Reference til notifikationsvariabler

Meddelelser, der sendes fra din butik, gengives via Liquid. Liquid er Shopifys enkle og brugervenlige programmeringssprog. Det er det samme programmeringssprog, som temaerne fra Shopifys temabutik er baseret på.

For at redigere de notifikationer, der sendes fra din butik, kan du lave grundlæggende tilpasninger til dine notifikationsskabeloner. For at få adgang til den komplette liste over notifikationer, du kan tilpasse, skal du gå til siden Notifikationer i din Shopify admin.

Du kan få hjælp til mere avancerede ændringer eller til at ændre tilpassede skabeloner til meddelelser ved at kontakte fællesskabet i vores forummer, eller du kan få en Shopify-partner til at foretage dine tilpasninger for dig. Få mere at vide om at ansætte en Shopify-partner.

Ordreegenskaber

Mange af egenskaberne for en ordre er tilgængelige direkte via Liquid, i skabeloner og i yderligere scripts.

Beskrivelse af egenskaber for ordre
Egenskab Beskrivelse
id

Et entydigt id for ordren til intern brug, og som anvendes i hele systemet. Brug følgende eksempel til at oprette et link til ordren i administratorafsnittet i din butik. I skabelonen Ny ordre kan du f.eks. tilføje følgende kode:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">View order</a>
email
Mailen, der er knyttet til denne ordre.
name

Dette er almindeligvis et pund-symbol efterfulgt af order_number.

Eksempel: #1004

order_name
Samme som navn.
order_number

Butiksunikt nummer for ordren uden præfikset med antal pund eller noget præfiks eller suffiks, der føjes til ordre-id'et af butiksejeren i dennes butikspræferencer.

Eksempel: 1004

confirmation_number

Et tilfældigt genereret alfanumerisk ID for ordren, der kan blive vist kunden i stedet for det sekventielle ordrenavn. Der er ikke garanti for, at denne værdi er unik.

Eksempel: XPAV284CT

created_at

Datoen og klokkeslættet, hvor kunden oprettede ordren. Du kan formatere dette ved hjælp af datofilteret.

Eksempel: 2009-05-30T17:43:51+02:00

payment_terms

Betalingsfrister angiver den dato, hvor betalingen for en ordre forfalder.

Se, hvordan du føjer betalingsfrister til ordrefakturaer.

Få mere at vide under Liquid-referencen for payment_terms.

destination
Den destination, som varerne skal sendes til.
tags
Returnerer en matrix af alle ordrens tags. Tags returneres i alfabetisk rækkefølge. Du kan få flere oplysninger i Referencedokumentationen til Liquid.
transactions
Returnerer en matrix af transaktioner fra ordren.
tax_price
De kombinerede skatter for alle varer i ordren.
tax_lines

Skatter, som opdeles efter beskatningstype:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Navnet på skatten.

Eksempler: QST eller moms

tax_line.price
Beløbet.
tax_line.rate
Procenten. Der returneres 0,175, hvis det er 17,5 %.
tax_line.rate_percentage
Skatteprocenten i læselig form. Der returneres 17,5, hvis procenten er 0,175.
customer
Kundeobjekt, der indeholder attributterne for kundens output.
billing_address
Faktureringsadressen.
billing_address.first_name
Kundens fornavn.
billing_address.last_name
Kundens efternavn.
billing_address.company
Firmanavn til fakturering.
billing_address.phone
Telefonnummeret fra faktureringsadressen.
shop.name
Navnet på din butik.
shop.phone
Din butiks telefonnummer.
subtotal_price
Summen af ordrens varelinjepriser, efter en eventuel varelinjerabat eller rabat på indkøbskurven er fratrukket. Subtotalen omfatter ikke skatter (medmindre skatter er inkluderet i priserne), leveringsomkostninger eller drikkepenge.
discounts
En liste med rabatter.
discounts_amount

Rabatbeløbet for alle rabatter.

Eksempel: +5,00 USD

discounts_savings

Størrelsen af besparelserne, der er resultatet af alle rabatter.

Eksempel: -5,00 USD

total_price

Ordren i alt (subtotal + leveringsomkostninger – leveringsrabat + skat).

financial_status
Den aktuelle betalingsstatus. En af følgende: nil, pending, authorized, paid, voided, refunded.
requires_shipping
(boolesk) Returnerer sand, hvis mindst én vare i ordren kræver levering.
shipping_method.title

Navnet på leveringsprisen.

I køberrettede meddelelser oversættes navnet på leveringsprisen til det sprog, som køberen har betalt med, når sproget er anderledes end standardsproget for butikken.

Eksempel: Standardlevering
shipping_method.price

Leveringsprisen, inklusive eventuel leveringsrabat.

Eksempel: {{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Leveringsprisen.

Eksempel: {{ shipping_price | money }}

shipping_address
Leveringsadressen.
shipping_address.first_name
Fornavn for leveringsadressen.
shipping_address.company
Firmanavn for leveringsadressen.
shipping_address.phone
Telefonnummer fra leveringsadressen.
line_items
Liste med alle Varelinjer i ordren.
item_count
Sum af alle mængder af varen.
fulfillment_status
Ordrens aktuelle klargøringsstatus. En af følgende: unfulfilled, partial, fulfilled.
note
Bemærkningen, der er knyttet til ordren. Bemærkningen kan hentes fra kunden og/eller redigeres på siden med ordreoplysninger i din administratorgrænseflade.
attributes

Eventuelle attributter, som er knyttet til ordren.

Eksempel: {{ attributes.gift-note }}

referring_site

Indeholder webadressen for henviseren, der førte kunden til din butik.

Eksempel: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Indeholder stien til det landingssted, som kunden brugte. Dette er den første side, som kunden så, da vedkommende kom til butikken.

Eksempel: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Ser på landingsstedet og udtrækker en referenceparameter fra det. Referenceparametre kan være: ref, kilde, r.

Hvis landing_site er /products/great-product?ref=my-tracking-token, vil landing_site_ref være my-tracking-token. Du kan udføre en bestemt handling, hvis din ref er lig med en bestemt værdi:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} My action... {% endif %}
cancelled
(boolesk) Returnerer sand, hvis ordren er blevet annulleret.
cancelled_at
Tidspunktet, hvor ordren blev annulleret.
cancel_reason
Den årsag, der blev valgt ved annullering af ordren. En af følgende: inventory, customer, declined, fraud eller other.
has_high_risks?
(deprecated)

Returnerer sand, hvis ordren har høj risiko

unique_gateways

Returnerer en liste med unikke betalingsudbydere for en ordre. Hvis nogen f.eks. har betalt med Visa, MasterCard og kontanter, vil den returnerede liste være shopify_payments, cash.

location (POS only)

Viser ordrens fysiske placering. Der er flere tilgængelige lokationsegenskaber, som vises her. Du kan konfigurere lokationer i området Lokationer i administratoren.

order_status_url

Returnerer linket til ordrestatussiden for denne ordre.

fulfilled_line_items
(deprecated)
Liste med Varelinjer, der er klargjort.
unfulfilled_line_items
(deprecated)
Liste med Varelinjer, der ikke er klargjort fuldt ud.
b2b?

Returnerer sand, hvis ordren er en B2B-ordre. Brug egenskaben med B2B-variabler til at vise relevante oplysninger, som f.eks. firmanavn, firmalokation og adresse i mails. På B2B-ordrer kan du f.eks. føje et sidehoved til en skabelon med følgende oplysninger:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {% endif%}
   
company

Det firma , som du sælger til, på en B2B-ordre.

company.name

Navnet på firmaet på en B2B-ordre.

company.id

Firmaets id for en B2B-ordre.

company_location

Firmaets lokation på en B2B-ordre.Et firma, der køber hos dig, kan have mere end én lokation.

company_location.name

Navnet på firmalokationen på en B2B-ordre.

company_location.id

Id-nummeret for firmaets lokation på en B2B-ordre.

company_location.shipping_address

Leveringsadressen for firmaets lokation på en B2B-ordre.

company_location.billing_address

Firmalokationens faktureringsadresse på en B2B-ordre.

customer_order_url

Den nye side med ordreoplysninger for en ordre, som en kunde har anmodet om returnering af ved hjælp af nye kundekonti.

Egenskaber for ordrekladde

Beskrivelse af egenskaber for ordrekladde
Egenskab Beskrivelse
id
Et entydigt id for ordrekladden til intern brug.
invoice_url
Et link, som kunden kan følge for at betale fakturaen ved hjælp af sikker betaling i Shopify.
reserve_inventory_until

Dato og klokkeslæt, som kladdens varelinjer er reserveret frem til, f.eks. 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatere datoer ved hjælp af Liquid-datofilteret.

user
Den sidste medarbejder, der ændrede ordrekladden.
user.name
Navnet på den sidste medarbejder, der ændrede ordrekladden.
user.email
Mailadressen på den sidste medarbejder, der ændrede ordrekladden.
email
Mailadressen, der er knyttet til ordrekladden.
name
Den unikke number i ordrekladden med et foranstillet nummertegn#.
number
Det unikke nummer for ordrekladden uden ordrepræfiks eller -suffiks.
created_at

Datoen og klokkeslættet, hvor kunden oprettede ordrekladden, f.eks. 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatere datoer ved hjælp af Liquid-datofilteret.

tags
Returnerer en matrix af alle ordrens tags. Tags returneres i alfabetisk rækkefølge. Du kan få flere oplysninger i Referencedokumentationen til Liquid.
tax_price
De kombinerede skatter for alle varer i ordrekladden.
tax_lines

Skatter, som opdeles efter skattetype:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

Navnet på skatten.

Eksempler: QST eller moms

tax_line.price
Skattebeløbet.
tax_line.rate
Skatteprocenten i decimalform. En skatteprocent på 17,5 % vil f.eks. returnere 0,175.
tax_line.rate_percentage
Skatteprocenten i procentform. En procent på 0,175 vil f.eks. returnere 17,5.
customer
Kundeobjekt, der indeholder attributterne for kundens output.
billing_address
Faktureringsadressen for ordrekladden.
billing_address.first_name
Kundens fornavn.
billing_address.last_name
Kundens efternavn.
billing_address.company
Firmanavnet i faktureringsadressen.
billing_address.phone
Telefonnummeret i faktureringsadressen.
shop.name
Navnet på din butik.
shop.phone
Din butiks telefonnummer.
subtotal_price
Summen af ordrekladdens varelinjepriser, efter en eventuel varelinjerabat eller rabat på indkøbskurven er fratrukket. Subtotalen omfatter ikke skatter (medmindre skatter er inkluderet i priserne) eller leveringsomkostninger.
discounts
En liste med rabatter.
discounts_amount

Rabatbeløbet for alle rabatter.

Eksempel: +5,00 USD

discounts_savings

Størrelsen af besparelserne, der er resultatet af alle rabatter.

Eksempel: -5,00 USD

total_price
Den samlede pris for ordren (subtotal + leveringsomkostninger – leveringsrabat + skat).
requires_shipping
Returnerer true, hvis der er mindst én vare i ordrekladden, som kræver levering. Returnerer false, hvis ingen varer i ordrekladden kræver levering.
shipping_method.title

Navnet på leveringsprisen.

Eksempel: Standardlevering

shipping_method.price
Prisen på leveringsmetoden. Returnerer de samme oplysninger som shipping_price.
shipping_price

Leveringsprisen.

Du kan formatere dette beløb ved hjælp af Liquid-pengefiltrene.

shipping_address

Leveringsadressen.

Bemærk: I modsætning til almindelige ordrer kan leveringsadressen for en ordrekladde være ufuldstændig.

shipping_address.first_name
Fornavn for leveringsadressen.
shipping_address.company
Firmanavnet i leveringsadressen.
shipping_address.phone
Telefonnummeret i leveringsadressen.
line_items
En liste med alle varelinjer i ordrekladden.
item_count
Summen af alle mængder af varen i ordrekladden.
note
Bemærkningen, der er knyttet til ordrekladden. Bemærkningen kan hentes fra kunden, og kan også redigeres på siden med ordrekladdeoplysninger i din Shopify-administrator.
location

Ordrens fysiske placering. Der er flere tilgængelige lokationsegenskaber.

Du kan konfigurere lokationer på siden Lokationer i din Shopify-administrator.

b2b?

Returnerer sand, hvis ordren er en B2B-ordre. Brug egenskaben med B2B-variabler til at vise relevante oplysninger, som f.eks. firmanavn, firmalokation og adresse i mails. På B2B-ordrer kan du f.eks. føje et sidehoved til en skabelon med følgende oplysninger:

{% if b2b? %}
     <p> Customer: {{ customer.name }}
     <p> Company: {{ company.name }}
     <p> Location: {{ company_location.name }}
    {% endif %}
    
company

Det firma , som du sælger til, på en B2B-ordre.

company.name

Navnet på firmaet på en B2B-ordre.

company.id

Firmaets id for en B2B-ordre.

company_location

Firmaets lokation på en B2B-ordre.Et firma, der køber hos dig, kan have mere end én lokation.

company_location.name

Navnet på firmalokationen på en B2B-ordre.

company_location.id

Id-nummeret for firmaets lokation på en B2B-ordre.

company_location.shipping_address

Leveringsadressen for firmaets lokation på en B2B-ordre.

company_location.billing_address

Firmalokationens faktureringsadresse på en B2B-ordre.

Egenskaber for betalingsplan

Beskrivelse af egenskaberne for betalingsplanen
Egenskab Beskrivelse
payment_schedule.amount_due

Det beløb, der skal betales for en betalingsplan.

Du kan formatere beløb med valutaer ved hjælp af Liquid-pengefilteret.

payment_schedule.due_at

Forfaldsdatoen for betalingsplanen.

Du kan formatere datoer ved hjælp af Liquid-datofilteret.

payment_schedule.due_in_days

Antallet af dage indtil forfaldsdatoen, hvis betalingsplanen stadig er forfalden (ikke betalt).

payment_schedule.due_later?

Returnerer sand, hvis en betalingsplan ikke er blevet betalt, og dens forfaldsdato er i fremtiden.

payment_schedule.number_of_days_overdue?

Antallet af dage siden forfaldsdatoen, hvis en betalingsdato er over forfaldsdatoen.

payment_schedule.overdue?

Returnerer sand, hvis en betalingsplan ikke er blevet betalt og er over forfaldsdatoen.

Egenskaber for betalingsstatus

Beskrivelse af egenskaberne for betalingsstatus
Egenskab Beskrivelse
has_pending_payment

(boolesk) Returnerer sand, hvis ordren har en transaktion med en afventende betaling.

Få mere at vide om afventende betalinger.

buyer_action_required

(boolesk) Returnerer sand, hvis en ordre har en transaktion med en afventende betaling, og der kræves en handling fra køberen for at fjerne blokeringen af en betaling. Når denne værdi returnerer sand, og betalingsmetoden understøtter betalingsinstruktioner, indeholder buyer_pending_payment_instructions oplysninger, som køberen kan bruge til at gennemføre sit køb offline.

Få mere at vide om Liquid-transaktionsobjektet.

Varelinjeegenskaber

Hver line på listen med line_items eller subtotal_line_items har følgende egenskaber.

Beskrivelse af varelinjeegenskaber
Egenskab Beskrivelse
line.applied_discounts
(POS and draft orders only)
Liste med rabatter, der er anvendt på denne vare (alle rabatter har egenskaberne titel, kode, beløb, besparelser og type).
line.bundle_components
(Draft orders only)
Liste over varelinjer, der er sampakkomponenter for denne vare. Returnerer kun en liste, hvis denne varelinje er et sampakprodukt.
line.bundle_parent?
(Draft orders only)
(boolesk) Returnerer sand, hvis varelinjen er et sampakprodukt.
line.custom
(Draft orders only)
(Boolesk) Returnerer sand, hvis varen er en tilpasset varelinje for en ordrekladde.
line.grams
Vægten for en enkelt vare.
line.image
Returnerer webadressen for det billede, der er knyttet til denne varelinje. Du kan også bruge img_url filter til at få specifikke billedstørrelser, som f.eks. {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
Prisen ganget med antallet af den pågældende vare.
line.original_line_price
Den samlede pris for det antal varer, der er inkluderet i linjen, før der blev anvendt rabatter.
line.final_line_price
Den samlede pris for alle varer i varelinjen, herunder alle rabatbeløb på linjeniveau.
line.price
Prisen for en enkelt vare.
line.product.metafields

Metafelterne på produktniveauet. Brug følgende syntaks:

line.product.metafields.NAMESPACE.KEY

line.product.title
Produktets aktuelle navn.
line.product.vendor
Forhandler af varen.
line.properties
Returnerer en matrix af tilpassede oplysninger for en vare. Egenskaber for varelinjer angives af kunden på produktsiden, før der lægges et produkt i indkøbskurven.
line.quantity
Antal af den pågældende vare.
line.current_quantity
Varens aktuelle antal efter fjernelse.
line.requires_shipping
(Boolesk) Returnerer sand, hvis varianten for varen har afkrydsningsfeltet Dette er et fysisk produkt markeret på produktsiden.
line.selling_plan_allocation
Returnerer et selling_plan_allocation-objekt, der beskriver, hvordan en salgsplan, som f.eks. et abonnement påvirker varelinjen.
line.taxable
(Boolesk) Returnerer sand, hvis varianten for varen har afkrydsningsfeltet "Opkræv skatter for dette produkt" markeret på produktsiden.
line.title

Navnet på produktet på salgstidspunktet efterfulgt af en bindestreg og navnet på varianten på salgstidspunktet. Navnet på varianten er ikke inkluderet, når det er en "standardtitel".

I køberrettede meddelelser oversættes produktnavnet og variantnavnet til det sprog, som køberen har betalt med, når sproget er anderledes end standardsproget for butikken.
line.url
Den relative webadresse for varelinjens variant. Den relative webadresse indeholder ikke din butiks rodwebadresse (mystore.myshopify.com).
line.variant.barcode
Den stregkode, som er knyttet til produktvarianten.
line.variant.compare_at_price
Den sammenligningspris, der er knyttet til produktvarianten.
line.variant.image
Billedet til produktvarianten. Returnerer kun et billede, hvis varianten er tildelt et bestemt billede på varelinjen.
line.variant.metafields

Metafelterne på variantniveauet. Brug følgende syntaks:

line.variant.metafields.NAMESPACE.KEY

line.variant.sku
Den SKU, der er knyttet til produktvarianten.
line.variant.title

De aktuelle navne på variantens værdier for valgmuligheden forbundet med / tegn.

Eksempel: lille/rød

line.refunded.quantity
(within refund notifications)

Antallet af en vare, der kan refunderes. Du kan bruge denne egenskab til at føje en identifikator til refunderede varer i en ordre.

For eksempel: {% if line.refunded_quantity > 0 %}Identifikator for refunderet vareline{% endif %}

Egenskaber for refusion

Beskrivelse af egenskaber for refusioner
Egenskab Beskrivelse
amount
Det refunderede beløb.
refund_line_items
En liste med refusionslinjer, der skal refunderes.

Egenskaber for refund_line_item

Alle refund_line på listen refund_line_items har følgende egenskaber:

Beskrivelse af egenskaber for refunderede varelinjer
Egenskab Beskrivelse
refund_line.line_item
Den line_item, der tilbagebetales. Dette giver adgang til alle egenskaber for line_items.
refund_line.quantity
Antallet af varelinjer, der skal refunderes.

Egenskaber for klargøring

Beskrivelse af egenskaber for klargøring
Egenskab Beskrivelse
service_name
Navnet på den tilpassede tjeneste, som er defineret på siden Indstillinger > Levering. (Kun klargøringsanmodning)
fulfillment.estimated_delivery_at
En forventet leveringsdato baseret på det trackingnummer (hvis det er tilgængeligt), som leveres af ét af følgende fragtfirmaer: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (kun i Canada). Denne egenskab er kun tilgængelig, når der anvendes priser beregnet af fragtfirma.
fulfillment.fulfillment_line_items
En liste med varelinjer til klargøring, der skal klargøres.
fulfillment.item_count
Summen af alle varer. Det samlede antal varer, der er blevet klargjort.
fulfillment.requires_shipping
(boolesk) Returnerer sand, hvis denne klargøringsanmodning kræver levering.
fulfillment.tracking_company
Firmaet, der foretager sporingen.
fulfillment.tracking_numbers
En liste med trackingnumre.
fulfillment.tracking_urls
En liste med webadresser til sporing.
items_to_fulfill
(deprecated)
En liste med varelinjer, som skal klargøres af denne specifikke tilpassede distributionstjeneste. (Kun klargøringsanmodning)
items_to_fulfill_count
(deprecated)
Det samlede antal varer, som denne anmodning skal klargøre. (Kun klargøringsanmodning)

Egenskaber for fulfillment_line_item

Hver fulfillment_line på listen med fulfillment_line_items har følgende egenskaber.

Beskrivelse af egenskaber for klargøring af varelinjer
Egenskab Beskrivelse
fulfillment_line.line_item
Den line_item, der klargøres. Dette giver adgang til alle egenskaber for line_item.
fulfillment_line.quantity
Antallet fra varelinjen, der klargøres.

Leveringsegenskaber

Beskrivelse af egenskaber for levering
Egenskab Beskrivelse
delivery_instructions
Lokale leveringsoplysninger, som du kan dele med kunden. Disse oplysninger styres af feltet Leveringsoplysninger i dine lokale leveringsindstillinger.
consolidated_estimated_delivery_time
Oplysninger om ordrens leveringsdatoer, som du kan dele med kunden. Disse oplysninger styres af indstillingen for Behandlingstid, som du angiver på siden Forsendelse og levering.

Rabategenskaber

Der er to typer af rabategenskaber.

discount_applications beskriver, hvorfor og hvordan der blev givet rabat på en vare.

discount_allocations beskriver, hvordan en bestemt rabat påvirker en varelinje, og hvordan den nedsætter prisen. Du skal bruge denne egenskab på varelinjeniveau.

Du kan kombinere disse egenskaber for at få vist rabatoplysninger på varelinje- eller ordreniveau.

Eksempel

I dette eksempel kontrolleres det, om en rabat er blevet anvendt på varelinjen. Hvis rabatten ikke blev anvendt på ordreniveau (all), vises rabatnavnet og -beløbet.

{% if line.discount_allocations %}
  {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
      {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
      (-{{ discount_allocation.amount | money }})
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}

Resultatet kan se nogenlunde sådan ud:

SPRING5 (-$5.00)

Egenskaber for discount_allocation

Hver discount_allocation på listen med discount_allocations har følgende egenskaber.

Beskrivelse af egenskaber for discount_allocation
Egenskab Beskrivelse
discount_allocation.amount
Det pengebeløb, som kunden har sparet på en varelinje. Skal angives i en løkke, hvis du vil tillade flere rabatkoder.
discount_allocation.discount_application
Den rabattildeling, der tildeler beløbet på varelinjen.

Egenskaber for discount_application

Hver discount_application på listen med discount_applications har følgende egenskaber.

Beskrivelse af egenskaber for discount_application
Egenskab Beskrivelse
discount_application.target_selection

Beskriver, hvordan en rabat vælger varelinjer i indkøbskurven, som der skal trækkes rabat fra. En af følgende:

 • all: Rabatten gælder for alle varelinjer.
 • entitled: Rabatten gælder for en bestemt undergruppe af varelinjer, som ofte er defineret af en betingelse.
 • explicit: Rabatten gælder for specifikt valgt varelinje eller leveringslinje.
discount_application.target_type
Den type vare, som en rabat gælder for (line_item eller shipping_line).
discount_application.title

Det navn på rabatten, som kunderne kan se.

Eksempler: Welcome10 eller CBBWQQAKYBYY

discount_application.total_allocated_amount
Det samlede beløb, som prisen for en ordre er nedsat med rabatten.
discount_application.type
Rabattypen. En af følgende: automatic, discount_code, manual eller script.
discount_application.value
Værdien af rabatten.
discount_application.value_type
Værditypen for rabatten. En af følgende: fixed_amount eller percentage.

Abonnementsegenskaber

Oplysninger om en abonnementskontrakt, den aktuelle faktureringscyklus og dens varelinjer, leveringsmetode og betalingsmetode er tilgængelige for alle mailskabeloner i abonnementet.

Hvis du vil redigere skabeloner til abonnementsmeddelelser, skal du installere Shopify Subscriptions-appen og derefter finde skabelonen under Indstillinger > Meddelelser i afsnittet Abonnementer.

Egenskaber for faktureringscyklus i abonnementskontrakten

Brug objektet subscription_contract_billing_cycle for at få adgang til egenskaberne for abonnementskontrakten og dens faktureringscyklus.

Eksempel

{% assign contract = subscription_contract_billing_cycle %}
This contract is currently {{ contract.status }}.

Resultater:

This contract is currently paused.

Egenskaber

Beskrivelse af egenskaberne for faktureringsperioden i abonnementskontrakten
Egenskab Beskrivelse
status
Kontraktens status.

Enten aktiv, på pause, annulleret, mislykket, udløbet, forældet,
delivery_method
Abonnementets leveringsmetode.

Hvis abonnementet er for en tjeneste eller et digitalt produkt, skal du
nil
returneres.
billing_frequency
Hvor ofte abonnementet faktureres.
delivery_frequency
Hvor ofte abonnementet leveres.
origin_order
Den oprindelige ordre, der oprettede abonnementet første gang.

Hvis abonnementet ikke blev oprettet ud fra en Shopify-ordre, returneres nil.
customer
Abonnementskunden.
line_items
Varelinjerne i abonnementets faktureringscyklus.
product_names
En liste over navnene på de produkter, der er inkluderet i abonnementsfaktureringscyklussen.
update_payment_method_url
Den webadresse, som kunden kan bruge til at opdatere betalingsmetoden for denne kontrakt.
shipping_address
Abonnementets leveringsadresse.

Hvis abonnementet er for en tjeneste eller et digitalt produkt, returneres nil.
billing_address
Faktureringsadressen for abonnementet.
subtotal_price
Subtotalen for abonnementslinjevarer.
shipping_price
Abonnementets leveringspris.
total_tax
Abonnementets samlede skat.
total_price
Den samlede pris på abonnementet.
total_discounts
Abonnementets samlede rabatter.
customer_self_serve_url
Den selvbetjeningswebadresse, som kunden kan bruge til at administrere sine abonnementer.
billing_attempt_expected_date
Faktureringsdatoen for denne faktureringscyklus.
next_billing_date
Den næste faktureringsdato, der ikke er sprunget over, efter denne faktureringscyklus.
last_attempted_billing_date
Den sidste forsøgte faktureringsdato for faktureringscyklussen.
days_overdue
Antal dage, faktureringen er forfalden, for denne faktureringscyklus.
payment_instrument
Det betalingsmiddel, der er knyttet til abonnementskontrakten. Dette betalingsmidel bruges til at fakturere kunden.

Egenskaber for varelinjer i abonnementskontrakten

Egenskaberne for hver varelinje, der er inkluderet i faktureringscyklussen. Få adgang til egenskaberne for varelinjer i kontrakten via den overordnede egenskab subscription_contract_billing_cycle.line_items.

Eksempel

{% for line_item in subscription_contract_billing_cycle.line_items %}
 {{ line_item.url }}
{% endfor %}
Beskrivelse af varelinjeegenskaber for abonnementskontrakt
Egenskab Beskrivelse
url
Webadressen til siden med produktoplysninger for varelinjens produktvariant.
requires_shipping
Om varelinjen kræver fysisk levering.
unit_price_measurement
Varelinjens mål for enhedspris.
selling_plan_allocation
Tildelingen af varelinjer i salgsplan.

Egenskaber for leveringsmetoden i abonnementskontrakten

Egenskaberne for den leveringsmetode, der bruges i denne faktureringscyklus. Få adgang til egenskaberne for leveringsmetoden via den overordnede egenskab subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.

Eksempel

{% if subscription_contract_billing_cycle.delivery_method != blank %}
 Delivery method: {{ subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.title }}
{% endif %}
Beskrivelse af egenskaberne for leveringsmetoden i abonnementskontrakten
Egenskab Beskrivelse
title
Titlen på den leveringsmulighed, der er knyttet til leveringsmetoden.
type
Leveringsmetodetypen.

Enten levering, lokal eller afhentning.

Egenskaber for betalingsmidlet i abonnementskontrakten

Oplysninger om betalingsmidlet i abonnementskontrakten. Dette betalingsmidel bruges til at fakturere kunden. Få adgang til egenskaber for betalingsmidlet via den overordnede egenskab subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument.

Eksempel

{% assign instrument = subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument %}

<img src="{{ instrument.payment_type | payment_type_img_url }} " alt="{{ instrument.credit_card_company }}" />
{{ instrument.credit_card_company }} ending with {{ instrument.credit_card_last_four_digits }}
Beskrivelse af egenskaberne for betalingsmidlet i abonnementskontrakten
Egenskab Beskrivelse
payment_type
Den type betalingsmetode, betalingsmidlet repræsenterer.

Brug betalingsfiltre til at outputte en billedwebadresse eller SVG.
credit_card_brand
Kreditkortets brand.
credit_card_company
Navnet på kreditkortfirmaet.
credit_card_last_four_digits
De sidste 4 cifre på kreditkortet.

Egenskaber for mailbeskeder

Beskrivelse af egenskaberne for mailbeskeder
Egenskab Beskrivelse
shop.email_logo_url
Webadressen for det logo, der er angivet i afsnittet Tilpas mailskabeloner i administratoren.
shop.email_logo_width
Logoets bredde (i pixel), der er angivet i afsnittet Tilpas mailskabeloner i administratoren.
shop.email_accent_color
HEX-koden for den markeringsfarve, der er angivet i afsnittet Tilpas mailskabeloner i administratoren.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis