Truyền dữ liệu cá nhân quốc tế

Quyền riêng tư và tính bảo mật của thương nhân cũng như khách hàng của họ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi tại Shopify. Là một công ty có trụ sở tại Canada và hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật pháp hiện hành trên toàn thế giới, bao gồm luật về việc truyền dữ liệu cá nhân quốc tế. Nghiên cứu mục này để đánh giá cách Shopify truyền dữ liệu cá nhân quốc tế một cách tuân thủ và bảo mật.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí