ผู้ประมวลผลรายย่อย

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจากลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA), สหราชอาณาจักร (U.K) และสวิตเซอร์แลนด์จะประมวลผลในขั้นต้นโดย International Limited (ไอร์แลนด์) ตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify และผู้ประมวลผลรายย่อยภายนอกช่วย Shopify ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายที่สอดคล้องกับภาคผนวกของข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลของเรา หากคุณเป็นผู้ขาย Shopify Plus คุณสามารถติดต่อฝ่าย Shopify Plus ความช่วยเหลือของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้

ผู้ประมวลผลรายย่อยภายนอกของตัวแทนโฆษณาสินค้าและบริการของ Shopify

ผู้ประมวลผลรายย่อยหลัก
ผู้ประมวลผลรายย่อย บริการที่มอบให้ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ข้อมูลที่อาจได้รับการประมวลผล
Shopify Inc. ให้บริการแพลตฟอร์มของ Shopify และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ International Limited และ Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. แคนาดา ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็น เพื่อมอบฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มและบริการผู้ขายตามข้อตกลงทางการค้าและข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
จํากัด (มหาชน) ระหว่างประเทศ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ Shopify Inc. และ Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. ไอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็น เพื่อมอบฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มและบริการผู้ขายตามข้อตกลงทางการค้าและข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ Shopify Inc. และ International Limited สิงคโปร์ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็น เพื่อมอบฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มและบริการผู้ขายตามข้อตกลงทางการค้าและข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Global Inc. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ Shopify Inc., International Limited และ Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd สหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Payments (USA) Inc. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ Shopify Inc. สหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Capital Inc. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ Shopify Inc. สหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify (USA) Inc. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ Shopify Inc. สหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Commerce France, SAS ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ International Limited ฝรั่งเศส ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Commerce Germany GmbH ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ International Limited เยอรมนี ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Commerce Italy S.r.l. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ International Limited อิตาลี ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Lithuania UAB ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ International Limited ลิทัวเนีย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Commerce Netherlands B.V. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ International Limited เนเธอร์แลนด์ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Commerce Poland Sp. z.o.o. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ International Limited โปแลนด์ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Commerce Spain, S.L. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ International Limited สเปน ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Sweden AB ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ International Limited สวีเดน ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify UK Limited. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ International Limited สหราชอาณาจักร ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify (Australia) Pty Ltd. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. ออสเตรเลีย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Commerce India Private Limited ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. อินเดีย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Japan Kabushiki Kaisha ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. ญี่ปุ่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Shopify Commerce New Zealand Limited ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shopify แก่ Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. นิวซีแลนด์ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นผู้ขายตามความจำเป็นในการให้บริการตามข้อตกลงระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประมวลผลรายย่อยจากภายนอก

ผู้ประมวลผลรายย่อยหลัก
ผู้ประมวลผลรายย่อย บริการที่มอบให้ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ข้อมูลที่อาจได้รับการประมวลผล
Amazon AWS คลาวด์โฮสติ้ง สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มทั้งหมด
Bugsnag บันทึกข้อผิดพลาด สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหากจำเป็นสำหรับการบันทึกข้อผิดพลาด
Cloudflare โหลดการปรับสมดุลและการคุ้มครอง DDoS สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มทั้งหมด
Google การโฮสต์บนระบบคลาวด์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำแผนที่การจัดส่ง สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มทั้งหมด ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นสำหรับการจับคู่ตำแหน่งบนพื้นโลก
Twilio การส่งผ่านอีเมลและ SMS สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฟังก์ชันการทำงานของ Shopify Email และ SMS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี