Tìm hiểu cài đặt quyền riêng tư của khách hàng trên trang quản trị Shopify

Khi bán sản phẩm qua Shopify, bạn phải tuân thủ các điều luật và quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu áp dụng cho doanh nghiệp của bạn. Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu là những khía cạnh cơ bản của thương mại điện tử và vô cùng quan trọng đối với khách hàng. Những yêu cầu này tập trung vào việc giảm thiểu dữ liệu, sự minh bạch, quyền kiểm soát và bảo mật.

Tìm hiểu về cài đặt quyền riêng tư của khách hàng trên trang quản trị Shopify

Khi đăng nhập vào trang quản trị Shopify, bạn có thể quản lý cài đặt quyền riêng tư của mình theo từng vùng, thiết lập chính sách quyền riêng tư, thêm biểu ngữ cookie, cho phép khách truy cập chọn không bán hoặc chia sẻ dữ liệu của họ và xem thông tin về địa điểm thực tế lưu trữ dữ liệu của bạn.

Thẻ hộp chọn khu vực gồm có một hộp thoại liệt kê tất cả các quốc gia cũng như tiểu bang có sẵn và được dùng để định cấu hình vị trí hiển thị biểu ngữ chấp thuận và trang từ chối trong cửa hàng trực tuyến. Những thẻ này hiển thị các khu vực hiện đang được chọn dựa trên thị trường được cấu hình.

Ứng dụng quyền riêng tư bên thứ ba

Nếu bạn muốn dùng ứng dụng quyền riêng tư bên thứ ba, bạn có thể truy cập danh mục Quyền riêng tư trong Shopify App Store. Bạn có thể dùng những ứng dụng quyền riêng tư này thay cho cài đặt Quyền riêng tư của khách hàng trên Shopify. Bạn có thể tìm hiểu các tùy chọn có sẵn trong danh mục này bằng cách truy cập mục Quản lý cửa hàng > Quyền riêng tư và Bảo mật > Quyền riêng tư của Shopify App Store.

Ngoài ra, trong phần cài đặt Quyền riêng tư của khách hàng > Ứng dụng quyền riêng tư đã cài đặt, bạn có thể xem và truy cập các ứng dụng quyền riêng tư bên thứ ba mà bạn đã cài đặt, nếu chế độ thiết lập của cửa hàng có.

Chế độ đồng ý v2 của Google

Chế độ đồng ý v2 của Google là tính năng tương thích với thẻ Google để xử lý sự đồng ý của người dùng. Mọi dữ liệu sự kiện mà khách hàng truyền tới Google, chẳng hạn như dữ liệu sự kiện ở Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), sẽ chỉ được dùng cho quảng cáo cá nhân hóa khi kích hoạt Chế độ đồng ý v2 của Google và có được sự đồng ý hợp lệ.

Bạn cần định cấu hình cài đặt quyền riêng tư của khách hàng chính xác để đảm bảo sự đồng ý được truyền đúng cách tới Google và có thể dùng dữ liệu đó cho quảng cáo cá nhân hóa.

Bạn có thể sử dụng biểu ngữ cookie để thu thập sự đồng ý. Nếu bạn chọn biểu ngữ cookie bên thứ ba, hãy tích hợp biểu ngữ đó vào cài đặt quyền riêng tư của khách hàng của Shopify.

Nếu bạn đang sử dụng pixel trang web tùy chỉnh, hãy thêm thủ công một đoạn mã để kích hoạt Chế độ đồng ý v2 của Google. Tham khảo Tạo pixel tùy chỉnh Trình quản lý thẻ của Google để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin về Chế độ đồng ý của Google, tham khảo trang hỗ trợ của Google.

Tác động của việc thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng dựa trên cookie

Khi biểu ngữ cookie hoạt động ở những khu vực cụ thể, chỉ được thu thập dữ liệu của khách truy cập từ các khu vực đó sau khi nhận được sự cho phép. Do đó, lượng dữ liệu có sẵn cho mục đích phân tích, tiếp thị và cá nhân hóa có thể ít đi. Có thể thấy được điều này thông qua sự sụt giảm số lượng phiên và các số liệu khác dựa trên dữ liệu phiên, bao gồm cả tỷ lệ chuyển đổi.

Để tìm hiểu thêm về tác động của việc thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng dựa trên cookie, hãy tham khảo tài liệu về những điểm không nhất quán trong phân tíchchính sách cookie của Shopify.

Định cấu hình cài đặt tiếp thị

Trong mục Cài đặt tiếp thị, bạn có thể tìm thấy đường liên kết đến các trang hoặc cài đặt sau liên quan đến ngữ cảnh quyền riêng tư:

  • Tiếp thị qua email và SMS khi thanh toán: Tính năng này cho phép bạn xác nhận tùy chọn nhận thông tin tiếp thị của khách hàng trong quá trình thanh toán, qua đó đảm bảo tuân thủ các quy định về quyền riêng tư.
  • Xác nhận kép nhận tiếp thị: Bằng cách kích hoạt cài đặt này, bạn có thể xác nhận chi tiết liên hệ của khách hàng cho mục đích tiếp thị, cung cấp thêm một tầng bảo vệ cho sự chấp thuận và quyền riêng tư.

Địa điểm lưu trữ dữ liệu khách hàng

Trong mục Địa điểm lưu trữ dữ liệu khách hàng, bạn có thể tìm địa điểm chính mà Shopify lưu trữ dữ liệu cửa hàng, dữ liệu đơn hàng và dữ liệu cá nhân của khách hàng. Để tìm hiểu thêm về các địa điểm lưu trữ dữ liệu, bạn có thể tham khảo tài liệu về các địa điểm lưu trữ dữ liệu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí