Naslag meldingsvariabelen

Meldingen die vanuit je winkel worden verzonden, worden weergegeven met behulp van Liquid. Liquid is de eenvoudige, gebruiksvriendelijke programmeertaal van Shopify. Het is dezelfde programmeertaal waarop onze thema's uit de Theme Store zijn gebaseerd.

Als je de meldingen wilt bewerken die vanuit je winkel worden verzonden, kun je basisaanpassingen uitvoeren in je meldingstemplates.

Voor hulp bij geavanceerdere wijzigingen of om wijzigingen in aangepaste meldingstemplates aan te brengen, kun je op onze forums contact opnemen met de community. Daar krijgt je vaak vriendelijk en nuttig advies. Je kunt ook een Shopify-expert inhuren om je aanpassingen uit te voeren.

Hier is een lijst met Liquid-meldingstemplates die je via de winkelbeheerder kunt aanpassen:

 • Afgebroken betalingen
 • Contact opnemen met de klant
 • Uitnodiging voor klantaccount
 • Verwelkoming klantaccount
 • Wachtwoord van klantaccount opnieuw instellen
 • Conceptbestellingsfactuur
 • Verzoek afhandelen
 • Cadeaubon gemaakt
 • Nieuwe bestelling
 • Nieuwe bestelling (mobiel)
 • Bestelling geannuleerd
 • Bestellingsbevestiging
 • POS en mobiele ontvangst
 • Terugbetaling van bestelling
 • Verzendgegevens
 • Verzendingsupdate

Alle templates in de beheerder hebben toegang tot de eigenschappen van hun bijbehorende bestelling:

Besteleigenschappen

Veel eigenschappen van een bestelling zijn direct beschikbaar via Liquid, in templates en in aanvullende scripts.

De eigenschappen van een bestelling zijn beschikbaar in de volgende templates:

 • Bestellingsbevestiging
 • Nieuwe bestelling
 • Nieuwe bestelling (mobiel)
 • Verzendgegevens
 • Verzendingsupdate
 • Aanvullende scripts
 • Verzoek afhandelen
Beschrijving van de besteleigenschappen
Eigenschappen Beschrijving
id

Een systeembrede, unieke ID van de bestelling voor intern gebruik. Gebruik deze ID bijvoorbeeld om een link naar de bestelling te genereren in het beheergedeelte van je winkel. In de template Nieuwe bestelling kan dat bijvoorbeeld als volgt:

<a href="{{ shop.url }}/admin/orders/{{ id }}">Bestelling bekijken</a>
email
De e-mail die aan de bestelling is gekoppeld.
name
Meestal is dit een hekje gevolgd door het order_number, bijvoorbeeld Bestelling #1004.
order_name
Hetzelfde als de naam.
order_number
Voor de winkel uniek nummer van de bestelling, bijvoorbeeld 1004, zonder het voorvoegsel #, of een voorvoegsel of achtervoegsel dat de winkeleigenaar aan de bestellings-ID heeft toegevoegd in zijn winkelvoorkeuren.
created_at
De datum en tijd waarop de klant de bestelling heeft gemaakt, bijvoorbeeld 2009-05-30T17:43:51+02:00. Je kunt dit opmaken met behulp van het datumfilter.
tags Retourneert een matrix van alle tags van de bestelling. De tags worden in alfabetische volgorde geretourneerd. Raadpleeg onze Liquid-naslagdocumentatie voor meer informatie.
transactions Retourneert een matrix van transacties van de bestelling.
tax_price
De gecombineerde belastingen van alle artikelen in de bestelling.
tax_lines

Belastingen ingedeeld in 'niveaus':

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}

tax_line.title
De naam van de belasting, bijvoorbeeld QST of btw.
tax_line.price
Het bedrag.
tax_line.rate
Het tarief. Als het 17,5% is, wordt 0,175 geretourneerd.
tax_line.rate_percentage
Het belastingtarief in een voor mensen leesbare vorm. Als het 0,175 is, wordt 17,5 geretourneerd.
customer
Klantobject met de attributen van de klantuitvoer.
billing_address
Het factuuradres.
billing_address.first_name
Voornaam van de klant.
billing_address.last_name
Achternaam van de klant.
billing_address.company
Bedrijfsnaam voor facturering.
billing_address.phone
Telefoonnummer voor het factuuradres.
shop.name
Naam van je winkel.
shop.phone
Telefoonnummer van je winkel.
subtotal_price
Som van de regelitemprijzen van de bestelling na aftrek van regelitemkorting of winkelwagenkorting. Het subtotaal omvat geen belastingen (tenzij belastingen zijn inbegrepen in de prijzen) of verzendkosten.
discounts
Een lijst met kortingen.
discounts_amount
Bedrag van de korting dat door alle kortingen wordt toegepast (bijvoorbeeld +$5,00).
discounts_savings
Bedrag van de besparingen dat door alle kortingen wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld -$5,00).
total_price

Totaal van de bestelling (subtotaal + verzendkosten - verzendkorting + belasting).

financial_status
De huidige betalingsstatus. Eén van het volgende: nil, 'in behandeling', 'geautoriseerd', 'betaald', 'ongeldig', 'terugbetaald'.
requires_shipping
(Booleaans) Retourneert true als ten minste één artikel in de bestelling moet worden verzonden.
shipping_method.title
De naam van het verzendtarief, bijvoorbeeld 'Standaardverzending'.
shipping_method.price

De verzendprijs inclusief eventuele verzendkorting.

Voorbeeld: {{ shipping_method.price | money }}

shipping_price

De verzendkosten.

Voorbeeld: {{ shipping_price | money }}

shipping_address
Het bezorgadres.
shipping_address.first_name
Voornaam voor het bezorgadres.
shipping_address.company
Bedrijfsnaam voor het bezorgadres.
shipping_address.phone
Telefoonnummer voor het bezorgadres.
line_items
Lijst van alle orderregels in de bestelling.
item_count
Som van alle hoeveelheden van de artikelen.
fulfillment_status
De huidige fulfillmentstatus van de bestelling. Eén van het volgende: 'niet vervuld', 'gedeeltelijk vervuld', 'vervuld'.
note
De aantekening die bij de bestelling is gevoegd. De aantekening kan worden verkregen van de klant en/of worden bewerkt op het scherm met bestelgegevens in de beheerdersinterface.
attributes

Alle attributen die aan de bestelling zijn gekoppeld.

Voorbeeld: {{ attributes.gift-note }}

referring_site

Bevat de URL van de verwijzer die de klant naar je winkel heeft gebracht.

Voorbeeld: https://www.google.com/?s=great+products

landing_site

Bevat het pad van de bestemmingssite die de klant heeft gebruikt. Dit is de eerste pagina die de klant zag toen hij de winkel bereikte.

Voorbeeld: /products/great-product?ref=my-tracking-token

landing_site_ref

Kijkt naar de bestemmingssite en extraheert er een verwijzingsparameter uit. Verwijzingsparameters kunnen zijn: ref, source, r.

Als de landing_site /products/great-product?ref=my-tracking-token was, is de landing_site_ref my-tracking-token. Je kunt een bepaalde actie uitvoeren als je ref gelijk is aan een bepaalde waarde:

{% if landing_site_ref == 'my-tracking-token' %} Mijn actie... {% endif %}
cancelled
(Booleaans) Retourneert true als de bestelling is geannuleerd.
cancelled_at
De tijd waarop de bestelling is geannuleerd.
cancel_reason
De reden die is geselecteerd bij het annuleren van de bestelling. Eén van het volgende: 'voorraad', 'klant', 'fraude', 'anders'.
has_high_risks?

Retourneert true als de bestelling een hoog risico heeft

translate="no"
unique_gateways

Retourneert een lijst met unieke betalingsproviders voor een bestelling. Als iemand bijvoorbeeld heeft betaald met een Visa-kaart, een Mastercard en contant, zou dit de geretourneerde lijst zijn: shopify_payments, cash.

location (POS only)

Toont de fysieke locatie van de bestelling. Er zijn verschillende locatie-eigenschappen beschikbaar, die hier worden vermeld. In het gedeelte Locaties van de beheerder kun je locaties configureren.

order_status_url

Retourneert de link naar de bestelstatuspagina voor deze bestelling.

fulfilled_line_items
(verouderd)
Lijst met orderregels die zijn vervuld.
unfulfilled_line_items
(verouderd)
Lijst met orderregels die niet volledig zijn vervuld.

Conceptbestellingseigenschappen

Conceptbestellingseigenschappen zijn beschikbaar in de e-mailtemplate Conceptbestellingsfactuur, die je klanten op de hoogte stelt van openstaande facturen.

Beschrijving van de concept besteleigenschappen
Eigenschappen Beschrijving
id
Een unieke ID van de conceptbestelling voor intern gebruik.
invoice_url
Een link die de klant kan volgen om voor de factuur te betalen via de veilige betaalpagina van Shopify.
reserve_inventory_until

De datum en tijd tot wanneer de orderregels in het concept worden gereserveerd, bijvoorbeeld 2015-05-30T17:43:51+02:00.

Je kunt datums opmaken met behulp van het Liquid-datumfilter.

user
Het laatste personeelslid dat de conceptbestelling heeft gewijzigd.
user.name
De naam van het laatste personeelslid dat de conceptbestelling heeft gewijzigd.
user.email
Het e-mailadres van de laatste medewerker die de conceptbestelling heeft gewijzigd.
email
Het e-mailadres dat aan de conceptbestelling is gekoppeld.
name
Het unieke number van de conceptbestelling, voorafgegaan door een hekje #.
number
Het unieke nummer van de conceptbestelling zonder het bestellingsvoorvoegsel of -achtervoegsel.
created_at

De datum en tijd waarop de klant de conceptbestelling heeft gemaakt, bijvoorbeeld 2009-05-30T17:43:51+02:00.

Je kunt datums opmaken met behulp van het Liquid-datumfilter.

tags Retourneert een matrix van alle tags van de bestelling. De tags worden in alfabetische volgorde geretourneerd. Raadpleeg onze Liquid-naslagdocumentatie voor meer informatie.
tax_price
De gecombineerde belastingen van alle artikelen in de conceptbestelling.
tax_lines

Belastingen ingedeeld in 'niveaus':

{% for tax_line in tax_lines %} {{ tax_line.title }} ({{ tax_line.rate_percentage }}%) : {{ tax_line.price | money_with_currency }} {% endfor %}
tax_line.title
De naam van de belasting, bijvoorbeeld QST of btw.
tax_line.price
Het belastingbedrag.
tax_line.rate
Het belastingtarief in decimale vorm. Een belastingtarief van 17,5% retourneert bijvoorbeeld 0,175.
tax_line.rate_percentage
Het belastingtarief in procentuele vorm. Een tarief van 0,175 retourneert bijvoorbeeld 17,5.
customer
Klantobject met de attributen van de klantuitvoer.
billing_address
Het factuuradres voor de conceptbestelling.
billing_address.first_name
De voornaam van de klant.
billing_address.last_name
De achternaam van de klant.
billing_address.company
De bedrijfsnaam in het factuuradres.
billing_address.phone
Het telefoonnummer in het factuuradres.
shop.name
De naam van je winkel.
shop.phone
Telefoonnummer van je winkel.
subtotal_price
Som van de regelitemprijzen van de conceptbestelling na aftrek van regelitemkorting of winkelwagenkorting. Het subtotaal omvat geen belastingen (tenzij belastingen zijn inbegrepen in de prijzen) of verzendkosten.
discounts
Een lijst met kortingen.
discounts_amount
Bedrag van de korting dat door alle kortingen wordt toegepast (bijvoorbeeld +$5,00).
discounts_savings
Bedrag van de besparingen dat door alle kortingen wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld -$5,00).
total_price
De totale prijs van de bestelling (subtotaal + verzendkosten - verzendkorting + belasting).
requires_shipping
Retourneert true als ten minste één artikel in de conceptbestelling moet worden verzonden. Retourneert false als geen artikelen in de conceptbestelling hoeven te worden verzonden.
shipping_method.title
De naam van het verzendtarief, bijvoorbeeld Standaardverzending.
shipping_method.price
De prijs van de verzendmethode. Retourneert dezelfde informatie als shipping_price.
shipping_price

De verzendkosten.

Je kunt dit bedrag opmaken met Liquid-geldfilters.

shipping_address

Het bezorgadres.

Opmerking: In tegenstelling tot bij gewone bestellingen kan het bezorgadres van een conceptbestelling onvolledig zijn.

shipping_address.first_name
Voornaam voor het bezorgadres.
shipping_address.company
De bedrijfsnaam in het bezorgadres.
shipping_address.phone
Het telefoonnummer in het bezorgadres.
line_items
Een lijst met alle orderregels in de conceptbestelling.
item_count
Een som van alle artikelhoeveelheden in de conceptbestelling.
note
De aantekening die bij de conceptbestelling is gevoegd. De aantekening kan worden verkregen van de klant en ook worden bewerkt op het scherm met conceptbestellingsgegevens in het Shopify-beheercentrum.
location

De fysieke locatie van de bestelling. Er zijn verschillende locatie-eigenschappen beschikbaar.

Op de pagina Locaties van het Shopify-beheercentrum kun je locaties configureren.

Regelitemeigenschappen

Elke line in de lijst met line_items heeft de volgende eigenschappen:

Beschrijving van de eigenschappen van orderregels
Eigenschappen Beschrijving
line.applied_discounts
(alleen POS- en conceptbestellingen)
Lijst met kortingen die op dit artikel worden toegepast (elke korting heeft de eigenschappen titel, code, bedrag, besparingen en type).
line.custom
(alleen conceptbestellingen)
(Booleaans) Retourneert true als het artikel een aangepast orderregel voor een conceptbestelling is.
line.grams
Gewicht van één artikel.
line.image
Retourneert de URL van de afbeelding die aan dit orderregel is gekoppeld. Je kunt ook het img_url-filter gebruiken om specifieke afbeeldingsformaten te krijgen, bijvoorbeeld {{ line.image | img_url: 'small' }}
line.line_price
De prijs vermenigvuldigd met de hoeveelheid voor dat artikel.
line.price
De prijs voor één artikel.
line.properties
Retourneert een matrix met aangepaste gegevens voor een artikel. Regelitemeigenschappen worden op de productpagina opgegeven door de klant, voordat hij een product aan de winkelwagen toevoegt.
line.quantity
Hoeveelheid voor dat artikel.
line.requires_shipping
(Booleaans) Retourneert true als voor de variant van het artikel het selectievakje Dit is een fysiek product is aangevinkt op de productpagina.
line.variant.sku
SKU die aan het product is gekoppeld.
line.taxable
(Booleaans) Retourneert true als voor de variant van het artikel het selectievakje 'Hef btw op dit product' is aangevinkt op de productpagina.
line.title
De naam van het product gevolgd door een streepje gevolgd door de naam van de variant. De variantnaam wordt niet opgenomen wanneer deze 'Standaardtitel' is.
line.variant.barcode
Streepjescode die aan het product is gekoppeld.
line.variant.image
De afbeelding voor de productvariant. Retourneert alleen een afbeelding als er een specifieke afbeelding is toegewezen aan de variant in de orderregel.
line.product.vendor
Leverancier voor het artikel.

Terugbetalingseigenschappen

Deze aanvullende eigenschappen zijn beschikbaar in de e-mailtemplate Terugbetalingen. Deze e-mailtemplate wordt gebruikt om je klanten te informeren dat er een terugbetaling (volledig of gedeeltelijk) is toegepast op hun bestelling. Naast de volgende variabelen kun je elke variabele gebruiken die beschikbaar is voor de meldingstemplate Bestellingsmail:

Beschrijving van de eigenschappen van terugbetalingen
Eigenschappen Beschrijving
amount
Het terugbetaalde geldbedrag.
refund_line_items
Een lijst met terug te betalen Refund_line_items.

Refund_line_item-eigenschappen

Elke refund_line in de lijst met refund_line_items heeft de volgende eigenschappen:

Beschrijving van de eigenschappen van het regelitem terugbetaling
Eigenschappen Beschrijving
refund_line.line_item
Het line_item dat wordt terugbetaald. Dit heeft toegang tot alle eigenschappen van line_item.
refund_line.quantity
De hoeveelheid van de orderregel dat moet worden terugbetaald.

Afhandelingseigenschappen

Deze aanvullende eigenschappen zijn beschikbaar in de e-mailtemplates Verzendingsbevestiging, Verzendingsupdate en Afhandelingsverzoek.

De Verzendingsbevestiging en Verzendingsupdate worden gebruikt om je klanten op de hoogte te stellen dat sommige of alle artikelen in hun bestelling zijn vervuld of met nieuwe verzendgegevens zijn bijgewerkt.

De e-mailtemplate Fulfillmentverzoek wordt gebruikt voor een aangepaste fulfillmentservice die in de winkelbeheerder is gedefinieerd. Ga naar de pagina Instellingen > Verzenden en scrol omlaag naar het gedeelte 'Afhandeling/Dropshipping' als je een aangepaste fulfillmentservice wilt toevoegen.

Beschrijving van afhandelingseigenschappen
Eigenschappen Beschrijving
service_name
De naam van de aangepaste service zoals gedefinieerd op de pagina Instellingen > Verzenden. (alleen Afhandelingsverzoek)
fulfillment.estimated_delivery_at
Een geschatte leverdatum op basis van het traceringsnummer (indien beschikbaar) van een van de volgende vervoerders: USPS, FedEx, UPS, Canada Post (alleen Canada). Deze eigenschap is alleen beschikbaar wanneer door vervoerder berekende tarieven worden gebruikt.
fulfillment.fulfillment_line_items
Een lijst met Fulfillment_line_items die moeten worden vervuld.
fulfillment.item_count
Som van alle hoeveelheden van de artikelen. Het totaalaantal artikelen dat wordt vervuld.
fulfillment.requires_shipping
(Booleaans) Retourneert true als voor deze afhandelingsaanvraag verzending nodig is.
fulfillment.tracking_company
Het bedrijf dat de tracering uitvoert.
fulfillment.tracking_numbers
Een lijst met traceringsnummers.
fulfillment.tracking_urls
Een lijst met tracerings-URL's.
items_to_fulfill
(verouderd)
Een lijst met orderregels die moeten worden vervuld door deze specifieke aangepaste fulfillmentservice. (alleen Fulfillmentverzoek)
items_to_fulfill_count
(verouderd)
Het totaalaantal artikelen dat moet worden vervuld door deze aanvraag. (alleen Afhandelingsverzoek)

Fulfillment_line_item-eigenschappen

Elke fulfillment_line in de lijst met fulfillment_line_items heeft de volgende eigenschappen.

Beschrijving van de eigenschappen van het afhandelingsregelitem
Eigenschappen Beschrijving
fulfillment_line.line_item
Het line_item dat wordt vervuld. Dit heeft toegang tot alle eigenschappen van line_item.
fulfillment_line.quantity
De hoeveelheid van de orderregel dat wordt vervuld.

Kortingseigenschappen

Beschrijving van kortingseigenschappen
Eigenschappen Beschrijving
discounts.first.code
De code die de klant invoert om de korting toe te passen. Moet in een lus worden ingevoerd als je meerdere kortingscodes wilt toestaan.
discounts.first.amount
Het geldbedrag van de korting op het bestellingstotaal.
discounts.first.savings
Het geldbedrag dat de klant heeft bespaard vanwege de kortingscode.
discounts.first.type
Het type korting (FixedAmountDiscount, PercentageDiscount of ShippingDiscount).

E-mailmeldingseigenschappen

Beschrijving van de eigenschappen van een e-mailmelding
Eigenschappen Beschrijving
shop.email_logo_url
De URL voor het logo dat is opgegeven in het gedeelte E-mailtemplates aanpassen van de beheerder.
shop.email_logo_width
De logobreedte (pixels) die is opgegeven in het gedeelte E-mailtemplates aanpassen van de beheerder.
shop.email_accent_color
De HEX-code voor de accentkleur die is opgegeven in het gedeelte E-mailtemplates aanpassen van de beheerder.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis