Reference til notifikationsvariabler

Meddelelser, der sendes fra din butik, gengives via Liquid. Liquid er Shopifys enkle og brugervenlige programmeringssprog. Det er det samme programmeringssprog, som vores temaer fra Temabutikken er baseret på.

Hvis du vil redigere meddelelserne, der sendes fra din butik, kan du foretage grundlæggende tilpasninger af dine skabeloner til meddelelser.

Du kan få hjælp til mere avancerede ændringer eller til at ændre tilpassede skabeloner til meddelelser ved at kontakte fællesskabet i vores forummer – her kan du ofte finde venlige og nyttige råd. Du kan også få en Shopify-ekspert til at foretage dine tilpasninger for dig.

Her er en liste med skabeloner til meddelelser til Liquid, som du kan tilpasse i din butiksadministrator:

 • Forladt betaling
 • Kontakt kunden
 • Invitation til kundekonto
 • Velkomst til kundekonto
 • Nulstilling af adgangskode til kundekonto
 • Faktura for ordrekladde
 • Anmodning om behandling
 • Gavekort er oprettet
 • Ny ordre
 • Ny ordre (mobil)
 • Ordre annulleret
 • Ordrebekræftelse
 • POS- og mobilkvittering
 • Tilbagebetaling af ordre
 • Leveringsbekræftelse
 • Opdatering vedrørende levering

Alle skabeloner i din administrator har adgang til egenskaberne for deres tilsvarende ordre:

Ordreegenskaber

Mange af egenskaberne for en ordre er tilgængelige direkte via Liquid, i skabeloner og i yderligere scripts.

En ordres egenskaber er tilgængelig i følgende skabeloner:

 • Ordrebekræftelse
 • Ny ordre
 • Ny ordre (mobil)
 • Leveringsbekræftelse
 • Opdatering vedrørende levering
 • Yderligere scripts
 • Anmodning om behandling

Bemærk: I modsætning til de fleste andre Liquid-objekter refereres der ikke til selve ordreobjektets navn i nogen af mailskabelonerne eller koden, der er føjet til feltet Yderligere scripts. Dette betyder, at du i stedet for at bruge {{ order.shipping_method.title }} i f.eks. din mailskabelon til ordrebekræftelses kan bruge {{ shipping_method.title }} I forbindelse med sms-meddelelser skal ordreegenskaber dog have en foranstillet order som sædvanligt.

Beskrivelse af egenskaber for ordre
Egenskab Beskrivelse
id

Et entydigt id for ordren til intern brug, og som anvendes i hele systemet. Brug det f.eks. til at oprette et link til ordren i administratorafsnittet af din butik. I skabelonen Ny ordre ville du f.eks. placere:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">View order</a>
email
E-mailen, der er knyttet til denne ordre.
name
Dette er almindeligvis et pund-symbol efterfulgt af order_number, f.eks. ordre #1004.
order_name
Samme som navn.
order_number
Butiksunikt nummer for ordren, f.eks. 1004, uden præfikset med antal pund eller noget præfiks eller suffiks, der føjes til ordre-id'et af butiksejeren i dennes butikspræferencer.
created_at
Datoen og klokkeslættet, hvor kunden oprettede ordren, f.eks. 2009-05-30T17:43:51+02:00. Du kan formatere dette ved hjælp af datofilteret.
tags Returnerer en matrix af alle ordrens tags. Tags returneres i alfabetisk rækkefølge. Du kan få flere oplysninger i Referencedokumentationen til Liquid.
transactions Returnerer en matrix af transaktioner fra ordren.
tax_price
De kombinerede skatter for alle varer i ordren.
tax_lines

Skatter, som opdeles efter "beskatningsniveau":

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}

tax_line.title
Navnet på skatten, f.eks. QST eller moms.
tax_line.price
Beløbet.
tax_line.rate
Procenten. Der returneres 0,175, hvis det er 17,5 %.
tax_line.rate_percentage
Skatteprocenten i læselig form. Der returneres 17,5, hvis procenten er 0,175.
customer
Kundeobjekt, der indeholder attributterne for kundens output.
billing_address
Faktureringsadressen.
billing_address.first_name
Kundens fornavn.
billing_address.last_name
Kundens efternavn.
billing_address.company
Firmanavn til fakturering.
billing_address.phone
Telefonnummeret fra faktureringsadressen.
shop.name
Navnet på din butik.
shop.phone
Din butiks telefonnummer.
subtotal_price
Summen af ordrens varelinjepriser, efter en eventuel varelinjerabat eller rabat på indkøbskurven er fratrukket. Subtotalen omfatter ikke skatter (medmindre skatter er inkluderet i priserne) eller leveringsomkostninger.
discounts
En liste med rabatter.
discounts_amount
Rabatbeløbet for alle rabatter (f.eks. + 5,00 USD).
discounts_savings
Størrelsen af besparelserne, der er resultatet af alle rabatter (f.eks. -5,00 USD).
total_price

Ordren i alt (subtotal + leveringsomkostninger – leveringsrabat + skat).

financial_status
Den aktuelle betalingsstatus. En af: 'nil', 'afventer', ' autoriseret', 'betalt', 'annulleret', ' tilbagebetalt'.
requires_shipping
(boolesk) Returnerer sand, hvis mindst én vare i ordren kræver levering.
shipping_method.title
Navnet på leveringsprisen f.eks. "standardlevering".
shipping_method.price

Leveringsprisen, inklusive eventuel leveringsrabat.

Eksempel: {{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

Leveringsprisen.

Eksempel: {{ shipping_price | money }}

shipping_address
Leveringsadressen.
shipping_address.first_name
Fornavn for leveringsadressen.
shipping_address.company
Firmanavn for leveringsadressen.
shipping_address.phone
Telefonnummer fra leveringsadressen.
line_items
Liste med alle Varelinjer i ordren.
item_count
Sum af alle mængder af varen.
fulfillment_status
Ordrens aktuelle behandlingsstatus. En af: 'ikke-behandlet', ' delvist', 'behandlet'.
note
Bemærkningen, der er knyttet til ordren. Bemærkningen kan hentes fra kunden og/eller redigeres på siden med ordreoplysninger i din administratorgrænseflade.
attributes

Eventuelle attributter , som er knyttet til ordren.

Eksempel: {{ attributes.gift-note }}

referring_site

Indeholder webadressen for henviseren, der førte kunden til din butik.

Eksempel: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Indeholder stien til det landingssted, som kunden brugte. Dette er den første side, som kunden så, da vedkommende kom til butikken.

Eksempel: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Ser på landingsstedet og udtrækker en referenceparameter fra det. Referenceparametre kan være: ref, kilde, r.

Hvis landing_site var /products/great-product?ref=my-tracking-token, vil landing_site_ref være my-tracking-token. Du kan udføre en bestemt handling, hvis din ref er lig med en bestemt værdi:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} My action... {% endif %}
cancelled
(boolesk) Returnerer sand, hvis ordren er blevet annulleret.
cancelled_at
Tidspunktet, hvor ordren blev annulleret.
cancel_reason
Årsagen, der er valgt ved annullering af ordren. En af: 'lager', ' kunde', 'svindel', 'andet'.
has_high_risks?

Returnerer sand, hvis ordren har høj risiko

translate="no"
unique_gateways

Returnerer en liste med unikke betalingsudbydere for en ordre. Hvis nogen f.eks. har betalt med Visa, MasterCard og kontanter, vil den returnerede liste være shopify_payments, cash.

location (POS only)

Viser ordrens fysiske placering. Der er flere tilgængelige lokationsegenskaber, som vises her. Du kan konfigurere lokationer i området Lokationer i administratoren.

order_status_url

Returnerer linket til ordrestatussiden for denne ordre.

fulfilled_line_items
(frarådes)
Liste med Varelinjer, der er behandlet.
unfulfilled_line_items
(frarådes)
Liste med Varelinjer, der ikke er behandlet fuldt ud.

Egenskaber for ordrekladde

Ordrekladdens egenskaber er tilgængelige i mailskabelonen til Faktura for ordrekladde, som giver dine kunder besked om udestående fakturaer.

Bemærk: Du kan ikke sende meddelelser om ordrekladder via sms.

Beskrivelse af egenskaber for ordrekladde
Egenskab Beskrivelse
id
Et entydigt id for ordrekladden til intern brug.
invoice_url
Et link, som kunden kan følge for at betale fakturaen ved hjælp af sikker betaling i Shopify.
reserve_inventory_until

Dato og klokkeslæt, som kladdens varelinjer er reserveret frem til, f.eks. 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatere datoer ved hjælp af Liquid-datofilteret.

user
Den sidste medarbejder, der ændrede ordrekladden.
user.name
Navnet på den sidste medarbejder, der ændrede ordrekladden.
user.email
Mailadressen til den sidste medarbejder, der ændrede ordrekladden.
email
Mailadressen, der er knyttet til ordrekladden.
name
Den unikke number i ordrekladden med et foranstillet nummertegn#.
number
Det unikke nummer for ordrekladden uden ordrepræfiks eller -suffiks.
created_at

Datoen og klokkeslættet, hvor kunden oprettede ordrekladden, f.eks. 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Du kan formatere datoer ved hjælp af Liquid-datofilteret.

tags Returnerer en matrix af alle ordrens tags. Tags returneres i alfabetisk rækkefølge. Du kan få flere oplysninger i Referencedokumentationen til Liquid.
tax_price
De kombinerede skatter for alle varer i ordrekladden.
tax_lines

Skatter, som opdeles efter "beskatningsniveau":

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title
Navnet på skatten, f.eks. QST eller Moms.
tax_line.price
Skattebeløbet.
tax_line.rate
Skatteprocenten i decimalform. En skatteprocent på 17,5 % vil f.eks. returnere 0,175.
tax_line.rate_percentage
Skatteprocenten i procentform. En procent på 0,175 vil f.eks. returnere 17,5.
customer
Kundeobjekt, der indeholder attributterne for kundens output.
billing_address
Faktureringsadressen for ordrekladden.
billing_address.first_name
Kundens fornavn.
billing_address.last_name
Kundens efternavn.
billing_address.company
Firmanavnet i faktureringsadressen.
billing_address.phone
Telefonnummeret i faktureringsadressen.
shop.name
Navnet på din butik.
shop.phone
Din butiks telefonnummer.
subtotal_price
Summen af ordrekladdens varelinjepriser, efter en eventuel varelinjerabat eller rabat på indkøbskurven er fratrukket. Subtotalen omfatter ikke skatter (medmindre skatter er inkluderet i priserne) eller leveringsomkostninger.
discounts
En liste med rabatter.
discounts_amount
Rabatbeløbet for alle rabatter (f.eks. + 5,00 USD).
discounts_savings
Størrelsen af besparelserne, der er resultatet af alle rabatter (f.eks. -5,00 USD).
total_price
Den samlede pris for ordren (subtotal + leveringsomkostninger – leveringsrabat + skat).
requires_shipping
Returnerer true, hvis der er mindst én vare i ordrekladden, som kræver levering. Returnerer false, hvis ingen varer i ordrekladden kræver levering.
shipping_method.title
Navnet på leveringsprisen, f.eks. Standardlevering.
shipping_method.price
Prisen på leveringsmetoden. Returnerer de samme oplysninger som shipping_price.
shipping_price

Leveringsprisen.

Du kan formatere dette beløb ved hjælp af Liquid-pengefiltrene.

shipping_address

Leveringsadressen.

Bemærk: I modsætning til almindelige ordrer kan leveringsadressen for en ordrekladde være ufuldstændig.

shipping_address.first_name
Fornavn for leveringsadressen.
shipping_address.company
Firmanavnet i leveringsadressen.
shipping_address.phone
Telefonnummeret i leveringsadressen.
line_items
En liste med alle varelinjer i ordrekladden.
item_count
Summen af alle mængder af varen i ordrekladden.
note
Bemærkningen, der er knyttet til ordrekladden. Bemærkningen kan hentes fra kunden, og kan også redigeres på siden med ordrekladdeoplysninger i din Shopify-administrator.
location

Ordrens fysiske placering. Der er flere tilgængelige lokationsegenskaber.

Du kan konfigurere lokationer på siden Lokationer i din Shopify-administrator.

Varelinjeegenskaber

Alle line på listen line_items har følgende egenskaber:

Beskrivelse af varelinjeegenskaber
Egenskab Beskrivelse
line.applied_discounts
(Kun POS og ordrekladder)
Liste med rabatter, der er anvendt på denne vare (alle rabatter har egenskaberne titel, kode, beløb, besparelser og type).
line.custom
(Kun ordrekladder)
(Boolesk) Returnerer sand, hvis varen er en tilpasset varelinje for en ordrekladde.
line.grams
Vægten for en enkelt vare.
line.image
Returnerer webadressen for det billede, der er knyttet til denne varelinje. Du kan også bruge img_url-filteret til at få specifikke billedstørrelser, som f.eks. {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
Prisen ganget med antallet af den pågældende vare.
line.price
Prisen for en enkelt vare.
line.properties
Returnerer en matrix af tilpassede oplysninger for en vare. Egenskaber for varelinjer angives af kunden på produktsiden, før der lægges et produkt i indkøbskurven.
line.quantity
Antal af den pågældende vare.
line.requires_shipping
(Boolesk) Returnerer sand, hvis varianten for varen har afkrydsningsfeltet Dette er et fysisk produkt markeret på produktsiden.
line.variant.sku
SKU, der er knyttet til produktet.
line.taxable
(Boolesk) Returnerer sand, hvis varianten for varen har afkrydsningsfeltet "Opkræv skatter for dette produkt" markeret på produktsiden.
line.title
Navnet på produktet efterfulgt af en bindestreg efterfulgt af navnet på varianten. Navnet på varianten er ikke inkluderet, når det er "standardtitel".
line.variant.barcode
Stregkoden, som er knyttet til produktet.
line.variant.image
Billedet til produktvarianten. Returnerer kun et billede, hvis varianten er tildelt et bestemt billede på varelinjen.
line.product.vendor
Forhandler af varen.

Egenskaber for tilbagebetaling

Disse yderligere egenskaber er tilgængelige i mailskabelonen Tilbagebetalinger. Denne mailskabelon bruges til at give dine kunder besked om, at der er anvendt tilbagebetaling (helt eller delvist) til deres ordre. Du kan bruge alle tilgængelige variabler til skabelonen Ordremail ud over følgende variabler:

Beskrivelse af egenskaber for tilbagebetalinger
Egenskab Beskrivelse
amount
Det tilbagebetalte beløb.
refund_line_items
En liste med Refund_line_items, der skal tilbagebetales.

Egenskaber for Refund_line_item

Alle refund_line på listen med refund_line_items har følgende egenskaber:

Beskrivelse af egenskaber for tilbagebetalte varelinjer
Egenskab Beskrivelse
refund_line.line_item
Den line_item, der tilbagebetales. Dette giver adgang til alle egenskaber for line_items.
refund_line.quantity
Antallet af varelinjer, der skal tilbagebetales.

Egenskaber for behandling

Disse yderligere egenskaber er mailskabelonerne Leveringsbekræftelse, Opdatering vedrørende levering og Behandlingsanmodning.

Leveringsbekræftelse og Opdatering vedrørende levering bruges til at give dine kunder besked om, at nogle af eller alle varer i deres ordre er blevet behandlet, eller at de er opdateret med nye leveringsoplysninger.

Mailskabelonen Anmod om behandling bruges til alle tilpassede distributionstjenester, som er defineret i din butiksadministrator. Hvis du vil tilføje en tilpasset distributionstjeneste, skal du gå til Indstillinger > Leveringssider og rulle ned til afsnittet "Behandling/dropshipping".

Beskrivelse af egenskaber for behandling
Egenskab Beskrivelse
service_name
Navnet på den tilpassede tjeneste, som er defineret i Indstillinger > Leveringsside. (Kun behandlingsanmodning)
fulfillment.estimated_delivery_at
En forventet leveringsdato baseret på det trackingnummer (hvis det er tilgængeligt), som leveres af ét af følgende transportfirmaer: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (kun i Canada). Denne egenskab er kun tilgængelig, når der anvendespriser beregnet af transportfirma.
fulfillment.fulfillment_line_items
En liste med Fulfillment_line_items, der skal behandles.
fulfillment.item_count
Summen af alle varer. Det samlede antal varer, der er blevet behandlet.
fulfillment.requires_shipping
(boolesk) Returnerer sand, hvis denne behandlingsanmodning kræver levering.
fulfillment.tracking_company
Firmaet, der foretager sporingen.
fulfillment.tracking_numbers
En liste med trackingnumre.
fulfillment.tracking_urls
En liste med webadresser til sporing.
items_to_fulfill
(frarådes)
Liste med Varelinjer, som skal behandles af denne specifikke Tilpasset distributionstjeneste. (Kun behandlingsanmodning)
items_to_fulfill_count
(frarådes)
Det samlede antal varer, som denne anmodning skal behandle. (Kun behandlingsanmodning)

Egenskaber for Fulfillment_line_item

Alle fulfillment_line på listen med fulfillment_line_items har følgende egenskaber.

Beskrivelse af egenskaber for behandling af varelinjer
Egenskab Beskrivelse
fulfillment_line.line_item
Den line_item, der behandles. Dette giver adgang til alle egenskaber for line_item.
fulfillment_line.quantity
Antallet fra varelinjen, der behandles.

Rabategenskaber

Beskrivelse af egenskaberne for rabat
Egenskab Beskrivelse
discounts.first.code
Den kode, som kunden angiver for at anvende rabatten. Skal angives i en løkke, hvis du vil tillade flere rabatkoder.
discounts.first.amount
Beløbet trækkes fra det samlede ordrebeløb.
discounts.first.savings
Det pengebeløb, som kunden har sparet på grund af rabatkoden.
discounts.first.type
Rabattypen (Rabat med fast beløb, Procentrabat eller Leveringsrabat).

Egenskaber for e-mailnotifikationer

Beskrivelse af egenskaberne for e-mailnotifikationer
Egenskab Beskrivelse
shop.email_logo_url
Webadressen for det logo, der er angivet i afsnittet Tilpas mailskabeloner i administratoren.
shop.email_logo_width
Logoets bredde (i pixel), der er angivet i afsnittet Tilpas mailskabeloner i administratoren.
shop.email_accent_color
HEX-koden for den markeringsfarve, der er angivet i afsnittet Tilpas mailskabeloner i administratoren.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis