Chuyển pixel

Nếu trước đó bạn đã thêm pixel theo cách thủ công vào cửa hàng tại một địa điểm như theme.liquid, checkout.liquid (chỉ dành cho thương nhân Plus) hoặc Đoạn mã bổ sung trong cài đặt thanh toán, bạn có thể chuyển pixel để tương thích với pixel ứng dụng Shopify hoặc pixel tùy chỉnh. Một số lợi ích khi chuyển pixel cũ:

 • Dễ dàng truy cập hơn để theo dõi sự kiện khách hàng, bao gồm sự kiện thanh toán
 • Công cụ tích hợp để tuân thủ quyền riêng tư

Tìm hiểu thêm về trình quản lý pixel của Shopify và toàn bộ lợi ích khi chuyển sang pixel ứng dụng Shopify hoặc pixel tùy chỉnh.

Chuẩn bị di chuyển pixel

Để tránh trùng lặp hoặc bỏ sót sự kiện khách hàng, bạn có thể cân nhắc chuyển pixel trong khoảng thời gian cửa hàng vắng khách hơn.

Bạn có thể kết nối pixel tùy chỉnh mới trước hoặc sau khi xóa mã pixel cũ. Lưu ý những điều sau khi quyết định quy trình di chuyển:

 • Nếu bạn muốn tránh bỏ sót bất kỳ sự kiện khách hàng nào, hãy kết nối pixel tùy chỉnh mới trước khi xóa pixel cũ.
 • Nếu bạn muốn tránh trùng lặp thao tác theo dõi sự kiện khách hàng, hãy kết nối pixel tùy chỉnh mới sau khi xóa pixel cũ.

Di chuyển pixel cũ để tương thích với pixel ứng dụng

Bạn nên chuyển pixel cũ để tương thích với pixel ứng dụng nếu có cả hai điều kiện sau:

 • Bạn đã cài đặt pixel ứng dụng Shopify giúp tự động thu thập sự kiện khách hàng.
 • Bạn cũng đã thêm một số mã bổ sung cho các sự kiện tùy chỉnh không được pixel ứng dụng theo dõi.

Trong trường hợp này, bạn nên làm theo hướng dẫn của nhà phát triển ứng dụng để chuyển pixel cũ.

Di chuyển pixel cũ sang pixel tùy chỉnh

Bạn nên chuyển pixel cũ sang pixel tùy chỉnh nếu có cả hai điều kiện sau:

 • Trước đó bạn đã cài đặt pixel được bạn viết mã thủ công mà không cần cài đặt ứng dụng Shopify nào.
 • Không có pixel ứng dụng Shopify nào đáp ứng yêu cầu của bạn.

Các bước thực hiện

 1. Tạo pixel tùy chỉnh để đăng ký các sự kiện khách hàng tiêu chuẩn và sự kiện khách hàng tùy chỉnh cần thiết.
 2. Xóa hoặc thay thế mã pixel đã thêm trước đó trong tệp liquid hoặc Đoạn mã bổ sung trong cài đặt thanh toán. Trong đó có thể bao gồm:

 3. Thêm pixel tùy chỉnh vào cửa hàng.

 4. Kết nối pixel tùy chỉnh.

Tìm mã pixel cũ

Để chuyển pixel cũ, bạn cần tìm mã pixel cũ để có thể xóa hoặc sửa đổi. Hầu hết pixel sẽ có hai thành phần cần tìm:

 • Javascript SDK cơ sở
 • Ít nhất một chức năng để theo dõi sự kiện khách hàng

Tìm phiên bản cũ của Javascript SDK pixel

Javascript SDK là bộ mã cơ sở do mỗi pixel cung cấp để tải thư viện chức năng của pixel. Đây thường là đoạn mã đầu tiên mà bạn cần đặt trên cửa hàng trực tuyến khi thêm pixel.

Javascript SDK thường được đặt ở đầu trang và có trong theme.liquidĐoạn mã bổ sung trong cài đặt thanh toán.

Tìm mã pixel cũ để thu thập sự kiện khách hàng

Để tìm pixel cũ nhằm theo dõi sự kiện khách hàng, bạn nên xem tài liệu về pixel của bên thứ ba để biết vị trí của các sự kiện khách hàng, từ đó biết những gì cần tìm kiếm. Ví dụ: Pixel của Meta có phương thức tên là fbq() và pixel của Google thường sử dụng gtag() hoặc dataLayer.push().

Bạn thường có thể thấy mã này trong các tệp liquid của chủ đề và Đoạn mã bổ sung trong cài đặt thanh toán.

Xóa hoặc thay thế mã pixel cũ

Khi tìm thấy mã pixel cũ, bạn cần xóa đi hoặc thay thế bằng phương thức Shopify.analytics.publish() của Shopify, tùy thuộc vào loại sự kiện mà pixel đang theo dõi:

 • Bạn có thể xóa tất cả các phiên bản của Javascript SDK mà bạn tìm thấy.
 • Nếu pixel cũ đang theo dõi sự kiện khách hàng tiêu chuẩn mà pixel tùy chỉnh hoặc pixel ứng dụng bạn muốn thêm lại hỗ trợ thu thập sự kiện khách hàng tiêu chuẩn, bạn nên xóa mã pixel cũ đó.
 • Nếu pixel cũ đang theo dõi sự kiện khách hàng tùy chỉnh mà pixel hoặc ứng dụng tùy chỉnh bạn muốn thêm lại hỗ trợ thu thập sự kiện khách hàng tùy chỉnh, bạn nên thay thế mã pixel cũ đó.

Đây là ví dụ về mã pixel cũ theo dõi sự kiện khách hàng phi tiêu chuẩn:

<script>fbq("trackCustom", "my_custom_event");</script>

Đây là ví dụ về mã tương đương để thay thế:

<script>Shopify.analytics.publish("my_custom_event");</script>

Nếu đang tạo pixel tùy chỉnh, bạn nên thêm mã đăng ký sự kiện tùy chỉnh như ví dụ này:

analytics.subscribe("my_custom_event", event => { fbq("trackCustom", "my_custom_event"); });

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí