Använda Shopify för att följa GDPR

När du använder Shopify finns det verktyg och information som du kan använda för att följa GDPR (dataskyddslagen). Även om användning av Shopify kan hjälpa dig med GDPR-efterlevnad är det viktigt för dig att förstå dina egna skyldigheter enligt GDPR och se till att du konfigurerar och använder plattformen på ett sätt som uppfyller de krav som anges i GDPR.

Geografiska GDPR-krav för behandling eller lagring av data

GDPR kräver inte att personuppgifter behandlas eller lagras i Europa. GDPR kräver att överföringar av personuppgifter för europeiska invånare till platser utanför Europa skyddas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Mer information om internationell dataöverföring.

Kundsekretess

Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kundsekretess för att konfigurera sekretessinställningar, till exempel din integritetspolicy, cookie-banner och avanmälningssida för dataförsäljning, visa installerade sekretessappar och hantera dina marknadsföringsinställningar. Läs mer om hur du hanterar dina kundsekretessinställningar.

Databehandlingsavtal

Shopifys databehandlingstillägg beskriver ansvaret mellan dig och Shopify som databehandlare. Shopify följer dina instruktioner om hur data ska hanteras. Detta avtal hjälper också till att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med europeiska dataskyddslagar.

Dataåtkomst och radering

Vid förfrågan tillhandahåller Shopify verktyg som du kan använda för att komma åt, redigera och radera kunduppgifter. Detta hjälper dig att uppfylla en kunds rättigheter att få tillgång till, åtgärda eller radera sina personuppgifter enligt GDPR. Mer information om hur du behandlar kunddataförfrågningar.

Mallar för integritetspolicy

Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Kundsekretess för att konfigurera din integritetspolicy. Läs mer om hur du lägger till en integritetspolicy i din webbshop.

Alternativt kan du använda och anpassa förbyggda policymallar som tillhandahålls av Shopify för att kommunicera dina databehandlingsmetoder. Genom att anpassa dessa mallar kan du vara transparent med hur du samlar in, använder och skyddar dina kunders personuppgifter. Läs mer om att lägga till butikspolicyer.

Säkerhetsåtgärder

Shopify implementerar kraftfulla säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, inklusive kryptering, brandväggar och regelbundna säkerhetsrevisioner. Läs mer om Shopifys säkerhetscertifikat och standarder.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis