Hiển thị thông tin quan trọng trên trang thanh toán

Trên trang thanh toán, khách hàng sẽ nhập thông tin vận chuyển và thông tin thanh toán rồi hoàn tất giao dịch mua hàng. Thương nhân bán hàng ở Đức thường hiển thị các liên kết đến thông tin sau đây trên trang thanh toán:

 • Tem mác hoặc thông báo pháp lý
 • Điều khoản dịch vụ và chính sách trả hàng
 • Thông tin thuế, chẳng hạn như thuế GTGT
 • Chính sách vận chuyển

Thêm tem mác hoặc thông báo pháp lý vào trang thanh toán

Những thương nhân bán hàng ở Đức thường thêm nhãn mác hoặc trang thông báo pháp lý vào cửa hàng để hiển thị thông tin về công ty của họ, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin liên hệ.

Bạn cũng có thể thêm liên kết đến nội dung này trên trang thanh toán trong vùng chân trang.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp vào Thanh toán.
 3. Trong mục Order processing (Xử lý đơn hàng), đánh dấu vào Require a confirmation step (Yêu cầu bước xác nhận).
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Vào mục Cài đặt > Chính sách, rồi nhập nội dung vào hộp văn bản Thông báo pháp lý.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thêm nội dung xác nhận về điều khoản dịch vụ và chính sách hoàn tiền vào trang thanh toán

Bạn có thể hiển thị liên kết đến điều khoản dịch vụ và chính sách hoàn tiền trên trang thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp vào Thanh toán.
 3. Trong mục Order processing (Xử lý đơn hàng), đánh dấu vào Require a confirmation step (Yêu cầu bước xác nhận).
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Mở Cài đặt > Chính sách rồi nhập văn bản vào hộp văn bản Điều khoản dịch vụChính sách hoàn tiền.
 6. Nhấp vào Lưu.
 7. Trong menu trang quản trị Shopify, nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh Cửa hàng trực tuyến để xem trước cửa hàng trực tuyến của bạn.
 8. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và chuyển sang mục thanh toán. Nếu thấy tuyên bố về điều khoản dịch vụ và chính sách hoàn tiền thì tức là bạn đã làm xong. Nếu bạn không thấy tuyên bố về điều khoản dịch vụ và chính sách hoàn tiền, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
 9. Nhấp vào Cửa hàng trực tuyến.
 10. Bên cạnh tên chủ đề hiện tại, nhấp vào nút ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.
 11. Nhấp vào Checkout & system (Thanh toán & hệ thống).
 12. Trong hộp tìm kiếm, nhập review rồi nhấn Enter.
 13. Bên dưới tiêu đề Thanh toán & hệ thống / Xem lại trang thanh toán, nhập nội dung sau vào hộp văn bản Nội dung html của xem lại thông báo:
By completing your order, you agree to our {{terms_of_service}} and {{ refund_policy }}
 1. Nhấp vào Lưu.
 2. Nhấp vào Change theme language (Thay đổi ngôn ngữ chủ đề).
 3. Trong menu thả xuống Ngôn ngữ, chọn Tiếng Đức rồi nhấp vào Lưu.
 4. Trong hộp văn bản Nội dung html của xem lại thông báo bằng tiếng Đức, nhập nội dung sau:
Ich erkläre mich mit den {{ terms_of_service }} einverstanden und die {{ refund_policy }} habe ich zur Kenntnis genommen.
 1. Nhấp vào Lưu.

Thêm thông tin thuế vào trang thanh toán

Theo mặc định, chi phí mà khách hàng nhìn thấy trên trang tóm tắt đơn hàng khi thanh toán đã bao gồm thuế. Nếu bạn muốn hiển thị chính xác số tiền thuế cần thanh toán, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến.
 2. Bên cạnh tên chủ đề hiện tại, nhấp vào nút ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.
 3. Trong hộp tìm kiếm, nhập Vat label html, rồi nhấn Enter.
  Checkout & system
 4. Bên dưới tiêu đề Thanh toán & hệ thống / Tóm tắt đơn hàng khi thanh toán, nhập nội dung sau vào hộp văn bản Nội dung html của nhãn thuế GTGT:
{{ amount }} tax included
 1. Nhấp vào Lưu.
 2. Nhấp vào Change theme language (Thay đổi ngôn ngữ chủ đề).
 3. Trong menu thả xuống Language (Ngôn ngữ), chọn German (Tiếng Đức) rồi nhấp vào Lưu.
 4. Trong hộp văn bản Nội dung html của nhãn thuế GTGT, nhập cùng nội dung đó bằng tiếng Đức.

Thêm chính sách vận chuyển vào trang thanh toán

Nếu bạn thêm chính sách vận chuyển trên trang quản trị Shopify thì liên kết đến chính sách vận chuyển sẽ tự động được thêm vào trang thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí