Naslag meldingsvariabelen

Meldingen die vanuit je winkel worden verzonden, worden weergegeven met behulp van Liquid. Liquid is de eenvoudige, gebruiksvriendelijke programmeertaal van Shopify. Het is dezelfde programmeertaal waarop thema's uit de Theme Store zijn gebaseerd.

Als je de meldingen wilt bewerken die vanuit je winkel worden verzonden, kun je eenvoudige aanpassingen aanbrengen aan de meldingstemplates.Op de pagina Meldingen in het Shopify-beheercentrum vind je de volledige lijst met de meldingen die je kunt aanpassen.

Voor hulp bij geavanceerdere wijzigingen of om wijzigingen in aangepaste meldingstemplates aan te brengen, kun je op onze forums contact opnemen met de community of je kunt een Shopify-partner inhuren om de aanpassingen uit te voeren. Meer informatie over Een Shopify-partner inhuren.

Eigenschappen van bestellingen

Veel eigenschappen van een bestelling zijn direct beschikbaar via Liquid, in templates en in aanvullende scripts.

Beschrijving van de besteleigenschappen
Eigenschappen Beschrijving
id

Een systeembrede, unieke ID van de bestelling voor intern gebruik. Gebruik het volgende voorbeeld om een link naar de bestelling te genereren in het beheergedeelte van je winkel. In het template Nieuwe bestelling kun je de volgende code toevoegen:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Bestelling bekijken</a>
email
De e-mail die aan de bestelling is gekoppeld.
name

Meestal is dit een hekje gevolgd door het order_number.

Voorbeeld: #1004

order_name
Hetzelfde als de naam.
order_number

Voor de winkel uniek nummer van de bestelling, zonder het voorvoegsel #, of een voorvoegsel of achtervoegsel dat de winkeleigenaar aan de bestellings-ID heeft toegevoegd in hun winkelvoorkeuren.

Bijvoorbeeld: 1004.

confirmation_number

Een willekeurig gegenereerde alfanumerieke ID voor de bestelling die de klant mogelijk te zien krijgt in plaats van het volgnummer van de bestelling. Deze waarde is niet gegarandeerd uniek.

Voorbeeld: XPAV284CT

created_at

De datum en tijd waarop de klant de bestelling heeft gemaakt. Je kunt dit opmaken met behulp van het datumfilter.

Voorbeeld: 2009-05-30T17:43:51+02:00

payment_terms

Betalingsvoorwaarden bepalen de datum waarop voor een bestelling moet worden betaald.

Meer informatie over het toevoegen van betalingsvoorwaarden aan facturen.

Voor meer informatie, raadpleeg je de Liquid-naslagdocumentatie voor payment_terms.

destination
De bestemming waarnaar de artikelen moeten worden verzonden.
tags
Retourneert een matrix van alle tags van de bestelling. De tags worden in alfabetische volgorde geretourneerd. Raadpleeg onze Liquid-naslagdocumentatie voor meer informatie.
transactions
Retourneert een matrix van transacties van de bestelling.
tax_price
De gecombineerde belastingen van alle artikelen in de bestelling.
tax_lines

Belastingen ingedeeld in types:

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

De naam van de belasting.

Voorbeelden: QST of btw

tax_line.price
Het bedrag.
tax_line.rate
Het tarief. Als het 17,5% is, wordt 0,175 geretourneerd.
tax_line.rate_percentage
Het belastingtarief in een voor mensen leesbare vorm. Als het 0,175 is, wordt 17,5 geretourneerd.
customer
Klantobject met de attributen van de klantuitvoer.
billing_address
Het factuuradres.
billing_address.first_name
Voornaam van de klant.
billing_address.last_name
Achternaam van de klant.
billing_address.company
Bedrijfsnaam voor facturering.
billing_address.phone
Telefoonnummer voor het factuuradres.
shop.name
Naam van je winkel.
shop.phone
Telefoonnummer van je winkel.
subtotal_price
Som van de regelitemprijzen van de bestelling na aftrek van regelitemkorting of winkelwagenkorting. Het subtotaal omvat geen belastingen (tenzij belastingen zijn inbegrepen in de prijzen), verzendkosten of tips.
discounts
Een lijst met kortingen.
discounts_amount

Het bedrag van de korting dat door alle kortingen wordt toegepast.

Voorbeeld: + $ 5,00

discounts_savings

Het bedrag van de besparingen dat door alle kortingen wordt veroorzaakt.

Bijvoorbeeld: -$ 5,00

total_price

Totaal van de bestelling (subtotaal + verzendkosten - verzendkorting + belasting).

financial_status
De huidige betalingsstatus. Eén van het volgende: nil, in behandeling, geautoriseerd, betaald, ongeldig, terugbetaald.
requires_shipping
(Booleaans) Retourneert true als ten minste één artikel in de bestelling moet worden verzonden.
shipping_method.title

De naam van het verzendtarief.

Bij meldingen voor kopers wordt de naam van het verzendtarief vertaald naar de taal waarin de koper heeft afgerekend, als die taal verschilt van de standaardtaal van de winkel.

Voorbeeld: Standard Shipping
shipping_method.price

De verzendprijs inclusief eventuele verzendkorting.

Voorbeeld: {{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

De verzendkosten.

Voorbeeld: {{ shipping_price | money }}

shipping_address
Het bezorgadres.
shipping_address.first_name
Voornaam voor het bezorgadres.
shipping_address.company
Bedrijfsnaam voor het bezorgadres.
shipping_address.phone
Telefoonnummer voor het bezorgadres.
line_items
Lijst van alle orderregels in de bestelling.
item_count
Som van alle hoeveelheden van de artikelen.
fulfillment_status
De huidige fulfilmentstatus van de bestelling. Eén van de volgende: openstaand, gedeeltelijk afgehandeld, afgehandeld.
note
De aantekening die bij de bestelling is gevoegd. De aantekening kan worden verkregen van de klant en/of worden bewerkt op het scherm met bestelgegevens in de beheerdersinterface.
attributes

Alle attributen die aan de bestelling zijn gekoppeld.

Voorbeeld: {{ attributes.gift-note }}

referring_site

Bevat de URL van de verwijzer die de klant naar je winkel heeft gebracht.

Voorbeeld: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Bevat het pad van de bestemmingssite die de klant heeft gebruikt. Dit is de eerste pagina die de klant zag toen hij de winkel bereikte.

Voorbeeld: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Kijkt naar de bestemmingssite en extraheert er een verwijzingsparameter uit. Verwijzingsparameters kunnen zijn: ref, source, r.

Als de landing_site /products/great-product?ref=my-tracking-token is, dan is de landing_site_ref my-tracking-token. Je kunt een bepaalde actie uitvoeren als je ref gelijk is aan een bepaalde waarde:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Mijn actie... {% endif %}
cancelled
(Booleaans) Retourneert true als de bestelling is geannuleerd.
cancelled_at
De tijd waarop de bestelling is geannuleerd.
cancel_reason
De reden die is geselecteerd bij het annuleren van de bestelling. Eén van het volgende: voorraad, klant, geweigerd, fraude, anders.
has_high_risks?
(deprecated)

Retourneert true als de bestelling een hoog risico heeft

unique_gateways

Retourneert een lijst met unieke betalingsproviders voor een bestelling. Als iemand bijvoorbeeld heeft betaald met een Visa-kaart, een Mastercard en contant, zou dit de geretourneerde lijst zijn: shopify_payments, cash.

location (POS only)

Toont de fysieke locatie van de bestelling. Er zijn verschillende locatie-eigenschappen beschikbaar, die hier worden vermeld. In het gedeelte Locaties van de beheerder kun je locaties configureren.

order_status_url

Retourneert de link naar de bestelstatuspagina voor deze bestelling.

fulfilled_line_items
(deprecated)
Lijst met orderregels die zijn afgehandeld.
unfulfilled_line_items
(deprecated)
Lijst met orderregels die niet volledig zijn afgehandeld.
b2b?

Retourneert 'true' als de bestelling een b2b-bestelling is. Gebruik de eigenschap met b2b-variabelen om relevante informatie in e-mails weer te geven, zoals bedrijfsnaam, bedrijfslocatie en adres. Bij b2b-bestellingen kun je bijvoorbeeld een koptekst met de volgende gegevens aan een template toevoegen:

{% if b2b? %}
    <p> Customer: {{ customer.name }}
    <p> Company: {{ company.name }}
    <p> Location: {{ company_location.name }}
   {% endif%}
   
company

Het bedrijf waaraan je een b2b-bestelling verkoopt.

company.name

De naam van het bedrijf bij een b2b-bestelling.

company.id

Het ID-nummer van het bedrijf bij een b2b-bestelling.

company_location

De locatie van het bedrijf bij een b2b-bestelling. Een bedrijf dat bij je koopt, kan meer dan één locatie hebben.

company_location.name

De naam van de bedrijfslocatie bij een b2b-bestelling.

company_location.id

Het ID-nummer van de bedrijfslocatie bij een B2B-bestelling.

company_location.shipping_address

Het bezorgadres van de bedrijfslocatie bij een b2b-bestelling.

company_location.billing_address

Het factuuradres van de bedrijfslocatie bij een b2b-bestelling.

customer_order_url

De nieuwe pagina met bestelgegevens van een bestelling waarvoor een klant een retour heeft aangevraagd via nieuwe klantaccounts.

Eigenschappen van conceptbestellingen

Beschrijving van de concept besteleigenschappen
Eigenschappen Beschrijving
id
Een unieke ID van de conceptbestelling voor intern gebruik.
invoice_url
Een link die de klant kan volgen om voor de factuur te betalen via de veilige checkoutpagina van Shopify.
reserve_inventory_until

De datum en tijd tot wanneer de orderregels in het concept worden gereserveerd, bijvoorbeeld 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Je kunt datums opmaken met behulp van het Liquid-datumfilter.

user
De laatste medewerker die de conceptbestelling heeft gewijzigd.
user.name
De naam van de laatste medewerker die de conceptbestelling heeft gewijzigd.
user.email
Het e-mailadres van de laatste medewerker die de conceptbestelling heeft gewijzigd.
email
Het e-mailadres dat aan de conceptbestelling is gekoppeld.
name
Het unieke number van de conceptbestelling, voorafgegaan door een hekje #.
number
Het unieke nummer van de conceptbestelling zonder het bestellingsvoorvoegsel of -achtervoegsel.
created_at

De datum en tijd waarop de klant de conceptbestelling heeft gemaakt, bijvoorbeeld 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Je kunt datums opmaken met behulp van het Liquid-datumfilter.

tags
Retourneert een matrix van alle tags van de bestelling. De tags worden in alfabetische volgorde geretourneerd. Raadpleeg onze Liquid-naslagdocumentatie voor meer informatie.
tax_price
De gecombineerde belastingen van alle artikelen in de conceptbestelling.
tax_lines

Belastingen ingedeeld in 'types':

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title

De naam van de belasting.

Voorbeelden: QST of btw

tax_line.price
Het belastingbedrag.
tax_line.rate
Het belastingtarief in decimale vorm. Een belastingtarief van 17,5% retourneert bijvoorbeeld 0,175.
tax_line.rate_percentage
Het belastingtarief in procentuele vorm. Een tarief van 0,175 retourneert bijvoorbeeld 17,5.
customer
Klantobject met de attributen van de klantuitvoer.
billing_address
Het factuuradres voor de conceptbestelling.
billing_address.first_name
De voornaam van de klant.
billing_address.last_name
De achternaam van de klant.
billing_address.company
De bedrijfsnaam in het factuuradres.
billing_address.phone
Het telefoonnummer in het factuuradres.
shop.name
De naam van je winkel.
shop.phone
Telefoonnummer van je winkel.
subtotal_price
Som van de regelitemprijzen van de conceptbestelling na aftrek van regelitemkorting of winkelwagenkorting. Het subtotaal omvat geen belastingen (tenzij belastingen zijn inbegrepen in de prijzen) of verzendkosten.
discounts
Een lijst met kortingen.
discounts_amount

Bedrag van de korting dat door alle kortingen wordt toegepast.

Voorbeeld: + $ 5,00

discounts_savings

Bedrag van de besparingen dat door alle kortingen wordt veroorzaakt.

Bijvoorbeeld: -$ 5,00

total_price
De totale prijs van de bestelling (subtotaal + verzendkosten - verzendkorting + belasting).
requires_shipping
Retourneert true als ten minste één artikel in de conceptbestelling moet worden verzonden. Retourneert false als geen artikelen in de conceptbestelling hoeven te worden verzonden.
shipping_method.title

De naam van het verzendtarief.

Voorbeeld: Standard Shipping

shipping_method.price
De prijs van de verzendmethode. Retourneert dezelfde informatie als shipping_price.
shipping_price

De verzendkosten.

Je kunt dit bedrag opmaken met Liquid-geldfilters.

shipping_address

Het bezorgadres.

Opmerking: In tegenstelling tot gewone bestellingen kan het bezorgadres van een conceptbestelling onvolledig zijn.

shipping_address.first_name
Voornaam voor het bezorgadres.
shipping_address.company
De bedrijfsnaam in het bezorgadres.
shipping_address.phone
Het telefoonnummer in het bezorgadres.
line_items
Een lijst met alle orderregels in de conceptbestelling.
item_count
Een som van alle artikelhoeveelheden in de conceptbestelling.
note
De aantekening die bij de conceptbestelling is gevoegd. De aantekening kan worden verkregen van de klant en ook worden bewerkt op het scherm met conceptbestellingsgegevens in het Shopify-beheercentrum.
location

De fysieke locatie van de bestelling. Er zijn verschillende locatie-eigenschappen beschikbaar.

Op de pagina Locaties van het Shopify-beheercentrum kun je locaties configureren.

b2b?

Retourneert 'true' als de bestelling een b2b-bestelling is. Gebruik de eigenschap met b2b-variabelen om relevante informatie in e-mails weer te geven, zoals bedrijfsnaam, bedrijfslocatie en adres. Bij b2b-bestellingen kun je bijvoorbeeld een koptekst met de volgende gegevens aan een template toevoegen:

{% if b2b? %}
     <p> Customer: {{ customer.name }}
     <p> Company: {{ company.name }}
     <p> Location: {{ company_location.name }}
    {% endif %}
    
company

Het bedrijf waaraan je een b2b-bestelling verkoopt.

company.name

De naam van het bedrijf bij een b2b-bestelling.

company.id

Het ID-nummer van het bedrijf bij een b2b-bestelling.

company_location

De locatie van het bedrijf bij een b2b-bestelling. Een bedrijf dat bij je koopt, kan meer dan één locatie hebben.

company_location.name

De naam van de bedrijfslocatie bij een b2b-bestelling.

company_location.id

Het ID-nummer van de bedrijfslocatie bij een B2B-bestelling.

company_location.shipping_address

Het bezorgadres van de bedrijfslocatie bij een b2b-bestelling.

company_location.billing_address

Het factuuradres van de bedrijfslocatie bij een b2b-bestelling.

Eigenschappen van betalingsschema's

Beschrijving van eigenschappen van het betalingsschema
Eigenschappen Beschrijving
payment_schedule.amount_due

Het te betalen bedrag voor een betalingsschema.

Je kun bedragen opmaken in valuta's met behulp van het Liquid-geldfilter.

payment_schedule.due_at

De vervaldatum voor het betalingsschema.

Je kunt datums opmaken met behulp van het Liquid-datumfilter.

payment_schedule.due_in_days

Het aantal dagen tot de vervaldatum als het betalingsschema nog steeds verschuldigd (nog niet betaald) is.

payment_schedule.due_later?

Retourneert 'true' als een betalingsschema niet is betaald en de vervaldatum in de toekomst ligt.

payment_schedule.number_of_days_overdue?

Het aantal dagen sinds de vervaldatum dat een betalingsschema achterstallig is.

payment_schedule.overdue?

Retourneert 'true' als een betalingsschema niet is betaald en de vervaldatum is verstreken.

Eigenschappen van betalingsstatussen

Beschrijving van eigenschappen van de betalingsstatus
Eigenschappen Beschrijving
has_pending_payment

(booleaans) Retourneert true als de bestelling een transactie bevat met een betaling in behandeling.

Hier vind je meer informatie over betalingen in behandeling.

buyer_action_required

(booleaans) Retourneert true als een bestelling een transactie bevat met een betaling in behandeling en een actie van de koper vereist is om de betaling te deblokkeren. Wanneer deze waarde true retourneert en de betaalmethode betalingsinstructies ondersteunt, bevatten de buyer_pending_payment_instructions gegevens die de koper kan gebruiken om de aankoop offline te voltooien.

Hier vind je meer informatie over het Liquid-transactieobject.

Eigenschappen van orderregels

Elke line in de lijst met line_items of subtotal_line_items heeft de volgende eigenschappen.

Beschrijving van de eigenschappen van orderregels
Eigenschappen Beschrijving
line.applied_discounts
(POS and draft orders only)
Lijst met kortingen die op dit artikel worden toegepast (elke korting heeft de eigenschappen titel, code, bedrag, besparingen en type).
line.bundle_components
(Draft orders only)
Lijst met orderregels die bundelonderdelen zijn van dit artikel. Retourneert alleen een lijst als deze orderregel een bundelproduct is.
line.bundle_parent?
(Draft orders only)
(boolean) Retourneert true als de orderregel een bundelproduct is.
line.custom
(Draft orders only)
(Booleaans) Retourneert true als het artikel een aangepast orderregel voor een conceptbestelling is.
line.grams
Gewicht van één artikel.
line.image
Retourneert de URL van de afbeelding die aan dit regelitem is gekoppeld. Je kunt ook het img_url-filter gebruiken om specifieke afbeeldingsformaten te krijgen, bijvoorbeeld {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
De prijs vermenigvuldigd met de hoeveelheid voor dat artikel.
line.original_line_price
De gecombineerde prijs van het aantal artikelen dat is opgenomen in de regel, voordat kortingen zijn toegepast.
line.final_line_price
De gecombineerde prijs van alle artikelen in de orderregel, inclusief alle kortingsbedragen op regelniveau.
line.price
De prijs voor één artikel.
line.product.metafields

De Metavelden op productniveau. Gebruik de volgende syntax:

line.product.metavelds.NAMESPACE.KEY

line.product.title
De huidige naam van het product.
line.product.vendor
De leverancier voor het artikel.
line.properties
Retourneert een matrix met aangepaste gegevens voor een artikel. Regelitemeigenschappen worden op de productpagina opgegeven door de klant, voordat hij een product aan de winkelwagen toevoegt.
line.quantity
Hoeveelheid voor dat artikel.
line.current_quantity
De huidige hoeveelheid van het artikel na verwijderingen.
line.requires_shipping
(Booleaans) Retourneert true als voor de variant van het artikel het selectievakje Dit is een fysiek product is aangevinkt op de productpagina.
line.selling_plan_allocation
Retourneert een selling_plan_allocation-object, waarin wordt beschreven hoe een verkoopplan zoals een abonnement gevolgen heeft voor de orderregel.
line.taxable
(Booleaans) Retourneert true als voor de variant van het artikel het selectievakje 'Hef btw op dit product' is aangevinkt op de productpagina.
line.title

De naam van het product op het moment van verkoop, gevolgd door een streepje en de naam van de variant op het moment van verkoop. De variantnaam wordt niet opgenomen bij een 'Standaardtitel'.

Bij meldingen voor kopers worden de product- en variantnaam vertaald naar de taal waarin de koper heeft afgerekend, als die taal verschilt van de standaardtaal van de winkel.
line.url
De relatieve URL van de variant van de orderregel. De relatieve URL bevat geen hoofd-URL van je winkel (mystore.myshopify.com).
line.variant.barcode
De barcode die aan de productvariant is gekoppeld.
line.variant.compare_at_price
De prijsvergelijking die aan de productvariant is gekoppeld.
line.variant.image
De afbeelding voor de productvariant. Retourneert alleen een afbeelding als er een specifieke afbeelding is toegewezen aan de variant in de orderregel.
line.variant.metafields

De Metavelden op variantniveau. Gebruik de volgende syntax:

line.variant.metafields.NAMESPACE.KEY

line.variant.sku
De SKU die aan de productvariant is gekoppeld.
line.variant.title

De huidige namen van de optiewaarden van de variant,gevolgd door het teken /.

Voorbeeld: klein/rood

line.refunded.quantity
(within refund notifications)

Het terug te betalen bedrag voor een artikel. Je kunt deze eigenschap gebruiken om een id toe te voegen aan terugbetaalde artikelen in een bestelling.

Bijvoorbeeld: {% if line.refunded_quantity > 0 %}id voor terugbetalingsregels{% endif %}

Eigenschappen van terugbetalingen

Beschrijving van de eigenschappen van terugbetalingen
Eigenschappen Beschrijving
amount
Het terugbetaalde geldbedrag.
refund_line_items
Een lijst met orderregels terugbetaling die moeten worden terugbetaald.

Eigenschappen voor refund_line_item

Elke refund_line in de lijst met refund_line_items heeft de volgende eigenschappen:

Beschrijving van de eigenschappen van het regelitem terugbetaling
Eigenschappen Beschrijving
refund_line.line_item
Het line_item dat wordt terugbetaald. Dit heeft toegang tot alle eigenschappen van line_item.
refund_line.quantity
De hoeveelheid van de orderregel dat moet worden terugbetaald.

Fulfilment-eigenschappen

Beschrijving van afhandelingseigenschappen
Eigenschappen Beschrijving
service_name
De naam van de aangepaste service zoals gedefinieerd op de pagina Instellingen > Verzenden. (alleen fulfilmentaanvraag)
fulfillment.estimated_delivery_at
Een geschatte leverdatum op basis van het trackingnummer (indien beschikbaar) van een van de volgende vervoerders: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (alleen Canada). Deze eigenschap is alleen beschikbaar wanneer door vervoerder berekende tarieven worden gebruikt.
fulfillment.fulfillment_line_items
Een lijst met orderregels fulfilment die moeten worden afgehandeld.
fulfillment.item_count
Som van alle hoeveelheden van de artikelen. Het totaalaantal artikelen dat wordt afgehandeld.
fulfillment.requires_shipping
(Booleaans) Retourneert true als voor deze afhandelingsaanvraag verzending nodig is.
fulfillment.tracking_company
Het bedrijf dat de tracering uitvoert.
fulfillment.tracking_numbers
Een lijst met trackingnummers.
fulfillment.tracking_urls
Een lijst met tracking-URL's.
items_to_fulfill
(deprecated)
Een lijst met orderregels die moeten worden afgehandeld door deze specifieke aangepaste fulfilmentservice. (alleen Fulfillmentverzoek)
items_to_fulfill_count
(deprecated)
Het totaalaantal artikelen dat moet worden afgehandeld door deze aanvraag. (alleen Afhandelingsverzoek)

Eigenschappen voor fulfillment_line_item

Elke fulfillment_line in de lijst met fulfillment_line_items heeft de volgende eigenschappen:

Beschrijving van de eigenschappen van het afhandelingsregelitem
Eigenschappen Beschrijving
fulfillment_line.line_item
Het line_item dat wordt vervuld. Dit heeft toegang tot alle eigenschappen van line_item.
fulfillment_line.quantity
De hoeveelheid van de orderregel dat wordt afgehandeld.

Eigenschappen van bezorging

Beschrijving van eigenschappen bezorging
Eigenschappen Beschrijving
delivery_instructions
Gegevens over de lokale bezorging om met de klant te delen. Deze gegevens worden beheerd door het veld Bezorginformatie in de Instellingen van de lokale bezorging.
consolidated_estimated_delivery_time
Informatie over de leverdatums van bestellingen om met de klant te delen. Deze informatie wordt beheerd door de verwerkingstijd die je op de pagina Verzending en bezorging hebt ingesteld.

Eigenschappen van kortingen

Er zijn twee soorten kortingseigenschappen.

discount_applications beschrijven waarom en hoe een korting op een artikel is toegepast.

discount_allocations Beschrijf hoe een bepaalde korting van invloed is op een orderregel en hoe dit de prijs verlaagt. Gebruik deze eigenschap op het orderregelniveau.

Je kunt deze eigenschappen combineren om kortingsgegevens weer te geven op het orderregel- of bestelniveau.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt gecontroleerd of er een korting is toegepast op de orderregel. Als de korting niet op het bestelniveau (all) is toegepast, worden de naam en het bedrag van de korting weergegeven.

{% if line.discount_allocations %}
  {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
    {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
      {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
      (-{{ discount_allocation.amount | money }})
    {% endif %}
  {% endfor %}
{% endif %}

Het resultaat kan er als volgt uitzien:

SPRING5 (-$5.00)

Eigenschappen voor discount_allocation

Elke discount_allocation in de lijst met discount_allocations heeft de volgende eigenschappen:

Beschrijving van eigenschappen voor discount_allocation
Eigenschappen Beschrijving
discount_allocation.amount
Het geldbedrag dat de klant heeft bespaard op een orderregel. Moet in een lus worden ingevoerd als je meerdere kortingscodes wilt toestaan.
discount_allocation.discount_application
De kortingstoepassing die het bedrag op de orderregel toewijst.

Eigenschappen voor discount_allocation

Elke discount_application in de lijst met discount_applications heeft de volgende eigenschappen:

Beschrijving van eigenschappen discount_application
Eigenschappen Beschrijving
discount_application.target_selection

Beschrijft hoe een korting orderregels in de winkelwagen selecteert om te worden afgeprijsd. Een van de volgende:

 • all: De korting is van toepassing op alle orderregels.
 • entitled: De korting is van toepassing op een bepaald aantal orderregels, vaak gedefinieerd door een voorwaarde.
 • explicit: De korting is van toepassing op een specifiek geselecteerde orderregel of verzendregel.
discount_application.target_type
Het type artikel waarop een korting van toepassing is ( line_item of shipping_line).
discount_application.title

De klantgerichte naam van de korting.

Voorbeelden: Welcome10 of CBBWQQAKYBYY

discount_application.total_allocated_amount
Het totale bedrag dat de prijs van een bestelling vermindert met de korting.
discount_application.type
Het type korting. Een van: automatic , discount_code, manual of script .
discount_application.value
De waarde van de korting.
discount_application.value_type
Het type waarde van de korting. Een van: fixed_amount of percentage .

Eigenschappen van abonnementen

Details van een abonnementscontract, de huidige factureringscyclus en de bijbehorende orderregels, de bezorgmethode en de betaalmethode zijn beschikbaar voor alle e-mailsjablonen voor abonnementen.

Installeer de Shopify Subscriptions-app en zoek de template onder Instellingen > Meldingen onder de sectie Abonnementen om de sjablonen voor abonnementsmeldingen te bewerken.

Eigenschappen van de factureringscyclus van abonnementscontracten

Gebruik het object subscription_contract_billing_cycle voor toegang tot de eigenschappen van het abonnementscontract en de bijbehorende factureringscyclus.

Voorbeeld

{% assign contract = subscription_contract_billing_cycle %}
This contract is currently {{ contract.status }}.

Resultaat:

This contract is currently paused.

Eigenschappen

Beschrijving van eigenschappen van de factureringscyclus van abonnementscontracten
Eigenschappen Beschrijving
status
De status van het contract.

actief, gepauzeerd, opgezegd, niet gelukt, verlopen, oud
delivery_method
De bezorgmethode van het abonnement.

Als het abonnement voor een service of digitaal product is, wordt
nil
geretourneerd.
billing_frequency
Hoe vaak een abonnement wordt gefactureerd.
delivery_frequency
Hoe vaak het abonnement wordt bezorgd.
origin_order
De oorspronkelijke bestelling waarmee het abonnement is gestart.

Als het abonnement niet is aangemaakt via een Shopify-bestelling, wordt nil geretourneerd.
customer
De klant die het abonnement heeft genomen.
line_items
De orderregels in de factureringscyclus van het abonnement.
product_names
Een lijst met de namen van de producten die deel uitmaken van de factureringscyclus van het abonnement.
update_payment_method_url
De URL die de klant kan gebruiken om de betaalmethode voor dit contract bij te werken.
shipping_address
Het bezorgadres van het abonnement.

Als het abonnement voor een service of digitaal product is, wordt nil geretourneerd.
billing_address
Het factuuradres van het abonnement.
subtotal_price
De subtotaalprijs van de orderregels van het abonnement.
shipping_price
De verzendkosten van het abonnement.
total_tax
De totale belasting van het abonnement.
total_price
De totale prijs van het abonnement.
total_discounts
De totale kortingen van het abonnement.
customer_self_serve_url
De selfservice-URL die de klant kan gebruiken om diens abonnementen te beheren.
billing_attempt_expected_date
De factuurdatum voor deze factureringscyclus.
next_billing_date
De volgende niet-overgeslagen factuurdatum na deze factureringscyclus.
last_attempted_billing_date
De laatste factuurdatum voor de factureringscyclus.
days_overdue
Het aantal dagen dat de facturering achterstallig is voor deze factureringscyclus.
payment_instrument
Het betaalinstrument dat aan het abonnementscontract is gekoppeld.Dit betaalinstrument wordt gebruikt om de klant te factureren.

Eigenschappen van orderregels van abonnementscontracten

De eigenschappen voor elke orderregel die in de factureringscyclus is opgenomen. Je krijgt toegang tot de eigenschappen van contractorderregels via de bovenliggende eigenschap subscription_contract_billing_cycle.line_items.

Voorbeeld

{% for line_item in subscription_contract_billing_cycle.line_items %}
 {{ line_item.url }}
{% endfor %}
Beschrijving van de eigenschappen van de orderregels op het abonnementscontract
Eigenschappen Beschrijving
url
De URL naar de pagina met productgegevens voor de productvariant van de orderregel.
requires_shipping
Of fysieke verzending vereist is voor de orderregel.
unit_price_measurement
De eenheidsprijsmaat voor de orderregel.
selling_plan_allocation
De verkoopplantoewijzing voor de orderregel.

Eigenschappen van de bezorgmethode voor abonnementscontracten

De eigenschappen voor de bezorgmethode die in deze factureringscyclus wordt gebruikt. Je krijgt toegang tot de eigenschappen van de bezorgmethode via de bovenliggende eigenschap subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.

Voorbeeld

{% if subscription_contract_billing_cycle.delivery_method != blank %}
 Delivery method: {{ subscription_contract_billing_cycle.delivery_method.title }}
{% endif %}
Beschrijving van eigenschappen van de bezorgmethode van abonnementscontracten
Eigenschappen Beschrijving
title
De titel van de verzendoptie die aan de bezorgmethode is gekoppeld.
type
Het type bezorgmethode.

verzending, lokaal of afhalen

Eigenschappen van betaalinstrumenten voor abonnementscontracten

Details over het betaalinstrument voor het abonnementscontract. Dit betaalinstrument wordt gebruikt om de klant te factureren. Je krijgt toegang tot de eigenschappen van betaalinstrumenten via de bovenliggende eigenschap subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument.

Voorbeeld

{% assign instrument = subscription_contract_billing_cycle.payment_instrument %}

<img src="{{ instrument.payment_type | payment_type_img_url }} " alt="{{ instrument.credit_card_company }}" />
{{ instrument.credit_card_company }} ending with {{ instrument.credit_card_last_four_digits }}
Beschrijving van de eigenschappen van betaalinstrumenten voor abonnementscontracten
Eigenschappen Beschrijving
payment_type
Het type betaalmethode dat wordt weergegeven door het betaalinstrument.

Gebruik betaalfilters om een afbeeldings-URL of SVG te krijgen.
credit_card_brand
Het merk van de creditcard.
credit_card_company
De naam van het creditcardbedrijf.
credit_card_last_four_digits
De laatste vier cijfers van de creditcard.

E-mailmeldingseigenschappen

Beschrijving van de eigenschappen van een e-mailmelding
Eigenschappen Beschrijving
shop.email_logo_url
De URL voor het logo dat is opgegeven in het gedeelte E-mailtemplates aanpassen van de beheerder.
shop.email_logo_width
De logobreedte (pixels) die is opgegeven in het gedeelte E-mailtemplates aanpassen van de beheerder.
shop.email_accent_color
De HEX-code voor de accentkleur die is opgegeven in het gedeelte E-mailtemplates aanpassen van de beheerder.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis