Các thực thể ký kết hợp đồng chính của Shopify và việc truyền dữ liệu từ thương nhân sang Shopify

Khám phá các thực thể ký kết hợp đồng chính của Shopify đối với thương nhân, việc truyền dữ liệu, Thỏa thuận bổ sung về xử lý dữ liệu và tài nguyên về điều khoản dịch vụ và chính sách dành cho người tiêu dùng.

Các thực thể ký kết hợp đồng chính của Shopify

Trừ khi có quy định khác cho bạn về điều khoản dịch vụ với Shopify, dưới đây là các thực thể ký kết hợp đồng chính của Shopify với thương nhân:

  • Shopify Inc.: Một thực thể đăng ký tại Canada ký kết hợp đồng với thương nhân tại Hoa Kỳ hoặc Canada.
  • International Limited: Một thực thể đăng ký tại Ireland ký kết hợp đồng với thương nhân tại châu Âu, Trung Á, châu Phi (EMEA) và Mỹ Latin (LATAM).
  • Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd.: Một thực thể đăng ký tại Singapore ký kết hợp đồng với thương nhân tại châu Á-Thái Bình Dương (APAC).

Tài nguyên về các bên ký kết hợp đồng

Bạn có thể tìm thêm thông tin về thực thể ký kết hợp đồng của Shopify trong các tài nguyên sau:

Truyền dữ liệu cá nhân từ thương nhân sang Shopify

Khi bạn bắt đầu sử dụng Shopify, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi theo những cách sau:

  • trên tư cách một bên kiểm soát hoặc doanh nghiệp liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn
  • trên tư cách bên xử lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân của khách hàng

Thỏa thuận bổ sung về xử lý dữ liệu của Shopify

Thỏa thuận bổ sung về xử lý dữ liệu của Shopify quy định về việc truyền dữ liệu cá nhân của khách hàng đến Shopify, cụ thể là khi Shopify đóng vai trò là bên xử lý. Thỏa thuận bổ sung về xử lý dữ liệu được kết hợp cùng Điều khoản dịch vụ dành cho bạn và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Thỏa thuận này cung cấp các cách bảo vệ pháp lý để đảm bảo việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng được an toàn và bảo mật, đáp ứng các yêu cầu hiện hành về bảo vệ dữ liệu, trong đó có Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), Vương quốc Anh (UK), Singapore, Canada và một số tiểu bang tại Hoa Kỳ (Mỹ).

Dịch vụ cho người tiêu dùng của Shopify

Bên cạnh đó, Shopify còn cung cấp một loạt các dịch vụ hiển thị với khách hàng (Dịch vụ cho người tiêu dùng của Shopify), trong đó các điều khoản quy định riêng. Khi khách hàng đăng ký Dịch vụ cho người tiêu dùng của Shopify, ví dụ như Shop hoặc Shop Pay, khách hàng và Shopify sẽ trực tiếp tương tác với nhau và Shopify sẽ đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu hoặc doanh nghiệp.

Tài nguyên về điều khoản dịch vụ dành cho người tiêu dùng của Shopify

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Dịch vụ cho người tiêu dùng của Shopify trong các tài nguyên sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí