Innfri lokale leveringsbestillinger

Etter at du har satt opp lokal leveranse må du administrere, forberede og innfri leveransebestillinger.

Bruk et eller flere av følgende Shopify-verktøy for å administrere de lokale leveransebestillingene dine:

  • Shopify-administrator og Shopify for mobil: Fra Shopify kan du filtrere og skrive ut bestillinger, kontrollere leveranseinstruksjoner og-lokalisasjoner og oppdatere bestillingsstatuser.

  • Shopify POS: Fra Shopify POS kan du vise og filtrere lokale leveringsbestillinger, skrive ut leveransesedler og oppdatere bestillingsstatuser.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis