Công ty xử lý phụ

Ban đầu, toàn bộ dữ liệu cá nhân của khách hàng tại Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), Vương quốc Anh (Vương quốc Anh) và Thụy Sĩ sẽ do Shopify International Limited (Ireland) xử lý. Các pháp nhân và công ty xử lý phụ bên thứ ba được liên kết với Shopify giúp Shopify xử lý dữ liệu cá nhân cho thương nhân theo Thỏa thuận bổ sung về xử lý dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn là thương nhân Shopify Plus thì bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ thương nhân Plus của Shopify để biết thêm thông tin.

Công ty xử lý phụ được liên kết với Shopify

Bên xử lý phụ chính
Công ty xử lý phụ Dịch vụ được cung cấp Trụ sở công ty Dữ liệu có thể được xử lý
Shopify Inc. Cung cấp nền tảng Shopify và các dịch vụ liên quan khác cho Shopify International Limited và Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. Canada Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để cung cấp chức năng nền tảng và dịch vụ của thương nhân theo thỏa thuận thương mại và liên công ty hiện hành
Shopify International Limited Cung cấp dịch vụ cho Shopify Inc. và Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. liên quan đến nền tảng Shopify Ireland Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để cung cấp chức năng nền tảng và dịch vụ của thương nhân theo thỏa thuận thương mại và liên công ty hiện hành
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. Cung cấp dịch vụ cho Shopify Inc. và Shopify International Limited liên quan đến nền tảng Shopify Singapore Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để cung cấp chức năng nền tảng và dịch vụ của thương nhân theo thỏa thuận thương mại và liên công ty hiện hành
Shopify Global Inc. Cung cấp dịch vụ cho Shopify Inc., Shopify International Limited và Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd liên quan đến nền tảng Shopify Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Payments (USA) Inc. Cung cấp dịch vụ cho Shopify Inc. liên quan đến nền tảng Shopify Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Capital Inc. Cung cấp dịch vụ cho Shopify Inc. liên quan đến nền tảng Shopify Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify (USA) Inc. Cung cấp dịch vụ cho Shopify Inc. liên quan đến nền tảng Shopify Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Commerce France, SAS Cung cấp dịch vụ cho Shopify International Limited liên quan đến nền tảng Shopify Pháp Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Commerce Germany GmbH Cung cấp dịch vụ cho Shopify International Limited liên quan đến nền tảng Shopify Đức Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Commerce Italy S.r.l. Cung cấp dịch vụ cho Shopify International Limited liên quan đến nền tảng Shopify Ý Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Lithuania UAB Cung cấp dịch vụ cho Shopify International Limited liên quan đến nền tảng Shopify Lithuania Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Commerce Netherlands B.V. Cung cấp dịch vụ cho Shopify International Limited liên quan đến nền tảng Shopify Hà Lan Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Commerce Poland Sp. z.o.o. Cung cấp dịch vụ cho Shopify International Limited liên quan đến nền tảng Shopify Ba Lan Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Commerce Spain, S.L. Cung cấp dịch vụ cho Shopify International Limited liên quan đến nền tảng Shopify Tây Ban Nha Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Sweden AB Cung cấp dịch vụ cho Shopify International Limited liên quan đến nền tảng Shopify Thụy Điển Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify UK Limited. Cung cấp dịch vụ cho Shopify International Limited liên quan đến nền tảng Shopify Vương quốc Anh Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify (Australia) Pty. Ltd. Cung cấp dịch vụ cho Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. liên quan đến nền tảng Shopify Úc Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Commerce India Private Limited Cung cấp dịch vụ cho Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. liên quan đến nền tảng Shopify Ấn Độ Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Japan Kabushiki Kaisha Cung cấp dịch vụ cho Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. liên quan đến nền tảng Shopify Nhật Bản Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành
Shopify Commerce New Zealand Limited Cung cấp dịch vụ cho Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. liên quan đến nền tảng Shopify New Zealand Dữ liệu cá nhân của khách hàng thương nhân nếu cần để thực hiện dịch vụ theo thỏa thuận liên công ty hiện hành

Bên xử lý phụ bên thứ ba

Bên xử lý phụ chính
Công ty xử lý phụ Dịch vụ được cung cấp Trụ sở công ty Dữ liệu có thể được xử lý
Amazon AWS Lưu trữ đám mây Hoa Kỳ Tất cả dữ liệu nền tảng
Bugsnag Ghi nhật ký lỗi Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân của khách hàng nếu cần để ghi lỗi
Cloudflare Cân bằng tải và bảo vệ DDoS Hoa Kỳ Tất cả dữ liệu nền tảng
Google Lưu trữ đám mây, phân tích dữ liệu và lập bản đồ vận chuyển Hoa Kỳ Tất cả dữ liệu nền tảng. Dữ liệu cá nhân cần cho chức năng ánh xạ nền tảng
Twilio Gửi email và SMS Hoa Kỳ Dữ liệu cá nhân cần thiết để cung cấp chức năng SMS và Shopify Email

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí