Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh châu Âu đặt ra nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến dữ liệu cá nhân. Với Shopify, bạn sẽ có các công cụ và thông tin mà bạn có thể sử dụng để phân tích các phương thức kinh doanh của mình và giúp đảm bảo rằng bạn tuân thủ các nghĩa vụ của GDPR. Chỉ sử dụng dịch vụ do Shopify cung cấp sẽ không đảm bảo rằng bạn tuân thủ GDPR.

Thông thường, bạn là bên kiểm soát dữ liệu khách hàng. Điều này có nghĩa là bạn thu thập dữ liệu khách hàng và chọn cách xử lý dữ liệu. Nếu bạn cung cấp hàng hóa và dịch vụ tại châu Âu, ngay cả khi bạn hoặc doanh nghiệp của bạn không ở Châu Âu, thì GDPR có thể sẽ áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

Là bên xử lý dữ liệu khách hàng, Shopify tuân thủ hướng dẫn của bạn về cách xử lý các dữ liệu đó. Để biết thông tin về nghĩa vụ của Shopify với vai trò bên xử lý dữ liệu khách hàng của bạn, hãy tham khảo Thỏa thuận bổ sung về xử lý dữ liệu.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí