Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO) określa obowiązki i zakresy odpowiedzialność w zakresie danych osobowych. Platforma Shopify zapewnia narzędzia i informacje, które pomagają analizować praktyki biznesowe i spełniać obowiązki wynikające z RODO. Samo korzystanie z usług oferowanych przez Shopify nie gwarantuje zgodności z RODO.

Zasadniczo Ty jesteś administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że gromadzisz dane klientów i wybierasz sposób ich obsługi. Jeśli dostarczasz towary lub usługi w Europie, RODO może mieć zastosowanie do Twojej firmy, nawet jeśli lokalizacja Twojej firmy lub Twoja znajduje się poza Europą.

Jako podmiot przetwarzający dane Twoich klientów, Shopify postępuje zgodnie z Twoimi instrukcjami dotyczącymi obsługi tych danych. Informacje na temat obowiązków Shopify jako podmiotu przetwarzającego dane klientów można znaleźć w Aneksie dot. przetwarzania danych.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo