Hiển thị thông tin quan trọng trên trang thanh toán

Trên trang thanh toán, khách hàng sẽ nhập thông tin vận chuyển và thông tin thanh toán rồi hoàn tất giao dịch mua hàng. Thương nhân bán hàng ở Đức thường hiển thị các liên kết đến thông tin sau đây trên trang thanh toán:

 • Tem mác, Impressum hay thông báo pháp lý hiển thị thông tin về công ty của bạn (ví dụ như tên, địa chỉ và chi tiết liên hệ của công ty)
 • Điều khoản dịch vụ
 • Chính sách hoàn tiền
 • Chính sách vận chuyển
 • Thông tin thuế, chẳng hạn như thuế GTGT

Thêm chính sách vào trang thanh toán

Bạn có thể lưu giữ điều khoản dịch vụ, chính sách hoàn tiền, chính sách vận chuyển và tem mác hay thông báo pháp lý của cửa hàng ngay trên trang Chính sách của trang quản trị Shopify. Các chính sách đã lưu được tự động liên kết trong phần chân trang của trang thanh toán.

Tìm hiểu thêm về thêm chính sách cửa hàng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Chính sách.
 2. Nhập văn bản vào từng hộp chính sách phù hợp mà bạn muốn hiển thị trên trang thanh toán. Nếu có sẵn tùy chọn bằng ngôn ngữ mặc định của bạn, hãy nhấp vào Tạo từ mẫu và tùy chỉnh nội dung theo nhu cầu:

  • Thêm chính sách hoàn tiền vào hộp Văn bản chính sách trả hàng và hoàn tiền.
  • Thêm điều khoản dịch vụ vào hộp Điều khoản dịch vụ.
  • Thêm chính sách vận chuyển vào hộp Chính sách vận chuyển.
  • Thêm tem mác hoặc thông báo pháp lý vào hộp Thông tin liên hệ.
 3. Nhấp vào Lưu.

 4. Không bắt buộc: Nếu ngôn ngữ mặc định của bạn không phải tiếng Đức, hãy cung cấp bản dịch cho nội dung chính sách để có trải nghiệm bản địa hóa hơn. Tìm hiểu thêm về quản lý ngôn ngữứng dụng Translate & Adapt.

Yêu cầu một bước xác nhận trong quá trình thanh toán

Trong quá trình thanh toán, bạn có thể yêu cầu một bước xác nhận để cho khách hàng cơ hội xem lại chi tiết đơn hàng. Bạn cũng có thể thêm tin nhắn tùy chỉnh để xác nhận rằng khách hàng đã đọc và đồng ý với các chính sách trong bước xác nhận.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Order processing (Xử lý đơn hàng), đánh dấu vào Require a confirmation step (Yêu cầu bước xác nhận).
 3. Nhấp vào Lưu.
 4. Vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 5. Bên cạnh tên chủ đề hiện tại, nhấp vào ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.
 6. Nhấp vào tab Thanh toán và hệ thống.
 7. Trong hộp tìm kiếm, nhập review rồi nhấn Enter.
 8. Trong mục Thanh toán & hệ thống / Xem lại trang thanh toán, trong hộp văn bản Xem lại html thông báo, nhập nội dung sau, bao gồm liên kết đến từng chính sách. Tùy thuộc vào chính sách bạn đã thêm hoặc muốn khách hàng xem xét, bạn có thể sửa đổi thông báo để đáp ứng nhu cầu:
By completing your order, you agree to our {{ terms_of_service }}, {{ refund_policy }}, {{ shipping_policy }}, and have viewed our {{ contact_information }}.
 1. Nhấp vào Lưu.
 2. Không bắt buộc: Nếu ngôn ngữ mặc định của bạn là một ngôn ngữ khác tiếng Đức thì bạn cần cung cấp bản dịch cho văn bản trên trang thanh toán để có trải nghiệm bản địa hóa hơn. Tìm hiểu thêm về quản lý ngôn ngữứng dụng Translate & Adapt.

Thêm thông tin thuế vào trang thanh toán

Theo mặc định, chi phí mà khách hàng nhìn thấy trên trang tóm tắt đơn hàng khi thanh toán đã bao gồm thuế. Nếu bạn muốn hiển thị chính xác số tiền thuế cần thanh toán, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến.
 2. Bên cạnh tên chủ đề hiện tại, nhấp vào ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.
 3. Nhấp vào tab Thanh toán và hệ thống.
 4. Trong hộp tìm kiếm, nhập vat rồi nhấn Enter.
 5. Trong mục Thanh toán & hệ thống / Tóm tắt đơn hàng khi thanh toán, nhập nội dung sau vào hộp văn bản Nội dung html của nhãn thuế GTGT:
{{ amount }} tax included
 1. Nhấp vào Lưu.
 2. Không bắt buộc: Nếu ngôn ngữ mặc định của bạn là một ngôn ngữ khác tiếng Đức thì bạn cần cung cấp bản dịch cho văn bản trên trang thanh toán để có trải nghiệm bản địa hóa hơn. Tìm hiểu thêm về quản lý ngôn ngữứng dụng Translate & Adapt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí