ผู้ประมวลผลรายย่อย

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะประมวลผลในขั้นต้นโดย Shopify International Limited (ไอร์แลนด์) Shopify มีส่วนร่วมกับผู้ประมวลผลรายย่อยที่สอดคล้องกับ ภาคผนวกของข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูล ของเรา หากคุณเป็นผู้ขายของ Shopify Plus คุณสามารถติดต่อ Shopify Plus เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้

ผู้ประมวลผลรายย่อยหลักคือผู้ประมวลผลย่อยที่เราไม่สามารถขาดได้ในการให้บริการของเรา ผู้ประมวลผลรายย่อยเพิ่มเติมคือผู้ประมวลผลรายย่อยที่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหากผู้ขายใช้งานบริการเพิ่มเติมเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น Shopify Capital Inc. อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของผู้ขายหากผู้ขายมีส่วนร่วมในโปรแกรม Shopify Capital ของเรา

ผู้ประมวลผลรายย่อยหลักของ Shopify

ผู้ประมวลผลรายย่อยหลัก
ผู้ประมวลผลรายย่อย บริการที่มีให้ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ข้อมูลที่ประมวลผล
Shopify Inc. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แคนาดา ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify International จำกัด การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไอร์แลนด์ ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify (Australia) Pty. Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ออสเตรเลีย ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify Commerce India Pvt. Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อินเดีย ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify (Japan) 株式会社 การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ญี่ปุ่น ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สิงคโปร์ ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify UK Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สหราชอาณาจักร ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify
Shopify Commerce New Zealand Ltd. การให้บริการและการปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นิวซีแลนด์ ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้และให้บริการแก่ลูกค้าดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopify

ผู้ประมวลผลรายย่อยเพิ่มเติมของ Shopify

ผู้ประมวลผลรายย่อยเพิ่มเติม
ผู้ประมวลผลรายย่อย บริการที่มีให้ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ข้อมูลที่ประมวลผล
Shopify Capital Inc. การให้บริการและการปรับปรุงบริการ Shopify Capital สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับให้บริการของ Capital
Shopify (USA) Inc. ให้บริการ Shopify Inbox รวมถึงให้บริการและปรับปรุงแพลตฟอร์ม Shopify และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับให้บริการ Shopify Inbox

ผู้ประมวลผลรายย่อยจากภายนอก

นอกจากนี้ Shopify อาจใช้ผู้ประมวลผลรายย่อยจากภายนอกเพื่อให้บริการของเรา ผู้ประมวลผลรายย่อยหลักคือผู้ประมวลผลย่อยที่เราไม่สามารถขาดได้ในการให้บริการของเรา นอกจากนี้ เราอาจใช้ผู้ประมวลผลรายย่อยเพิ่มเติมหากมีการใช้บริการเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ผู้ประมวลรายผลย่อยสำหรับการจัดการสินค้าของเราจะประมวลผลข้อมูลหากมีการใช้เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify เท่านั้น ทั้งนี้ การถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ประมวลผลรายย่อยจากภายนอกจะดำเนินการภายใต้สัญญา

ผู้ประมวลผลรายย่อยจากภายนอกหลัก

ผู้ประมวลผลรายย่อยหลัก
ผู้ประมวลผลรายย่อย บริการที่มีให้ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ข้อมูลที่ประมวลผล
Amazon AWS คลาวด์โฮสติ้ง สหรัฐฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเนื้อหาเว็บไซต์
Bugsnag บันทึกข้อผิดพลาด สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหากจำเป็นสำหรับการบันทึกข้อผิดพลาด
Cloudflare โหลดการปรับสมดุลและการคุ้มครอง DDoS สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มทั้งหมด
Google Maps ให้บริการด้านแผนที่ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นสำหรับการจับคู่ตำแหน่งบนพื้นโลก
แพลตฟอร์มของ Google Cloud คลาวด์โฮสติ้ง สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มทั้งหมด
Mode การวิเคราะห์ข้อมูล สหรัฐฯ ข้อมูลแพลตฟอร์มทั้งหมด

ผู้ประมวลผลย่อยจากภายนอกเพิ่มเติม

ผู้ประมวลผลรายย่อยเพิ่มเติม
ผู้ประมวลผลรายย่อย บริการที่มีให้ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ข้อมูลที่ประมวลผล
Brandfox LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
ITS Logistics LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
Port Logistics Group, Inc. บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
Sauceda Industries LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
ShipHero, LLC บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
Whiplash Merchandising, Inc. บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
SalesForce บริการจัดการคำสั่งซื้อ สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับให้บริการจัดส่งและจัดการสินค้า
MailGun การส่งผ่านอีเมล สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นสำหรับการทำงานของ Shopify Email หรือตะกร้าสินค้าที่ยังไม่ชำระเงิน
SendData การส่งผ่านอีเมล สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นสำหรับให้บริการ Shopify Email
Twilio การสื่อสารภายนอก สหรัฐฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำหรับการทำงานของ SMS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี