Xóa dữ liệu

Khi sử dụng dịch vụ của Shopify, bạn có nhiều lựa chọn liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu hủy kích hoạt cửa hàng, bạn cũng có thể yêu cầu xóa tất cả dữ liệu cá nhân khỏi cửa hàng.

Yêu cầu xóa dữ liệu cửa hàng khỏi Shopify không giống như yêu cầu xóa tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn tại Shopify. Các chủ cửa hàng, bao gồm thương nhân và Đối tác, có thể yêu cầu xóa tất cả dữ liệu cá nhân trên cửa hàng đã hủy kích hoạt. Tuy nhiên, người dùng Shopify thuộc mọi loại hình, bao gồm những người sử dụng dịch vụ của Shopify như Shop hoặc Shop Pay, có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân mà Shopify có về họ.

Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân mà Shopify có về bạn bất kỳ lúc nào. Để nhận bản sao dữ liệu cá nhân của bạn, vào mục Biện pháp kiểm soát quyền riêng tư của Shopify và nhấp vào Truy cập dữ liệu của tôi để bắt đầu quá trình này.

Xóa dữ liệu cá nhân khỏi cửa hàng đã hủy kích hoạt

Nếu bạn chọn hủy kích hoạt cửa hàng, thông tin của cửa hàng sẽ được đảm bảo trong 2 năm, đề phòng bạn quyết định mở lại cửa hàng. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của khách hàng khỏi cửa hàng đã hủy kích hoạt trước khung thời gian đó.

Xem xét những lưu ý sau trước khi yêu cầu xóa dữ liệu:

  • Chỉ có thể xóa dữ liệu khỏi cửa hàng đã hủy kích hoạt.
  • Việc xóa dữ liệu chỉ áp dụng cho cửa hàng bạn yêu cầu xóa. Nếu bạn có cửa hàng Shopify đang hoạt động hoặc không hoạt động khác, dữ liệu trong những cửa hàng đó sẽ không bị xóa.
  • Sau khi xóa dữ liệu, bạn sẽ không thể khôi phục dữ liệu đó và không thể mở lại cửa hàng.
  • Chỉ chủ cửa hàng mới có thể yêu cầu xóa dữ liệu của cửa hàng. Không nhân viên nào khác có thể gửi yêu cầu thay mặt chủ cửa hàng.

Để gửi yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của cửa hàng, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify. Dữ liệu sẽ bị xóa trong vòng 14 ngày sau khi yêu cầu được hoàn tất.

Xóa dữ liệu cá nhân khỏi Shopify

Dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin như họ tên, địa chỉ, địa chỉ email và chi tiết thanh toán từ tất cả các cửa hàng của bạn, cũng như thông tin tài khoản Shopify không được lưu trữ trong một cửa hàng duy nhất. Việc hướng dẫn Shopify xóa dữ liệu cá nhân sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi tất cả các cửa hàng và tài khoản Shopify mà bạn sở hữu.

Xem lại những lưu ý sau đây trước khi yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn:

  • Chỉ có thể xóa dữ liệu cá nhân sau khi hủy kích hoạt tất cả cửa hàng và tất cả tài khoản liên kết với địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ được nhắc xác nhận rằng tất cả tài khoản sẽ bị đóng trong quy trình xóa dữ liệu cá nhân.
  • Sau khi bị xóa, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không thể khôi phục.

Để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, vào mục Biện pháp kiểm soát quyền riêng tư của Shopify và nhấp vào Xóa dữ liệu của tôi để bắt đầu quá trình này. Có thể mất tới 30 ngày để Shopify xử lý yêu cầu của bạn. Sau khi hoàn tất yêu cầu xóa dữ liệu, bạn sẽ nhận được email xác nhận và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa, thường trong vòng 10 ngày làm việc.

Xóa dữ liệu khách hàng

Nếu bạn là khách hàng của thương nhân Shopify, bạn phải liên hệ với doanh nghiệp mà bạn đã mua hàng để yêu cầu họ xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi cửa hàng của họ.

Nếu bạn là khách hàng sử dụng Shop hoặc Shop Pay và muốn Shopify xóa dữ liệu cá nhân mà Shopify có về bạn, vào mục Biện pháp kiểm soát quyền riêng tư của Shopify và nhấp vào Xóa dữ liệu của tôi để bắt đầu quá trình này. Khi được nhắc về loại người dùng, hãy chọn Người dùng Dịch vụ Shopify (bao gồm Shop hoặc Shop Pay). Lưu ý rằng quá trình này không xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi cửa hàng của bất kỳ thương nhân nào mà bạn đã mua hàng. Để yêu cầu thương nhân xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi cửa hàng của họ, bạn phải liên hệ trực tiếp với thương nhân mà bạn đã mua hàng.

Nếu bạn là thương nhân Shopify đã nhận được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân từ khách hàng, hãy làm theo các bước để xử lý yêu cầu về dữ liệu khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí