Lär dig mer om kundsekretessinställningar i din Shopify-admin

När du säljer produkter via Shopify är det viktigt att följa lagar och förordningar om sekretess och dataskydd som gäller för ditt företag. Sekretess och dataskydd är grundläggande aspekter av e-handel och är viktiga för dina kunder. Dessa krav fokuserar på dataminimisering, transparens, kontroll och säkerhet.

Lär dig mer om kundsekretessinställningar i din Shopify-admin

När du loggar in på din Shopify-admin kan du hantera dina sekretessinställningar per region, ställa in en integritetspolicy, lägga till en cookie-banner, låta besökare välja bort att deras uppgifter säljs eller delas och visa information om din datas geografiska lagringsplats.

Kort för regionväljare, som innehåller en dialoglista över alla tillgängliga länder och stater, används för att konfigurera var bannern för samtycke och avanmälningssidan visas i din webbshop. Dessa kort visar de regioner som för närvarande väljs baserat på dina konfigurerade marknader.

Tredjeparts sekretessappar

Om du istället föredrar att använda en tredjeparts sekretessapp kan du gå till kategorin Sekretess i Shopify App Store. Dessa sekretessappar kan användas som ett alternativ till Shopifys Kundsekretessinställningar. Du kan utforska de tillgängliga alternativen i den här kategorin genom att besöka avsnittet Butikshantering > Sekretess > avsnittet Sekretess i Shopify App Store.

Dessutom, i inställningarna Kundsekretess > Installerade sekretessappar kan du visa och komma åt alla sekretessappar från tredje part som du redan har installerat, om de är tillämpliga för dina butiksinställningar.

Påverkan av cookie-baserad insamling av kunddata och analys

När en cookie-banner är aktiv i specifika regioner samlas data in från besökare från dessa regioner endast efter deras medgivande. Detta kan leda till att datamängden tillgänglig för analys, marknadsföring och personanpassning minskar. Det kan synas i en minskning av antal sessioner och andra mätvärden som är beroende av sessionsdata, inklusive konverteringsgrad.

Gå till dokumentationen om skillnader i analyser och Shopifys cookiepolicy, för att lära dig mer om insamling och analys av cookie-baserad kunddata.

Konfigurera marknadsföringsinställningar

I avsnittet Marknadsföringsinställningar hittar du länkar till följande sidor eller inställningar som är relevanta i ett sekretessammanhang:

  • E-post och SMS-marknadsföring i kassan: Den här funktionen gör det möjligt för dig att bekräfta kundens marknadsföringspreferenser under kassaprocessen och säkerställa efterlevnad av sekretessregler.
  • Dubbel anmälan till marknadsföring: Genom att aktivera den här inställningen kan du bekräfta kundens kontaktuppgifter för marknadsföringssyften, vilket ger ytterligare ett lager av samtycke och sekretesskydd.

Värdplatser för kunddata

I avsnittet Värdplats för kunddata kan du hitta den primära platsen där Shopify lagrar dina butiksdata, orderdata och kundens personuppgifter. Om du vill veta mer om platser för data-hosting kan du läsa dokumentationen om platser för data-hosting.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis