General Data Protection regulation (GDPR)

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) inför skyldigheter och ansvarsområden med avseende på personuppgifter. Genom att använda Shopify finns det verktyg och information som du kan använda för att hjälpa dig att analysera din affärspraxis och bidra till att säkerställa att du uppfyller dina skyldigheter enligt GDPR. Att endast använda tjänster som tillhandahålls av Shopify garanterar i sig inte att du följer GDPR.

Du är i allmänhet personuppgiftsansvarig för dina kunders uppgifter. Det innebär att du samlar in dina kunders uppgifter och väljer hur de hanteras. Om du gör varor och tjänster tillgängliga i Europa, även om du eller ditt företag inte är belägna i Europa, kan GDPR gälla för ditt företag.

Som behandlare av dina kunders data följer Shopify dina instruktioner om hur dessa data ska hanteras. Se databehandlingstillägget för information om Shopifys skyldigheter som databehandlare för dina kunddata.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis