Radera dina uppgifter

När du använder Shopifys tjänster har du valmöjligheter angående insamling och användning av dina personuppgifter. Om du inaktiverar butiken kan du även begära att alla personuppgifter raderas från butiken.

Att begära att en butiks data raderas från Shopify är inte detsamma som att begära radering av alla personuppgifter som är kopplade till dig på Shopify. Butiksägare, inklusive handlare och partners, kan begära att alla personuppgifter i deras inaktiverade butiker raderas. Shopify-användare av alla typer, inklusive personer som använder Shopify-tjänster som Shop eller Shop Pay, kan dock begära att de personuppgifter som Shopify har om dem raderas.

Du kan när som helst komma åt de personuppgifter som Shopify har om dig. För att få en kopia av dina personuppgifter ska du gå till Shopifys sekretesskontroller och klicka på Få tillgång till mina uppgifter för att påbörja processen.

Radera personuppgifter från en inaktiverad butik

Om du väljer att inaktivera din butik är din butiks information garanterad i två år, om du bestämmer dig för att öppna din butik igen. Du kan dock begära att dina kunders personuppgifter raderas från din inaktiverade butik före den tidsperioden.

Överväg följande innan du begär att dina uppgifter ska raderas:

  • Uppgifter kan bara raderas från en inaktiverad butik.
  • Radering av uppgifter gäller endast den butik du begär ska raderas. Om du har andra aktiva eller inaktiva Shopify-butiker raderas inte uppgifterna i dessa butiker.
  • När uppgifterna har raderats kan de inte återställas och butiken kan inte öppnas på nytt.
  • Endast butiksägaren kan begära radering av en butiks uppgifter. Ingen annan medarbetare kan skicka in förfrågan för butiksägarens räkning.

Kontakta Shopify-supporten för att skicka din förfrågan om att radera din butiks personuppgifter. Uppgifterna raderas inom 14 dagar efter att en förfrågan är slutförd.

Radera dina personuppgifter från Shopify

Dina personuppgifter inkluderar men är inte begränsade till information som ditt namn, din adress, din e-postadress och dina betalningsuppgifter från alla dina butiker, samt din Shopify-kontoinformation som inte lagras i en enda butik. Om du instruerar Shopify att radera dina personuppgifter raderas dessa från alla butiker och konton från Shopify som du äger.

Överväg följande innan du begär att dina personuppgifter ska raderas:

  • Personuppgifter kan endast raderas efter att du har inaktiverat alla butiker och alla konton som är kopplade till din e-postadress. Du uppmanas att bekräfta att alla konton är avslutade som en del av processen för radering av personuppgifter.
  • När dina personuppgifter har raderats kan de inte återställas.

För att begära radering av personuppgifter går du till Shopifys sekretesskontroller och klickar på Radera mina uppgifter för att påbörja processen. Det kan ta upp till 30 dagar för Shopify att behandla din förfrågan. När raderingsförfrågan är klar får du ett bekräftelsemeddelande via e-post och dina personuppgifter raderas, vanligtvis inom tio arbetsdagar.

Radering av kunduppgifter

Om du är kund hos en Shopify-handlare måste du kontakta det företag som du köpte från för att begära att de raderar dina personuppgifter från sin butik.

Om du är en kund som använder Shop eller Shop Pay och vill att Shopify ska radera de personuppgifter som Shopify har om dig, går du till Shopifys sekretesskontroller och klickar på Radera mina uppgifter för att påbörja processen. När du blir uppmanad att ange vilken typ av användare du är väljer du Användare av Shopify-tjänster (inklusive Shop eller Shop Pay). Observera att detta inte raderar dina personuppgifter från någon handlares butiker som du har köpt från. För att begära att en handlare raderar dina personuppgifter från sin butik måste du kontakta den handlare du köpte från direkt.

Om du är en Shopify-handlare som har fått en förfrågan från en kund om att radera sparade personuppgifter, följer du stegen för att behandla en förfrågan om kunduppgifter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis