Använda Shopify för att följa GDPR

När du använder Shopify finns det verktyg och information som du kan använda för att följa GDPR (dataskyddslagen). Även om användning av Shopify kan hjälpa dig med GDPR-efterlevnad är det viktigt för dig att förstå dina egna skyldigheter enligt GDPR och se till att du konfigurerar och använder plattformen på ett sätt som uppfyller de krav som anges i GDPR.

Geografiska GDPR-krav för behandling eller lagring av data

GDPR kräver inte att personuppgifter behandlas eller lagras i Europa. GDPR kräver att överföringar av personuppgifter för europeiska invånare till platser utanför Europa skyddas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Mer information om internationell dataöverföring.

Hantering av samtycke

Du kan använda appen Shopify Privacy & Compliance för att få kunders uttryckliga samtycke avseende databehandlingsaktiviteter. Genom att använda appen kan du ställa in banner för cookie-samtycke och ett popup-fönster med cookie-inställningar.

Databehandlingsavtal

Shopifys databehandlingstillägg beskriver ansvaret mellan dig och Shopify som databehandlare. Shopify följer dina instruktioner om hur data ska hanteras. Detta avtal hjälper också till att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med europeiska dataskyddslagar.

Dataåtkomst och radering

Vid förfrågan tillhandahåller Shopify verktyg som du kan använda för att komma åt, redigera och radera kunduppgifter. Detta hjälper dig att uppfylla en kunds rättigheter att få tillgång till, åtgärda eller radera sina personuppgifter enligt GDPR. Mer information om hur du behandlar kunddataförfrågningar.

Mallar för integritetspolicy

Du kan använda och anpassa förbyggda policymallar som tillhandahålls av Shopify för att kommunicera dina databehandlingsmetoder. Genom att anpassa dessa mallar kan du vara transparent med hur du samlar in, använder och skyddar dina kunders personuppgifter. Läs mer om att lägga till butikspolicyer.

Säkerhetsåtgärder

Shopify implementerar kraftfulla säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, inklusive kryptering, brandväggar och regelbundna säkerhetsrevisioner. Läs mer om Shopifys säkerhetscertifikat och standarder.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis