Shopifyn ensisijaiset sopimusosapuolet ja siirrot kauppiaalta Shopifylle

Tutustu Shopifyn ensisijaisiin kauppiaiden sopimusosapuoliin, tiedonsiirtoihin, tietojen käsittelyä koskevaan lisäykseen ja kuluttajien käyttöehtoja ja käytäntöjä koskeviin resursseihin.

Shopifyn ensisijaiset sopimusosapuolet

Ellei Shopifyn käyttöehdoissa ole toisin sovittu, seuraavat ovat Shopifyn ensisijaiset sopimusosapuolet sen kauppiaiden kanssa:

  • Shopify Inc.: Kanadassa rekisteröity yksikkö, joka tekee sopimukset Yhdysvalloissa tai Kanadassa sijaitsevien kauppiaiden kanssa.
  • Shopify International Limited: Irlannissa rekisteröity yksikkö, joka on sopimusosapuoli Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa (EMEA) ja Latinalaisessa Amerikassa (LATAM) sijaitsevien kauppiaiden kanssa.
  • Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd.: Singaporessa rekisteröity yksikkö, joka tekee sopimukset Aasian ja Tyynenmeren alueella (APAC) sijaitsevien kauppiaiden kanssa.

Sopimusosapuoliin liittyvät resurssit

Seuraavissa resursseissa on lisätietoja Shopify-sopimusosapuolestasi:

Henkilötietojen siirrot kauppiaalta Shopifylle

Kun aloitat Shopifyn käytön, käsittelemme meille annettuja henkilötietoja seuraavilla tavoilla:

  • rekisterinpitäjänä tai yrityksenä henkilötietojesi osalta
  • käsittelijänä tai palveluntarjoajana asiakkaidesi henkilötietojen osalta

Shopifyn tietojen käsittelyä koskeva lisäys

Shopifyn tietojen käsittelyä koskevaa lisäystä sovelletaan asiakkaiden henkilötietojen siirtoihin Shopifylle erityisesti silloin, kun Shopify toimii henkilötietojen käsittelijänä. Tietojen käsittelyä koskeva lisäys on sisällytetty kanssasi solmittuihin käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöömme. Se tarjoaa oikeudellista suojaa, jotta asiakkaiden henkilötietojen käsittely voidaan toteuttaa turvallisesti sovellettavien tietosuojavaatimusten mukaisesti, mukaan lukien Euroopan talousalueen (ETA), Yhdistyneen kuningaskunnan (UK), Singaporen, Kanadan ja tiettyjen Yhdysvaltojen (US) osavaltioiden tietosuojavaatimukset.

Shopifyn kuluttajapalvelut

Shopify tarjoaa erikseen myös erilaisia asiakkaille suunnattuja palveluja (Shopifyn kuluttajapalvelut), joihin sovelletaan niiden omia ehtoja. Kun asiakas rekisteröityy Shopifyn kuluttajapalveluihin, kuten Shopiin tai Shop Payhin, asiakas on suoraan yhteydessä Shopifyhin ja Shopify toimii rekisterinpitäjänä tai yrityksenä.

Shopifyn kuluttajien käyttöehtoihin liittyvät resurssit

Seuraavissa resursseissa on lisätietoja Shopifyn kuluttajapalveluista:

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi