Cập nhật thông báo về đổi hàng qua email

Nếu cửa hàng dùng mẫu thông báo tùy chỉnh và bạn thêm mặt hàng đổi trả vào đơn hàng trả lại thì có thể bạn sẽ cần cập nhật thông báo qua email theo cách thủ công để đảm bảo thông báo hoạt động chính xác.

Bạn có thể cập nhật các thông báo qua email sau:

  • Hóa đơn cho đơn hàng
  • Tiền hoàn lại cho đơn hàng
  • Đã tạo nhãn trả hàng
  • Đã phê duyệt yêu cầu trả hàng

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí