ลบข้อมูลของคุณ

เมื่อใช้บริการของ Shopify คุณจะมีตัวเลือกเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณปิดใช้งานร้านค้าของคุณ คุณสามารถส่งคำร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดออกจากร้านค้าได้

การขอให้ลบข้อมูลของร้านค้าออกจาก Shopify ไม่เหมือนกับการส่งคำร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับคุณบน Shopify เจ้าของร้านค้า รวมถึงผู้ขายและพาร์ทเนอร์สามารถส่งคำร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในร้านค้าที่ปิดการใช้งานของตนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Shopify ทุกประเภท รวมถึงผู้ที่ใช้บริการของ Shopify เช่น Shop หรือ Shop Pay สามารถส่งคำร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ Shopify มีเกี่ยวกับพวกเขาได้

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ Shopify มีเกี่ยวกับคุณได้ทุกเมื่อ หากต้องการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้ไปที่การควบคุมความเป็นส่วนตัวของ Shopify แล้วคลิก เข้าถึงข้อมูลของฉัน เพื่อเริ่มกระบวนการ

การลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากร้านค้าที่ปิดใช้งาน

หากคุณเลือกที่จะปิดการใช้งานร้านค้าของคุณ ข้อมูลร้านค้าของคุณจะได้รับประกันความปลอดภัยเป็นระยะเวลา 2 ปี หากคุณตัดสินใจที่จะเปิดร้านค้าของคุณอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถส่งคำร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณจากร้านค้าที่ถูกปิดใช้งานก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ก่อนที่จะขอให้ลบข้อมูลของคุณ:

  • ข้อมูลจากร้านค้าที่ปิดใช้งานแล้วเท่านั้นที่สามารถลบได้
  • การลบข้อมูลมีผลกับร้านค้าที่คุณขอให้ลบเท่านั้น หากคุณมีร้านค้า Shopify อื่นๆ ที่ยังใช้งานอยู่หรือไม่ได้ใช้งานอยู่ ข้อมูลในร้านค้าเหล่านั้นจะไม่ถูกลบ
  • หลังจากลบข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลเหล่านั้นและไม่สามารถเปิดร้านค้าอีกครั้งได้
  • เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่สามารถส่งคำร้องขอลบข้อมูลของร้านค้าได้ พนักงานคนอื่นๆ ไม่สามารถส่งคำร้องขอในนามของเจ้าของร้านค้าได้

หากต้องการส่งคำร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าคุณ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ข้อมูลจะถูกลบภายใน 14 วันหลังจากการส่งคำร้องขอเสร็จสิ้น

การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจาก Shopify

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และรายละเอียดการชำระเงินจากร้านค้าทั้งหมดของคุณ รวมถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในร้านค้าแห่งเดียว เมื่อคุณขอให้ Shopify ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากร้านค้า Shopify และบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของ

โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ก่อนส่งคำร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

  • ข้อมูลส่วนตัวจะถูกลบได้หลังจากที่คุณปิดการใช้งานร้านค้าทั้งหมดและบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับอีเมลของคุณเท่านั้น คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ยืนยันว่าบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดถูกปิดโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลบข้อมูลส่วนบุคคล
  • หลังจากที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกลบแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่สามารถกู้คืนได้

หากต้องการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ให้ไปที่ส่วนควบคุมความเป็นส่วนตัวของ Shopify แล้วคลิก ลบข้อมูลของฉัน เพื่อเริ่มกระบวนการ Shopify อาจใช้เวลาสูงสุด 30 วันในการดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ เมื่อคำร้องขอลบข้อมูลดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบ โดยปกติ กระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ

การลบข้อมูลลูกค้า

หากคุณเป็นลูกค้าของผู้ขายของ Shopify คุณจำเป็นต้องติดต่อกับธุรกิจที่คุณซื้อสินค้ามาเพื่อขอให้พวกเขาลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากร้านค้าของพวกเขา

หากคุณเป็นลูกค้าที่ใช้ Shopify หรือ Shop Pay และต้องการให้ Shopify ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ Shopify มีเกี่ยวกับคุณ ให้ไปที่ส่วนควบคุมความเป็นส่วนตัวของ Shopify แล้วคลิก ลบข้อมูลของฉัน เพื่อเริ่มกระบวนการ เมื่อได้รับข้อความแจ้งว่าคุณเป็นผู้ใช้ประเภทใด ให้เลือกผู้ใช้บริการของ Shopify (รวมถึง Shop หรือ Shop Pay) โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้จะไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากร้านค้าของผู้ขายที่คุณซื้อสินค้ามา หากต้องการร้องขอให้ผู้ขายลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากร้านค้า คุณต้องติดต่อผู้ขายที่คุณซื้อสินค้ามาโดยตรง

หากคุณเป็นผู้ขายของ Shopify ที่ได้รับคำร้องขอจากลูกค้าให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อประมวลคำร้องขอข้อมูลลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี