Testa anpassade pixlar

När du har skapat en pixel så bör du testa den för att säkerställa att kundhändelser utlöses på rätt sätt i webbshoppen. Granska följande tips för testning och felsökning av anpassade pixlar.

Se till att en anpassad pixel är ansluten

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kundhändelser.
 2. Se till att kolumnen Status är Ansluten i raden med den pixel som du testar.
 3. Om pixeln inte är ansluten så klickar du först på ... och sedan på Anslut.

Testa den anpassade pixeln med hjälp av en logg från en webbläsarkonsol

Du kan testa om den anpassade pixeln laddas och prenumererar på en kundhändelse genom att använda en logg från en webbläsarkonsol. Stegen för hur du kontrollerar konsolen beror på vilken webbläsare du använder. Om du till exempel vill lära dig hur du använder konsolen för Google Chrome, se Chrome för utvecklares Konsolöversikt.

Det kan ta lite tid för webbläsarens cacheminne att rensas, så du kan behöva kontrollera din konsol flera gånger eller använda ett annat webbläsarfönster eller en annan enhet innan en pixel läses in.

Testa om en anpassad pixel läses in

Vissa faktorer, som exempelvis GDPR-inställningar eller ett tredjepartsskript kan blockera en pixel från att laddas. Du kan lägga till ett kodfragment till en pixel för att testa om den laddas på rätt sätt. Det här fragmentet lägger till ett meddelande som kan läsas i webbläsarens konsol. Om meddelandet visas i webbläsarkonsolen så betyder det att pixeln läses in på din webbplats.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kundhändelser.
 2. Klicka på den pixel du testar. I avsnittet Kod anger du sedan följande sats till första raden, före all annan kod: console.log("loaded");.
 3. Klicka på Spara.
 4. Besök webbshoppen och använd sedan webbläsarkonsolen för att verifiera att satsen console.log visas.

Felsökning av pixeln när den inte laddas

Om pixeln inte laddas efter testning med koden console.log("loaded"); så kan det finnas kundsekretessinställningar som hindrar den från att laddas.

Från Shopify-admin går du till Inställningar > Kundsekretess för att kontrollera kundsekretessinställningar i Shopify-admin som kan gälla för din session. Vidta följande åtgärder beroende på dina kundsekretessinställningar:

 • Om du har kundsekretessinställningar som kräver samtycke i din region så ska du se till att du har gett samtycke via cookie-bannern.
 • Om du inte har några kundsekretessinställningar som blockerar pixeln från att laddas så ska du rensa webbläsarens cookies för att återställa cookie-bannern och ge samtycke.

Om du använder ett tredjepartsverktyg för att hantera samtycke så ska du kontakta din tredjepartsleverantör för att få support.

Testa om en pixel prenumererar på en kundhändelse

Du kan testa om en anpassad pixel prenumererar på en kundhändelse genom att lägga till följande kod till din anpassade pixel och ersätta page_viewed med den händelse som du vill testa:

analytics.subscribe("page_viewed", async (händelse) => { console.log(event), });

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kundhändelser.
 2. Klicka först på den pixel du testar och ange sedan testkoden för kundhändelseprenumerationen i avsnittet Kod.
 3. Klicka på Spara.
 4. Besök webbshoppen och granska sedan webbläsarkonsolen för att verifiera att console.log visas.

Ytterligare felsökning

Om det fortfarande är oklart om den anpassade pixeln prenumererar på en kundhändelse på rätt sätt så kan du prova följande felsökningsåtgärder:

 • Rensa webbläsarens cookies.
 • Om du testar en standardhändelse ska du granska Shopifys utvecklardokumentation om standardhändelsebeskrivningar för att säkerställa att du utför de nödvändiga stegen för att utlösa händelsen.
 • Om du testar en kundhändelse så ska du verifiera att koden publish() utlöses genom att placera en console.log-sats före och efter att du publicerar kod i theme.liquid-filer eller kassatillägg. Exempelvis:
  console.log("before publish"); Shopify.analytics.publish("my_custom_event", myCustomData); console.log("after publish");

Testa pixel-SDK från tredjepart

Ett pixel-SDK (software development kit) innehåller verktygen som pixeln behöver för att samla in information om kundbeteende. Du kan testa följande beteenden för ett pixel-SDK från tredjepart:

Testa om ett pixel-SDK från tredjepart laddas

Stegen för att kontrollera nätverksfliken beror på vilken webbläsare du använder. Om du till exempel vill veta hur du kontrollerar nätverksfliken i Google Chrome kan du läsa dokumentationen om att inspektera nätverksaktivitet hos Chrome för utvecklare.

Om du vill testa att ett pixel-SDK från tredjepart laddas så måste du först hämta din tredjepartsleverantörs kod för SDK-URL:en så att du kan lägga till den i pixelkoden. Kontakta leverantören av pixel från tredjepart för att få support.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kundhändelser.
 2. Klicka på den anpassade pixeln som du vill testa.
 3. I avsnittet Kod anger du det pixel-SDK som tredjepartsleverantören tillhandahöll till slutet av din pixelkod.
 4. Klicka på Spara.
 5. Besök webbshoppen och kontrollera sedan nätverksfliken för att säkerställa att tredjepartsleverantörens SDK-URL laddas ner.
 6. Valfritt: Om pixel-SDK från tredjepart inte laddas så ska du kontrollera om det finns JavaScript-exekveringsfel i sandlådan. I Chrome kan du till exempel välja en viss iFrame att granska konsolloggar för och sedan begränsa loggarna till den specifika pixeln som du testar. Om du vill veta mer om att kontrollera JavaScript-exekveringsfel i Chrome, se Chromes dokumentation Felsökning av JavaScript.

Kontakta din leverantör av pixel från tredjepart för att få support om pixel-SDK från tredjepart inte laddas under testningen.

Annan testning av pixel-SDK från tredjepart

Se dokumentationen från pixelleverantören från tredjepart för att testa om en pixel-SDK från tredjepart initieras eller samlar in händelser.

Du kan bli instruerad att kontrollera webbläsarens nätverksflik för att testa om ett pixel-SDK samlar in händelser. Stegen för att kontrollera nätverksfliken beror på vilken webbläsare du använder. Om du till exempel vill lära dig hur du kontrollerar nätverksfliken i en webbläsare i Google Chrome för Google Chrome, se dokumentationen om nätverksaktivitet hos Chrome för utvecklare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis