bruke en innfrielsestjeneste med en app

Innfrielsestjenester med apper synkroniseres med Shopify slik at du kan gjøre endringer i og motta oppdateringer om dine innfrielser fra Shopify-administratoren.

Avhengig av hvilke tredjeparts innfrielsestjenester du har, bruker du en eldre arbeidsflyt eller ny arbeidsflyt når du innfrir en bestilling. Når du åpner en bestilling for å starte en innfrielse, forteller et banner deg om du har den nye arbeidsflyten.

Følg trinnene for typen arbeidsflyt som brukes av din innfrielsestjeneste.

Arbeidsflyt for eldre innfrielse

Med den eldre arbeidsflyten for innfrielse kan du be om en innfrielse gjennom Shopify-administratoren. Du mottar oppdateringer fra innfrielsestjenesten når innfrielsen er i gang og sluttført.

Be om en innfrielse (eldre arbeidsflyt)

Når du forespør en innfrielse, sendes en melding til innfrielsestjenesten om å begynne å plukke, pakke og sende bestillingen.

Hvis du bruker automatisk innfrielese, forespørres innfrielsen automatisk når bestillingen betales, og du trenger ikke å gå gjennom disse stegene.

Kansellere en innfrielse fra en innfrielsestjeneste (eldre arbeidsflyt)

Etter at du har bedt om en innfrielse, kan du ikke kansellere den fra Shopify-administratoren. For å kansellere en innfrielse som pågår, må du kontakte innfrielsestjenesten direkte.

Hvis du ikke har bedt om innfrielse, kan du kansellere bestillingen.

Ny arbeidsflyt for innfrielse

Med den nye arbeidsflyten for innfrielse blir innfrielsesstatusen til en bestilling oppdatert etter hvert som innfrielsen pågår. Du kan motta meldinger fra innfrielsestjenesten i bestillingstidslinjen, legge inn notater til innfrielsestjenesten og kansellere en oppfyllelse fra Shopify-administratoren.

Etter at du har bedt om en innfrielse, endres innfrielsesstatusen til Pågår. Du kan åpne bestillingene dine for å se en detaljert innfrielsesstatus.

I denne seksjonen:

Finn detaljert innfrielsesinformasjon

Når du har åpnet en bestilling, finner du innfrielsesinformasjon på to steder:

 • Seksjonen Oppfyllelse pågår gir en status for oppfyllelsen og detaljert informasjon om fremgangen til oppfyllelsen. Hvis en bestillings oppfyllelsesstatus for eksempel er Pågår vil den detaljerte statusen fortelle deg om oppfyllelsen er Forespurt eller Akseptert.

 • Bestillingens Tidslinje-seksjon oppdateres når det skjer endringer i oppfyllelsen. Bruk bestillingstidslinjen for å lese meldinger som sendes fra oppfyllelsestjenesten.

Ny arbeidsflyt og delvis innfrielse

Hvis varer i en bestilling innfris av ulike tjenester, eller hvis de innfris i separate pakker, kan noen varer leveres til kunder og innfris før andre har blitt sendt.

Når bare noen varer i en bestilling er innfridd, kalles dette en delvis innfrielse.

En bestilling har ikke statusen Sluttført før alle varene i bestillingen er sendt.

Forespør innfrielse (ny arbeidsflyt)

Når du forespør en innfrielse, sendes en melding til innfrielsestjenesten om å begynne å plukke, pakke og sende bestillingen.

Hvis du bruker automatisk innfrielese, forespørres innfrielsen automatisk når bestillingen betales, og du trenger ikke å gå gjennom disse stegene.

Etter at du har bedt om en innfrielse, vil innfrielsesstatusen endres til Pågår, og du må vente på svar fra innfrielsestjenesten din. Innfrielsestjenesten vil enten godta eller avslå innfrielsen.

Hvis oppfyllelsestjenesten godtar forespørselen, står den oppført i bestillingstidslinjen.

Hvis innfrielsestjenesten avslår forespørselen, vil bestillingsstatusen gå tilbake til Ikke innfridd. Innfrielsestjenesten kan legge ved en kommentar i bestillingstidslinjen for å forklare hvorfor innfrielsen ble avvist.

Avbryt en innfrielse fra en innfrielsestjeneste (ny arbeidsflyt)

Du må kanskje kansellere en innfrielsesforespørsel hvis kunden vil kansellere eller gjøre endringer i bestillingen, eller hvis du bestemmer deg for å oppfylle bestillingen manuelt. Trinnene for å kansellere en innfrielse avhenger av den detaljerte innfrielsesstatusen til bestillingen.

Avbryt en forespurt innfrielse

Fra bestillingen du vil kansellere, klikker du på Avbryt innfrielsesforespørsel. Avbestillingen er oppført i tidslinjen for bestillinger, og bestillingsstatusen går tilbake til Ikke innfridd.

Kansellere en godtatt innfrielse

Hvis du vil kansellere en innfrielse etter at den er godtatt av innfrielsestjenesten, må du sende en avbestillingsforespørsel til innfrielsestjenesten og vente på svar. Innfrielsestjenesten vil enten godta eller avvise avbestillingsforespørselen din.

Et banner på bestillingen vises når avbestillingsforespørselen godkjennes eller avvises av innfrielsestjenesten din.

 • Avbestillingsforespørsel akseptert: Hvis oppfyllelsestjenesten godtar avbestillingen, står den oppført i Tidslinjen, og bestillingsstatusen går tilbake til Ikke-behandlet.

 • Avbestillingsforespørsel avvist: Hvis oppfyllelsestjenesten avviser avbestillingen, står den oppført i bestillingens tidslinje og oppfyllelsestjenesten fortsetter oppfyllelsesprosessen. Oppfyllelsestjenesten kan inkludere en melding i bestillingens tidslinje for å forklare hvorfor avbestillingsforespørselen ble avvist.

Trinn:

 1. Fra bestillingen du vil kansellere klikker du -knappen, og klikker så Forespør kansellering.

 2. Valgfritt: Skriv inn en melding til innfrielsestjenesten under Merknad. Denne meldingen sendes ikke til kunden din.

 3. Klikk på Be om avbestilling.

Avbestillingsforespørselen er oppført i tidslinjen for bestillinger og den detaljerte innfrielsesstatusen endres til Avbestilling forespurt.

Tilbakestill til ikke innfridd (ny arbeidsflyt)

Etter at du har bedt om avbestilling av en innfrielse, må du vente på svar fra innfrielsestjenesten din. Hvis innfrielsestjenesten avbryter innfrielsen, men ikke kan oppdatere innfrielsesstatusen i Shopify, kan du endre bestillingsstatusen til Ikke innfridd. Du må kontakte innfrielsestjenesten for å sikre at innfrielsen er kansellert før du gjennomfører dette steget.

Når du har tilbakestilt et bestillings-eller linjeelement til ikke innfridd, må du kontrollere lagerantallet for å sikre at det er nøyaktig.

OBS: Tilbakestilling av en bestilling til ikke innfridd, stopper ikke innfrielsestjenesten fra å innfri bestillingen. Hvis du ikke får bekreftet av innfrielsestjenesten at innfrielsen er kansellert, kan bestillingen sendes og du blir belastet for kostnaden av produktet og innfrielsen.

Trinn:

 1. Fra bestillingen du vil kansellere klikker du -knappen.
 2. Klikk på Tilbakestill til ikke innfridd.

Endringen er oppført i bestillingstidslinjen og innfrielsesstatusen endres til Ikke innfridd.

Oppfyll vare(r) (ny arbeidsflyt)

Følgende typer oppfyllelsestjenester finnes:

 • Oppfyllelsestjenester som tillater multiadministrert lagerbeholdning
 • Oppfyllelsestjenester som ikke tillater multiadministrert lagerbeholdning

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere lagerbeholdning fra flere lokalisasjoner eller oppfyllelsesapper.

Oppfyllelsestjenesten tillater multiadministrert lagerbeholdning

Hver oppfyllelsestjeneste har en tilknyttet lokalisasjon. Bare en oppfyllelsestjeneste kan oppfylle varer fra den tilknyttede lokalisasjonen hvis den tillater multiadministrert lagerbeholdning.

For å oppfylle en bestilling selv, må du endre lokalisasjon for varene til en lokalisasjon du administrerer, og oppfylle bestillingen fra den nye lokalisasjonen.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Åpne bestillingen du vil administrere.
 3. Klikk på -knappen fra bestillingen.
 4. Klikk på Endre sted.
 5. Velg den nye oppfyllelseslokalisasjonen.
 6. Valgfritt: Angi en melding som skal vises i bestillingens tidslinje under Årsak til endring.
 7. Klikk på Lagre.
 8. Oppfyll varer.

Oppfyllelsestjenesten tillater ikke multiadministrert lagerbeholdning

Det kan være at du må merke en bestilling som er innfridd hvis innfrielsestjenesten har sendt og levert en bestilling, men de kan ikke oppdatere bestillingens innfrielsesstatus i Shopify.

Når du merker en bestilling som innfridd, blir innfrielsen registrert i tidslinjen for bestillinger, og bestillingsstatusen endres til Sluttført.

Hvis innfrielsen pågår, må du kansellere oppfyllelse før du kan merke den som sluttført.

OBS: Merking av en bestilling som sluttført sender ikke en innfrielsesforespørsel til innfrielsestjenesten din.

Trinn:

 1. Klikk på Oppfyll vare(r) fra bestillingen.
 2. Valgfritt: Angi et sporingsnummer og velg et budfirma.
 3. Valgfritt: Merk av for VARSLE KUNDEN OM FORSENDELSE for å sende kunden et varsel når bestillingen er innfridd.
 4. Klikk på Oppfyll vare(r).

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis