Đáp ứng các yêu cầu về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu

Là thương nhân Shopify, bạn cần nắm rõ các nghĩa vụ của mình cũng như phải định cấu hình và sử dụng nền tảng Shopify sao cho tuân thủ luật về quyền riêng tư hiện hành. Shopify cung cấp một bộ công cụ và thông tin hiệu quả để hỗ trợ bạn đáp ứng những nghĩa vụ này.

Nắm rõ trách nhiệm của bạn

Nền tảng thương mại của Shopify không phải là sàn giao dịch. Hợp đồng mua bán trên trang web của bạn diễn ra giữa bạn, thương nhân và khách hàng của bạn. Như vậy, bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc tạo và vận hành cửa hàng Shopify, cũng như mọi khía cạnh của các giao dịch giữa bạn và khách hàng. Những khía cạnh này bao gồm việc xử lý giao dịch mua, hoàn tiền, trả hàng, giao dịch gian lận, tuân thủ quy định và tuân thủ luật pháp địa phương tại khu vực pháp lý tương ứng của bạn.

Đánh giá tác động từ việc sử dụng dịch vụ của Shopify

Là thương nhân, bạn có một nghĩa vụ riêng biệt là đánh giá ảnh hưởng từ việc sử dụng dịch vụ của Shopify trong công tác bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu. Để đảm bảo tuân thủ, chúng tôi đề xuất các bước sau:

  • Đọc các điều khoản hiện hành về pháp lý và bảo vệ dữ liệu trong hợp đồng.
  • Cân nhắc thông tin chúng tôi cung cấp về việc tuân thủ quyền riêng tư.
  • Xem lại tài liệu bảo mật có sẵn.
  • Sử dụng tùy chọn cấu hình mở rộng của chúng tôi.
  • Đảm bảo giải pháp lưu trữ theo Liên minh châu Âu (EU) của chúng tôi phù hợp với nhu cầu của từng thương nhân.
  • Đọc tài liệu có tại các công ty xử lý phụ của chúng tôi.
  • Xem xét rủi ro chung liên quan đến việc truyền dữ liệu quốc tế trong tài liệu tuân thủ tương ứng.

Xin nhớ rằng Shopify cam kết hỗ trợ bạn duy trì tuân thủ bằng cách cung cấp công cụ và thông tin bạn cần để đưa ra quyết định sáng suốt.

Tài nguyên hiện có

Bạn có thể sử dụng các tài nguyên sau để tìm thêm thông tin về Quyền riêng tư và Bảo mật tại Shopify:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí