Shopifys primära upphandlare och överföringar från handlaren till Shopify

Upptäck Shopifys primära kontrakterare för handlare, dataöverföringar, databehandlingstillägget och resurser om konsumentens användarvillkor och policyer.

Shopifys primära kontrakterande enheter

Om inte annat anges för dig i dina användarvillkor med Shopify är följande Shopifys primära kontraktspart med sina handlare:

  • Shopify Inc.: En Kanada-registrerad enhet som kontrakterar med handlare i USA eller Kanada.
  • Shopify International Limited: En irländskregistrerad enhet som har kontrakt med handlare i Europa, Mellanöstern och Africa (DEM) och Latin America (LATAM).
  • Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd.: En singaporeregistrerad enhet som har kontrakt med handlare i Asien och Stillahavsområdet (APAC).

Resurser för kontraktsparter

Du hittar ytterligare information om din Shopify-kontraktsenhet i följande resurser:

Överföring av personuppgifter från handlaren till Shopify

När du börjar använda Shopify behandlar vi de personuppgifter som tillhandahålls oss på följande sätt:

  • som personuppgiftsansvarig eller verksamhet, med avseende på dina personuppgifter
  • som hanterare eller tjänsteleverantör, med avseende på dina kunders personuppgifter

Shopifys databehandlingstillägg

Shopifys Databehandlingstillägg styr överföringar av dina kunders personuppgifter till Shopify, särskilt där Shopify fungerar som en processor. Databehandlingstillägget är inkorporerat i våra Användarvillkor med dig och vår Integritetspolicy. Det ger juridiskt skydd för att hålla behandlingen av dina kunders personuppgifter säker och trygg, genom att tillgodose tillämpliga dataskyddskrav, inklusive inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien (UK), Singapore, Kanada och vissa stater i USA (USA).

Shopifys kundtjänster

Separat tillhandahåller Shopify också en rad kundorienterade tjänster (Shopify Consumer Services), som styrs av deras egna villkor. När en kund registrerar sig för Shopify Consumer Services, till exempel Shop eller Shop Pay, är Shopify direkt engagerad av kunden och Shopify fungerar som personuppgiftsansvarig eller företag.

Resurser avseende Shopifys användarvillkor för konsumenten

Du hittar ytterligare information om Shopifys Consumer Services i följande resurser:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis