Hiển thị thông tin quan trọng trên trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng hiển thị tổng hợp tất cả các sản phẩm mà khách hàng đã thêm vào giỏ hàng, tổng phụ và tổng giá trị đơn hàng cùng nút Thanh toán để chuyển hướng khách hàng đến trang thanh toán bảo mật của Shopify. Khi giỏ hàng không có sản phẩm, trang giỏ hàng trống sẽ hiển thị liên kết Tiếp tục mua sắm để đưa khách hàng quay lại xem sản phẩm. Bạn có thể sửa cài đặt và thêm tính năng mới vào trang giỏ hàng của cửa hàng sao cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.

Thương nhân bán hàng ở Đức thường hiển thị thông tin sau trên trang giỏ hàng:

  • Thông tin thuế, chẳng hạn như thuế GTGT
  • Thông tin vận chuyển

Thêm thông tin thuế vào trang giỏ hàng

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.

  2. Trong mục Cài đặt thuế, chọn Giá đã bao gồm mọi loại thuế.

Thông tin thuế hiển thị bên dưới mục tổng phụ trên trang giỏ hàng:

Thông tin thuế trên trang giỏ hàng

Thêm thông tin vận chuyển vào trang giỏ hàng

Nếu bạn thêm chính sách vận chuyển vào trang quản trị Shopify thì trang sản phẩm sẽ tự động được thêm một liên kết đến thông tin vận chuyển:

Thông tin vận chuyển trên trang giỏ hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí