Testowanie niestandardowych pikseli

Po utworzeniu piksela przetestuj go, aby upewnić się, że zdarzenia klienta są poprawnie wyzwalane w Twoim sklepie online. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi testowania niestandardowych pikseli i rozwiązywania związanych z nimi problemów.

Upewnij się, że piksel niestandardowy jest połączony

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Zdarzenia klienta.
 2. W wierszu piksela, który testujesz, upewnij się, że kolumna Status zawiera tekst Połączono.
 3. Jeśli piksel nie jest połączony, kliknij ..., a następnie kliknij opcję Połącz.

Testowanie niestandardowego piksela za pomocą dziennika konsoli przeglądarki

Możesz sprawdzić, czy Twój niestandardowy piksel ładuje się i subskrybuje zdarzenie klienta, korzystając z dziennika konsoli przeglądarki. Kroki sprawdzania konsoli zależą od przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Na przykład, aby dowiedzieć się, jak używać konsoli dla Google Chrome, zapoznaj się z przeglądem konsoli Chrome dla programistów.

Czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki może chwilę potrwać, więc warto sprawdzać konsolę kilka razy lub użyć innego okna przeglądarki lub urządzenia, zanim piksel się załaduje.

Sprawdzenie, czy niestandardowy piksel się ładuje

Niektóre czynniki, takie jak ustawienia RODO lub skrypt firmy zewnętrznej, mogą blokować ładowanie piksela. Możesz dodać fragment kodu do piksela, aby sprawdzić, czy ładuje się poprawnie. Ten fragment kodu dodaje wiadomość, która jest widoczna w konsoli przeglądarki. Jeśli wiadomość jest wyświetlana w konsoli przeglądarki, oznacza to, że piksel ładuje się prawidłowo na Twojej stronie internetowej.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Zdarzenia klienta.
 2. Kliknij piksel, który testujesz, a następnie w sekcji Kod w pierwszej linii przed innym kodem wprowadź następującą instrukcję: console.log("loaded");.
 3. Kliknij opcję Zapisz.
 4. Odwiedź swój sklep online, a następnie w konsoli przeglądarki sprawdź, czy wyświetla się instrukcja console.log.

Rozwiązywanie problemów z pikselem, który się nie ładuje

Jeśli Twój piksel nie ładuje się po przetestowaniu za pomocą instrukcji console.log("loaded");, przyczyną mogą być ustawienia prywatności klienta uniemożliwiające ładowanie.

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Prywatność klienta, aby sprawdzić ustawienia prywatności klienta w panelu administracyjnym Shopify, które mogą mieć zastosowanie do Twojej sesji. W zależności od ustawień prywatności klienta, należy wykonać następujące kroki:

 • Jeśli masz ustawienia prywatności klienta, które wymagają zgody w Twoim regionie, upewnij się, że taka zgoda została wyrażona za pośrednictwem banera plików cookie.
 • Jeśli nie masz żadnych ustawień prywatności klienta, które blokują ładowanie piksela, wyczyść pliki cookie przeglądarki, aby zresetować baner plików cookie i wyrazić zgodę.

Jeśli korzystasz z narzędzia firmy zewnętrznej do zarządzania zgodą, skontaktuj się z zewnętrznym dostawcą w celu uzyskania pomocy.

Sprawdzenie, czy piksel subskrybuje zdarzenie klienta

Aby przetestować, czy niestandardowy piksel subskrybuje zdarzenie klienta, możesz dodać następujący kod do piksela niestandardowego, zastępując page_viewed zdarzeniem, które chcesz przetestować:

analytics.subscribe("page_viewed", async (event) => { console.log(event); });

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Zdarzenia klienta.
 2. Kliknij piksel, który testujesz, a następnie w sekcji Kod wprowadź kod testowy subskrypcji zdarzenia klienta.
 3. Kliknij opcję Zapisz.
 4. Odwiedź swój sklep online, a następnie sprawdź, czy w konsoli przeglądarki wyświetlana jest instrukcja console.log.

Rozwiązywanie dodatkowych problemów

Jeśli nadal nie jest jasne, czy Twój niestandardowy piksel prawidłowo subskrybuje zdarzenie klienta, wypróbuj następujące metody rozwiązania tego problemu:

 • Wyczyść pliki cookie w swojej przeglądarce.
 • Jeśli testujesz standardowe zdarzenie, zapoznaj się z opisami standardowych zdarzeń w dokumentacji dla programistów Shopify, aby upewnić się, że wykonujesz kroki wymagane do wyzwolenia zdarzenia.
 • Jeśli testujesz niestandardowe zdarzenie, sprawdź, czy Twój kod publish() uruchamia się, umieszczając instrukcję console.log przed i po kodzie publish() w plikach theme.liquid lub rozszerzeniach realizacji zakupu. Przykład:
  console.log("before publish"); Shopify.analytics.publish("my_custom_event", myCustomData); console.log("after publish");

Testowanie SDK piksela firmy zewnętrznej

SDK (Software Development Kit) zawiera narzędzia, dzięki którym piksel może gromadzić informacje o zachowaniu klientów. Możesz przetestować następujące zachowania SDK piksela firmy zewnętrznej:

Sprawdź, czy SDK piksela firmy zewnętrznej został załadowany

Kroki sprawdzania karty sieci zależą od przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Na przykład, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić kartę sieci w przeglądarce Google Chrome, zapoznaj się z dokumentacją Chrome dla programistów dotyczącą badania aktywności sieci.

Aby sprawdzić, czy zestaw SDK pikseli firmy zewnętrznej został załadowany, musisz najpierw pobrać kod dostawcy zewnętrznego dla adresu URL SDK, aby można go było dodać do kodu piksela. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z zewnętrznym dostawcą pikseli.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Zdarzenia klienta.
 2. Kliknij niestandardowy piksel, który chcesz przetestować.
 3. W sekcji Kod wprowadź SDK piksela dostarczony przez dostawcę zewnętrznego na końcu kodu piksela.
 4. Kliknij opcję Zapisz.
 5. Odwiedź swój sklep online, a następnie sprawdź kartę sieci, aby upewnić się, że pobierany jest adres URL SDK dostawcy zewnętrznego.
 6. Opcjonalnie: Jeśli SDK piksela firmy zewnętrznej się nie ładuje, sprawdź w środowisku testowym, czy nie wystąpiły błędy wykonania JavaScript. Na przykład w Chrome możesz wybrać określoną iFrame, aby przejrzeć dzienniki konsoli, a następnie zawęzić logi do określonego piksela, który testujesz. Aby dowiedzieć się więcej o sprawdzaniu błędów wykonania JavaScript w Chrome, zapoznaj się z dokumentacją Chrome dotyczącą debugowania JavaScript.

Jeśli SDK piksela firmy zewnętrznej nie ładuje się podczas testowania, skontaktuj się z zewnętrznym dostawcą pikseli, aby uzyskać pomoc.

Testowanie SDK piksela innego dostawcy

Sprawdź, czy SDK piksela firmy zewnętrznej został zainicjowany lub gromadzi zdarzenia, zapoznaj się dokumentacją zewnętrznego dostawcy pikseli.

Aby sprawdzić, czy SDK piksela gromadzi zdarzenia, możesz zostać poproszony o sprawdzenie karty sieci przeglądarki. Kroki sprawdzania karty sieci zależą od przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Na przykład, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić kartę sieci dla przeglądarki Google Chrome, zapoznaj się z dokumentacją Chrome dla programistów dotyczącą badania aktywności sieci.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo