การประมวลคำร้องขอข้อมูลลูกค้า

เมื่อคุณขายสินค้าผ่าน Shopify คุณจะต้องปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัวและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลเป็นรากฐานที่สําคัญสำหรับอีคอมเมิร์ซ และสําคัญต่อลูกค้าของคุณ ข้อกำหนดด้านข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองของลูกค้ามุ่งเน้นด้านการลดขนาดข้อมูล ความโปร่งใส การควบคุม และความปลอดภัย

หากคุณเป็นเจ้าของร้านหรือพนักงานผ่านการใช้สิทธิ์อนุญาตของลูกค้าที่จำเป็น คุณสามารถดำเนินการตามคำขอของลูกค้าเพื่อเข้าถึงหรือลบข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

รับและส่งออกข้อมูลของลูกค้า

หากคุณได้รับคำขอการเข้าถึงหรือคำขอคงสิทธิ์ข้อมูลจากลูกค้า คุณสามารถขอข้อมูลของลูกค้าได้หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบยืนยันตัวตนของบุคคลดังกล่าวแล้ว

ขั้นตอน

 1. ไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify แล้วคลิกลูกค้า
 2. จากรายชื่อลูกค้า ให้คลิกโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณต้องการร้องขอบันทึก
 3. คลิก "การดำเนินการเพิ่มเติม" > "ขอข้อมูลลูกค้า"
 4. รีเฟรชหน้าโปรไฟล์ของลูกค้าเพื่อเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้า ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณด้วย
 5. ให้ข้อมูลที่ลูกค้าร้องขอ

การลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

คุณสามารถส่งคำขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากระเบียนของ Shopify และจากแอปและช่องทางใดๆ ที่คุณได้ติดตั้งจากส่วนผู้ดูแล Shopify โดย Shopify จะปกปิดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลคำสั่งซื้อเกี่ยวกับสิ่งที่ขาย วันที่และเวลาในการขาย รวมถึงมูลค่าคำสั่งซื้อจะยังคงอยู่ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการติดต่อบริษัทอื่นที่คุณได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย

ขั้นตอน

 1. ไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify แล้วคลิกลูกค้า
 2. จากรายชื่อลูกค้า ให้คลิกโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณต้องการต้องการร้องขอการล้าง
 3. คลิก "ดำเนินการเพิ่มเติม" > "ลบข้อมูลส่วนตัว"

ความล่าช้าในกระบวนการคำขอการล้างข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Shopify จะไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (180 วัน) ในกรณีที่มีการปฏิเสธการชำระเงิน หากมีการส่งคำขอให้ลบออกในกรอบเวลาข้างต้น คำขอดังกล่าวจะยังคงอยู่ในสถานะรอดำเนินการจนกว่าช่วงเวลาที่กำหนดจะผ่านพ้นไป เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่กำหนดแล้ว Shopify จะดำเนินการตามคำขอให้ลบให้เสร็จสมบูรณ์ คุณไม่จำเป็นต้องส่งคำขออื่น

หากคุณต้องการล้มเลิกกระบวนการที่ต้องรอนี้ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ยกเลิกคำขอการล้างข้อมูลที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการ

หลังจากที่คุณส่งคำขอเพื่อลบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าออกจากร้านค้าของคุณ คุณมีเวลา 10 วันในการยกเลิกคำขอ

ขั้นตอน

 1. ไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify แล้วคลิกลูกค้า
 2. จากรายชื่อลูกค้า ให้คลิกโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณส่งคำขอให้ลบข้อมูล
 3. ในส่วนส่งคำขอการลบแล้ว ให้คลิก "ยกเลิกคำขอ"

การแก้ไขหรือการลบโปรไฟล์ลูกค้า

หากมีโปรไฟล์ลูกค้าอยู่แล้วใน Shopify คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้จากหน้า ลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้า

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบโปรไฟล์ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่สามารถเลิกทําได้การลบโปรไฟล์ลูกค้าแตกต่างจากการลบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบโปรไฟล์ลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี