Usuń swoje dane

Korzystając z usług Shopify, masz możliwość wyboru w zakresie gromadzenia i wykorzystywania swoich danych osobowych. W przypadku dezaktywacji sklepu możesz również zażądać usunięcia wszystkich danych osobowych ze sklepu.

Żądanie usunięcia danych sklepu z Shopify nie jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych osobowych powiązanych z Tobą na platformie Shopify. Właściciele sklepów, w tym sprzedawcy i partnerzy, mogą wnioskować o usunięcie wszystkich danych osobowych w dezaktywowanych sklepach. Użytkownicy Shopify wszystkich typów, w tym osoby korzystające z usług Shopify, takich jak Shop lub Shop Pay, mogą jednak zażądać usunięcia ich danych osobowych będących w posiadaniu Shopify.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych będących w posiadaniu Shopify. Aby otrzymać kopię swoich danych osobowych, przejdź do Kontroli prywatności Shopify i kliknij opcję Dostęp do moich danych, aby rozpocząć proces.

Usuwanie danych osobowych z dezaktywowanego sklepu

Jeśli zdecydujesz się dezaktywować swój sklep, informacje o Twoim sklepie będą przechowywane przez gwarantowany okres 2 lat w celu ich wykorzystania w przypadku ponownego otwarcia sklepu. Możesz jednak zażądać usunięcia danych osobowych klientów z Twojego dezaktywowanego sklepu przed tym terminem.

Przed złożeniem wniosku o usunięcie danych zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  • Dane można usuwać tylko z dezaktywowanego sklepu.
  • Usunięcie danych dotyczy tylko sklepu, którego usunięcia żądasz. Jeśli masz inne aktywne lub nieaktywne sklepy Shopify, dane z tych sklepów nie są usuwane.
  • Usuniętych danych nie można odzyskać i nie można ponownie otworzyć sklepu.
  • Tylko właściciel sklepu może zażądać usunięcia danych sklepu. Żaden inny pracownik nie może przesłać żądania w imieniu właściciela sklepu.

Aby przesłać żądanie usunięcia danych osobowych Twojego sklepu, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify. Dane są usuwane w ciągu 14 dni od przetworzenia żądania.

Usuwanie danych osobowych z Shopify

Twoje dane osobowe obejmują między innymi informacje, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i dane płatności z Twoich wszystkich sklepów, a także dane Twojego konta Shopify, które nie są przechowywane w jednym sklepie. Zlecenie platformie Shopify usunięcia danych osobowych powoduje usunięcie danych osobowych ze wszystkich sklepów i kont Shopify, jakie posiadasz.

Przed żądaniem usunięcia danych osobowych zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  • Dane osobowe można usunąć tylko po dezaktywacji wszystkich sklepów i wszystkich kont powiązanych z Twoim adresem e-mail. Pojawi się monit o potwierdzenie, że wszystkie konta są zamknięte w ramach procesu usuwania danych osobowych.
  • Po usunięciu danych osobowych nie można ich odzyskać.

Aby zażądać usunięcia danych osobowych, przejdź do Kontroli prywatności Shopify i kliknij opcję Usuń moje dane, aby rozpocząć proces. Przetwarzanie Twojego żądania przez Shopify może potrwać do 30 dni. Po przetworzeniu żądania usunięcia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i zazwyczaj w ciągu 10 dni roboczych Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Usuwanie danych klienta

Jeśli jesteś klientem sprzedawcy Shopify, musisz skontaktować się z firmą, w której dokonałeś(-aś) zakupu, aby zażądać usunięcia Twoich danych osobowych z jej sklepu.

Jeśli jesteś klientem korzystającym z aplikacji Shop lub Shop Pay i chcesz, aby firma Shopify usunęła dane osobowe, które są w jej posiadaniu, przejdź do Kontroli prywatności Shopify i kliknij opcję Usuń moje dane, aby rozpocząć proces. Po wyświetleniu monitu o podanie typu użytkownika wybierz opcję Użytkownik usług Shopify (w tym Shop lub Shop Pay). Pamiętaj, że nie spowoduje to usunięcia Twoich danych osobowych ze sklepów sprzedawców, w których dokonałeś(-aś) zakupu. Aby zażądać od sprzedawcy usunięcia Twoich danych osobowych z jego sklepu, musisz skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, u którego dokonałeś(-aś) zakupu.

Jeśli jesteś sprzedawcą Shopify, który otrzymał od klienta żądanie usunięcia jego danych osobowych, wykonaj kroki mające na celu przetworzenie żądania dotyczącego danych klienta.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo