แสดงข้อมูลสำคัญในการแจ้งเตือนทางอีเมล

คุณสามารถแก้ไขอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อเพิ่มลิงก์ที่เชื่อมไปยังข้อมูลสำคัญต่างๆ ในรูปแบบ PDF เช่น ข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายการคืนเงิน

หมายเหตุ: การแจ้งเตือนอีเมลตามค่าเริ่มต้นจะมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายการคืนเงินอยู่แล้ว

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
  2. คลิกการยืนยันคำสั่งซื้อ
  3. ค้นหาข้อความส่วนท้ายซึ่งจะอยู่บริเวณเกือบๆ ล่างสุดของเนื้อความอีเมล ในการแจ้งเตือนที่เป็นค่าเริ่มต้น ข้อความส่วนท้ายคือ If you have any questions, reply to this email or contact us at <a href="mailto:">
  4. วางโค้ดต่อไปนี้ไว้ก่อนหรือหลังข้อความส่วนท้าย:
{{ shop.terms_of_service | attach_as_pdf: "Terms of Service" }}
{{ shop.refund_policy | attach_as_pdf: "Refund Policy" }}
  1. คลิกที่บันทึก
  2. คลิกตัวอย่างเพื่อตรวจดูตำแหน่งการวางลิงก์

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเทมเพลตอีเมลของคุณ โปรดดูที่ปรับแต่งเทมเพลตอีเมลที่ต้องการ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี