Opcje konfiguracji, raport dotyczący przejrzystości Shopify i obsługa wniosków od organów publicznych

Opcje konfiguracji

Korzystając z usług Shopify, ponosisz ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności swojej działalności z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcjach, w których prowadzisz działalność lub masz klientów.

Samo korzystanie z serwisu Shopify nie gwarantuje, że sprzedawca przestrzega Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Musisz przeanalizować własne praktyki biznesowe, aby zapewnić zgodność z przepisami. Aby pomóc sprzedawcom w zapewnieniu zgodności z przepisami, Shopify oferuje rozbudowane opcje konfiguracji.

Raport dotyczący przejrzystości i obsługa wniosków organów publicznych

Firma Shopify dokłada wszelkich starań, aby utrzymać zaufanie swoich sprzedawców i ich klientów na całym świecie. Zdajemy sobie sprawę, że niezbędnym warunkiem zaufania jest przejrzystość i chcemy zapoznać naszych sprzedawców i klientów ze sposobem, w jaki chronimy ich dane osobowe. Shopify publikuje roczny raport dotyczący przejrzystości na temat otrzymywanych wniosków.

W przypadku złożenia zgodnego z prawem wniosku o dostęp przez organy publiczne Shopify przestrzega zestawu wytycznych dotyczących sposobu obsługi takich wniosków.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo