คุณสามารถใช้แอป TSE (KassenSichV) จาก Shopify App Store เพื่อช่วยให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของ TSE ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี