นิติบุคคลที่ทำสัญญาหลักของ Shopify และการโอนย้ายจากผู้ขายไปยัง Shopify

ค้นหานิติบุคคลที่ทำสัญญาหลักของ Shopify สำหรับผู้ขาย การถ่ายโอนข้อมูล ภาคผนวกเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายของผู้บริโภค

นิติบุคคลที่เป็นสัญญาหลักของ Shopify

เว้นแต่จะระบุคุณไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดในการให้บริการของคุณกับ Shopify ต่อไปนี้คือบริษัทที่ทำสัญญาหลักของ Shopify กับผู้ขาย:

  • Shopify Inc. : นิติบุคคลที่จดทะเบียนในแคนาดาซึ่งทำสัญญากับผู้ค้าในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา
  • Shopify International Limited: นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ซึ่งทำสัญญากับผู้ค้าในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) และละตินอเมริกา (LATAM)
  • Shopify Commerce Singapore Pte. Ltd.: นิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ซึ่งทำสัญญากับผู้ค้าในเอเชียแปซิฟิก (APAC)

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ทำสัญญาของ Shopify ได้ในแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายไปยัง Shopify

เมื่อคุณเริ่มใช้ Shopify เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเราด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • ในฐานะผู้ควบคุมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ในฐานะผู้ประมวลผลหรือผู้ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณ

ภาคผนวกของข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลของ Shopify

ภาคผนวกของข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลของ Shopify จะควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยัง Shopify โดยเฉพาะในกรณีที่ Shopify ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล ภาคผนวกของข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลจะรวมอยู่ในข้อกำหนดในการใช้บริการของเรากับคุณและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ให้การคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อรักษาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณให้ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ รวมถึงในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร (สหราชอาณาจักร) สิงคโปร์ แคนาดา และบางรัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกา (US)

บริการผู้บริโภคของ Shopify

นอกจากนี้ Shopify ยังให้บริการต่างๆ ที่ติดต่อกับลูกค้า (Shopify Consumer Services) ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของตนเอง เมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำหรับ Shopify Consumer Services เช่น Shop หรือ Shop Pay แล้ว Shopify จะมีส่วนร่วมโดยตรงจากลูกค้า และ Shopify จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือธุรกิจ

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้บริโภคของ Shopify

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการผู้บริโภคของ Shopify ได้ในแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี