Määritysvaihtoehdot, Shopifyn läpinäkyvyysraportti ja julkisten viranomaisten pyyntöjen käsittely

Määritysvaihtoehdot

Shopifyn palveluja käyttäessäsi olet viime kädessä vastuussa siitä, että yrityksesi noudattaa niiden lainkäyttöalueiden lakeja, joilla toimit tai sinulla on asiakkaita.

Pelkästään Shopifyn käyttäminen ei takaa, että kauppias noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Sinun on arvioitava omat liiketoimintakäytäntösi vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Shopify tarjoaa kattavat määritysvaihtoehdot auttaakseen kauppiaita vaatimusten noudattamisessa.

Shopifyn läpinäkyvyysraportti ja julkisten viranomaisten pyyntöjen käsittely

Shopify on sitoutunut ylläpitämään kauppiaidemme ja heidän asiakkaidensa luottamusta ympäri maailman. Tiedämme, että luottamus edellyttää läpinäkyvyyttä, ja haluamme kauppiaiden ja asiakkaiden ymmärtävän, miten suojaamme heidän henkilötietonsa. Shopify julkaisee vuosittaisen läpinäkyvyysraportin vastaanotetuista pyynnöistä.

Jos viranomainen esittää lainmukaisen käyttöoikeuspyynnön, Shopify noudattaa pyyntöjen käsittelyä koskevia ohjeita.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi