Gói Shopify Lite

Gói Shopify Lite dành cho những người muốn bán sản phẩm mà không cần duy trì cửa hàng trực tuyến. Nếu muốn nhúng Nút Mua vào trang web hoặc blog cá nhân, bạn có thể sử dụng gói này.

Gói Shopify Lite có các tính năng tiêu chuẩn của Shopify dành cho các kênh bán hàng gồm điểm bán hàng và Nút Mua, trang Phân tíchbáo cáo tài chính. Shopify Lite không bao gồm kênh bán hàng của cửa hàng trực tuyến.

Tính năng của gói Shopify Lite

Gói Shopify Lite cung cấp các tính năng có trong tất cả các gói, bao gồm các tính năng sau:

Các tính năng của Gói Shopify Lite
Tính năng Mô tả
Phí giao dịch cạnh tranh Gói Shopify Lite cung cấp phí giao dịch tương tự như gói Basic Shopify. Xem lại trang định giá của Shopify để tìm mức phí giao dịch cụ thể trong các gói tại khu vực của bạn.
Nhân viên Gói Shopify Lite hỗ trợ một tài khoản nhân viênnhân viên.
Hệ thống bán hàng Shopify Nếu muốn bán sản phẩm trực tiếp, chẳng hạn: tại chợ nông sản, triển lãm thương mại hoặc cửa hàng thời vụ thì bạn có thể dùng ứng dụng Shopify Point of Sale và một đầu đọc thẻ trên gói Shopify Lite.
Báo cáo Bạn có thể theo dõi hiệu quả kinh doanh bằng báo cáo. Gói Shopify Lite có trang phân tích, báo cáo tài chính, phân tích sản phẩm, Xem trực tiếp, báo cáo thu hút người dùng, báo cáo hàng trong kho, báo cáo hành vi, báo cáo tiếp thị, báo cáo đơn hàng, báo cáo bán hàng, báo cáo doanh số bán lẻ, báo cáo lợi nhuậnbáo cáo khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí