แสดงข้อมูลสำคัญในหน้าการชำระเงิน

ในหน้าการชำระเงิน ลูกค้าจะป้อนที่อยู่สำหรับจัดส่งและข้อมูลการชำระเงินของตน และดำเนินการซื้อให้เสร็จสิ้น ผู้ขายในเยอรมนีมักจะแสดงลิงก์ที่เชื่อมไปยังข้อมูลต่อไปนี้ในหน้าการชำระเงิน

 • คำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของหรือประกาศด้านกฎหมาย
 • ข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายการคืนเงิน
 • ข้อมูลภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • นโยบายการจัดส่ง

เพิ่มคำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของหรือประกาศด้านกฎหมายไปยังหน้าการชำระเงินของคุณ

ผู้ขายที่จำหน่ายสินค้าในเยอรมนีมักจะเพิ่มหน้าคำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของหรือประกาศทางกฎหมายในร้านค้า ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังเนื้อหานี้ในหน้าการชำระเงินของคุณได้ในพื้นที่ส่วนท้าย

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกการตั้งค่า
 2. คลิกการชำระเงิน
 3. ในส่วนการประมวลผลคำสั่งซื้อ ให้ทำเครื่องหมายในต้องการขั้นตอนการยืนยัน
 4. คลิกที่บันทึก
 5. ไปที่การตั้งค่า > นโยบาย และป้อนข้อความในกล่องข้อความประกาศด้านกฎหมาย
 6. คลิกที่บันทึก

เพิ่มข้อกำหนดในการใช้บริการและนโนบายการคืนเงินไปยังหน้าการชำระเงิน

คุณสามารถแสดงลิงก์ที่เชื่อมไปยังข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายการคืนเงินในหน้าการชำระเงินของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้คลิกการตั้งค่า
 2. คลิกการชำระเงิน
 3. ในส่วนการประมวลผลคำสั่งซื้อ ให้ทำเครื่องหมายในต้องการขั้นตอนการยืนยัน
 4. คลิกที่บันทึก
 5. ไปที่ การตั้งค่า > นโยบาย จากนั้นป้อนข้อความลงในกล่องข้อความข้อกำหนดการใช้บริการและนโยบายการคืนเงิน
 6. คลิกที่บันทึก
 7. ในเมนู Shopify admin ของคุณ คลิกที่ไอคอนรูปดวงตาที่อยู่ถัดจากร้านค้าออนไลน์เพื่อดูตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 8. เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าและไปที่ขั้นตอนการชำระเงิน หากคุณพบข้อกำหนดในการใช้บริการและข้อความนโยบายการคืนเงิน แสดงว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หากคุณไม่พบข้อกำหนดในการใช้บริการและข้อความนโยบายการคืนเงิน ให้ดำเนินการขั้นถัดไป
 9. คลิกร้านค้าออนไลน์
 10. ถัดจากชื่อธีมปัจจุบันของคุณ ให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขภาษา
 11. คลิกการชำระเงินและระบบ
 12. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ review จากนั้นกดปุ่มตกลง
 13. ด้านล่างส่วนหัวการชำระเงินและระบบ/การตรวจสอบการชำระเงิน ในกล่องข้อความ html ของประกาศให้ตรวจสอบ ให้พิมพ์ข้อความต่อไปนี้:

 14. คลิกที่บันทึก

 15. คลิกเปลี่ยนภาษาของธีม

 16. ในเมนูดรอปดาวน์ภาษา ให้เลือกเยอรมัน แล้วคลิกบันทึก

 17. ในกล่องข้อความ html ของประกาศให้ตรวจสอบเป็นภาษาเยอรมัน ให้พิมพ์ข้อความต่อไปนี้:

 18. คลิกที่บันทึก

เพิ่มข้อมูลภาษีในหน้าการชำระเงินของคุณ

ราคาที่ลูกค้าเห็นในข้อมูลสรุปการชำระเงินคำสั่งซื้อจะเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วตามค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการแสดงมูลค่าภาษีจริงที่ต้องชำระ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. จากหน้าShopify admin ของคุณ ให้คลิกร้านค้าออนไลน์
 2. ถัดจากชื่อธีมปัจจุบันของคุณ ให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขภาษา
 3. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Vat label html จากนั้นกดปุ่มตกลง
  Checkout & system
 4. ด้านล่างส่วนหัวการชำระเงินและระบบ/ข้อมูลสรุปการชำระเงินคำสั่งซื้อ ในกล่องข้อความ html ของป้ายกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้พิมพ์ข้อความต่อไปนี้: {{ amount }} tax included
 5. คลิกที่บันทึก
 6. คลิกเปลี่ยนภาษาของธีม
 7. ในเมนูดรอปดาวน์ “ภาษา” ให้เลือก “เยอรมัน” แล้วคลิก “บันทึก
 8. ในกล่องข้อความ html ของป้ายกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษาเยอรมัน ให้พิมพ์ข้อความเดิมในภาษาเยอรมัน

เพิ่มนโยบายการจัดส่งในหน้าการชำระเงินของคุณ

หากคุณเพิ่มนโยบายการจัดส่งในส่วน Shopify admin ระบบจะเพิ่มลิงก์ที่เชื่อมไปยังนโยบายการจัดส่งลงในหน้าการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี