แผน Basic Shopify

แผน Basic Shopify มีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของคุณ หากร้านค้าของคุณใช้แผนตั้งแต่ระดับ Basic Shopify ขึ้นไป คุณจะสามารถสร้างและปรับแต่งร้านค้าออนไลน์เพื่อแสดงสินค้าได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการสินค้า คำสั่งซื้อ ตลอดจนข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify อีกด้วย

ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานในแผน Basic Shopify

นอกเหนือจากฟีเจอร์ที่พร้อมให้บริการในทุกแผนยกเว้นพนักงานในร้านค้า Shopify ของคุณแล้ว แผน Basic Shopify จะมอบฟีเจอร์ดังต่อไปนี้:

ฟีเจอร์ในแผน Basic Shopify พร้อมใช้งาน
ฟีเจอร์ คำอธิบาย
ร้านค้าออนไลน์ ด้วยแผน Basic Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณสามารถสร้างและปรับแต่งร้านค้าออนไลน์สำหรับสินค้าของคุณ และจัดการสินค้าดังกล่าวผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของร้านค้าของคุณได้โดยใช้ตัวแก้ไขธีมในตัวของ Shopify
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สบายกระเป๋า แผน Basic Shopify มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สบายกระเป๋า ตรวจสอบ หน้าการกำหนดราคาของ Shopify เพื่อหาค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่กำหนดไว้สำหรับแผนต่างๆ ในภูมิภาคของคุณ
บล็อก ร้านค้าออนไลน์ของคุณมาพร้อมกับโปรแกรมสร้างบล็อกในตัว ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเผยแพร่บทความ แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานกิจกรรมและโปรโมชันให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งเป็นช่องทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นและคำติชม
ใบรับรอง SSL ใบรับรอง SSL คือโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยที่จะสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเบราว์เซอร์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลของลูกค้าคุณและตัวคุณเอง Shopify ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานใบรับรอง SSL เพื่อเข้ารหัสเนื้อหาของร้านค้าออนไลน์และเผยแพร่อย่างปลอดภัยโดยใช้ 'HTTPS' แทน 'HTTP' ซึ่งจะแสดงไอคอนแม่กุญแจ SSL ข้างๆ URL ของร้านค้าออนไลน์ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์
รายงาน คุณสามารถติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจได้โดยใช้ รายงาน แผน Basic มาพร้อมกับหน้าการวิเคราะห์, รายงานทางการเงิน, การวิเคราะห์สินค้า, Live View, รายงานการหาลูกค้า, รายงานสินค้าคงคลัง, รายงานพฤติกรรม, รายงานการตลาด, รายงานคำสั่งซื้อ, รายงานยอดขาย, รายงานยอดขายปลีก, รายงานผลกำไร และรายงานลูกค้า
การค้าระหว่างประเทศ แผน Basic Shopify สนับสนุนการเติบโตระหว่างประเทศผ่าน Shopify Markets ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการข้ามพรมแดนที่ทำให้คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเฉพาะสำหรับแต่ละภูมิภาคในระดับสากลได้

ฟีเจอร์ในแผน Basic Shopify ไม่พร้อมใช้งาน

หากคุณใช้แผน Basic Shopify การจัดหาพนักงานให้กับร้านค้า Shopify ของคุณและการเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอกจะไม่สามารถใช้งานได้กับแผนนี้

ฟีเจอร์ในแผน Basic Shopify ไม่พร้อมใช้งาน
ฟีเจอร์ไม่พร้อมใช้งาน คำอธิบาย
การจัดการพนักงานในร้านค้า Shopify แผน Basic Shopify ไม่รองรับการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงานไปยังร้านค้าของคุณ หากต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน คุณต้องอัปเกรดเป็นแผนที่สูงกว่า เช่น Shopify, Advanced Shopify หรือ Shopify Plus ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการขีดจํากัดบัญชีผู้ใช้ของพนักงานและแผนต่างๆ
การเปิดใช้งานค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งจากภายนอก แผน Basic Shopify ไม่รองรับการเปิดใช้งานการจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการภายนอก หากต้องการเปิดใช้งานการจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการภายนอก คุณต้องอัปเกรดเป็นแผนที่สูงกว่า เช่น Shopify, Advanced Shopify หรือ Shopify Plus เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ให้บริการภายนอก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี