Konfigurationsalternativ, Shopifys transparensrapport och hantering av förfrågningar från offentliga myndigheter

Konfigurationsalternativ

När du använder Shopify-tjänster har du det slutliga ansvaret för att din verksamhet uppfyller lagarna i de jurisdiktioner där du är verksam eller har kunder.

Att använda Shopify ensamt garanterar inte att en handlare uppfyller dataskyddsförordningen (GDPR). Du måste analysera dina egna affärsmetoder för att säkerställa din efterlevnad. Shopify tillhandahåller omfattande konfigurationsalternativ för att hjälpa våra handlare med efterlevnadsinsatser.

Shopifys transparensrapport och hantering av förfrågningar från offentliga myndigheter

Shopify strävar efter att upprätthålla handlares och kunders förtroende runt om i världen. Vi vet att insyn är viktigt för det förtroendet, och vi vill att våra handlare och kunder ska förstå hur vi säkrar deras personuppgifter. Shopify publicerar en årlig transparens om förfrågningar som vi får.

Om en juridisk begäran om åtkomst görs från offentliga myndigheter så följer Shopify en uppsättning riktlinjer gällande hur förfrågningar hanteras.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis