Zarządzaj niestandardowymi pikselami

Możesz zarządzać niestandardowymi pikselami w obszarze Zdarzenia klienta w panelu administracyjnym Shopify. Zanim dodasz piksel do sklepu Shopify, musisz utworzyć kod dla swojego niestandardowego piksela.

Dodaj niestandardowy piksel

Po utworzeniu kodu dla piksela niestandardowego możesz go dodać do sklepu Shopify.

Zanim dodasz niestandardowy piksel, usuń wszystkie istniejące piksele lub zmodyfikuj je, aby zdarzenia klientów nie były liczone dwukrotnie Istniejący kod piksela należy usunąć ręcznie z każdego miejsca, w którym istnieje, np. theme.liquid, checkout.liquid (tylko sprzedawcy Plus) i Dodatkowe skrypty w ustawieniach realizacji zakupu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Zdarzenia klienta.
 2. Nadaj pikselowi unikalną nazwę. Jeśli wpiszesz nazwę niestandardowego piksela, która już istnieje, zostaniesz poproszony(-a) o nadanie pikselowi innej nazwy.
 3. Kliknij opcję Dodaj piksel aby otworzyć edytor zdarzeń.
 4. Opcjonalnie: W sekcji Prywatność klienta wybierz ustawienia Uprawnienia i Sprzedaż danych, które chcesz skorygować. Dowiedz się więcej o zarządzaniu prywatnością klientów w przypadku piksela aplikacji.
 5. Wklej swój niestandardowy kod piksela Javascript do okna Kod.
 6. Kliknij opcję Zapisz. Jeśli jest gotowy(-a) do podłączenia niestandardowego piksela, możesz kliknąć opcję Podłącz piksel, aby rozpocząć śledzenie zdarzeń.

Podłącz niestandardowy piksel

Po dodaniu niestandardowego piksela musisz go podłączyć do swojego sklepu, tak aby mógł zacząć śledzenie zdarzeń klientów.

Kroki:

 1. Na stronie Zdarzenia klienta w panelu administracyjnym Shopify kliknij Niestandardowe piksele.
 2. Niestandardowe piksele, które nie są obecnie podłączone, są wyświetlane pod nagłówkiem Odłączone piksele. Kliknij opcję Podłącz w odpowiedniej linii piksela niestandardowego.
 3. Po potwierdzeniu, że piksele spełniają wymagania dotyczące usług określone w Warunkach świadczenia usług Shopify, kliknij opcję Połącz.

Odłącz niestandardowy piksel

Jeśli chcesz zatrzymać śledzenie zdarzeń, dla których dodano niestandardowy piksel, musisz ręcznie odłączyć piksel od swojego sklepu online. Odłączenie piksela nie powoduje jego usunięcia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Zdarzenia klienta.
 2. Kliknij opcję Niestandardowe piksele.
 3. Kliknij opcję Odłącz na niestandardowym pikselu, który chcesz odłączyć.

Usuń niestandardowy piksel

Możesz usunąć niestandardowe piksele, których już nie potrzebujesz. Usunięcia niestandardowego piksela nie można cofnąć, więc upewnij się, że usuwasz odpowiedni piksel.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Zdarzenia klienta.
 2. Kliknij opcję Niestandardowe piksele.
 3. Kliknij przycisk ... w linii niestandardowego piksela, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij opcję Usuń, a następnie kliknij opcję Usuń w oknie dialogowym.

Zarządzaj ustawieniami prywatności klienta

Możesz zarządzać ustawieniami prywatności klienta dla każdego z niestandardowych pikseli w Twoim sklepie. Ustawienia prywatności klienta określają, kiedy piksele gromadzą dane i do jakich celów. Dane klientów, które gromadzisz, mogą stanowić źródło informacji na temat zachowań klientów na Twojej stronie internetowej. Dowiedz się więcej o konsekwencjach gromadzenia i analizy danych klientów za pomocą plików cookie.

Do niestandardowych pikseli zastosowanie mają następujące ustawienia prywatności klienta:

 • Ustawienie Uprawnienia umożliwia ustalenie, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami gromadzenie danych przez niestandardowy piksel w celach marketingowych, analitycznych i dotyczących preferencji wymaga zezwolenia klienta. Aby poprosić klienta o zgodę na gromadzenie danych na podstawie ustawienia Uprawnienie, musisz dodać baner cookie do swojego sklepu.
 • Ustawienie Sprzedaż danych umożliwia zarządzanie sposobem gromadzenia danych przez niestandardowy piksel w przypadkach, w których klient zrezygnował ze sprzedaży swoich danych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych jurysdykcjach. Dowiedz się więcej o rezygnacji ze sprzedaży danych.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Zdarzenia klienta.
 2. Kliknij kartę Niestandardowe piksele.
 3. Kliknij niestandardowy piksel, którym chcesz zarządzać.
 4. Opcjonalnie: W sekcji Prywatność klienta kliknij opcję Uprawnienie, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby gromadzenie danych przez niestandardowy piksel wymagało zgody klienta, wybierz opcję Wymagane, a następnie wybierz cele gromadzenia danych, dla których wymagana ma być zgoda klienta.
  • Jeśli nie chcesz, aby gromadzenie danych przez niestandardowy piksel wymagało zgody klienta, wybierz opcję Niewymagane.
 5. Opcjonalnie: W sekcji Prywatność klienta kliknij opcję Sprzedaż danych, a następnie wybierz uprawnienia do gromadzenia danych sprzedaży danych, które chcesz ustawić dla niestandardowego piksela.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Przetestuj niestandardowy piksel

Każda usługa firmy zewnętrznej ma własny sposób testowania poprawności konfiguracji piksela. Poniższa lista zawiera niektóre typowe rozszerzenia Google Chrome do testowania pikseli:

Te rozszerzenia nie są obsługiwane przez Shopify. Aby poprosić o pomoc techniczną dla rozszerzenia firmy zewnętrznej, skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo